Dette er Oslopakke 3: Mer bompenger og nye t-baner

Utvidelse av E18, nye T-baner og økte bompengesatser er blant de viktigste ingrediensene i den nye avtalen om Oslopakke 3.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Etter måneder med tidvis svært krevende forhandlinger, kom partene til enighet sent søndag kveld.

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg sier hun er stolt over avtalen, og karakteriserer det som en historisk dag for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

– Denne avtalen vil gjøre Oslo til en bedre by å bo i, slår hun fast.

Også byrådsleder Raymond Johansen er forønøyd:

– Dette er en gledens dag for Oslos innbyggere. Vi reduserer biltrafikken, ruster opp kollektivtilbudet og forbedrer Oslo-lufta. Når det 50 år gamle signalanlegget kan byttes ut, får vi bedre kapasitet mens vi venter på den nye tunellen. Når den er på plass kan vi ha feminutter-ruter på alle linjene. Hele byen vil få en markant enklere hverdag, på grunn av avtalen vi nå har landet, sier Johansen.

Her er de viktigste punktene i den omfattende avtalen:

Utvidelse av E18

* Dagens E18 utvides mellom Lysaker og Strand. Langs E18 vest for Strand vil det fortsatt være to gjennomgående bilfelt innover mot Oslo + tre felt utover.

* Kapasiteten på E18 øst for Fornebukrysset/Lysaker endres ikke.

* På E18 mellom Strand og Fornebukrysset blir det to gjennomgående felt i tillegg til et vekslingsfelt på strekningen mellom Bærumsdiagonalen og Fornebukrysset

* Det blir i alt tre lokk over ny E18 mellom Strand og Lysaker. Ett ved dagens bro over veien ved Strand, ett ved Stabekk/Fornebu og ett ved Lysaker.

* Oppå lokket blir det en lokal vei med lav fart og rundkjøringer.

* Høviktunnelen skyves til del 2 av planen.

* Det skal bygges en ny vei i tunnel fra E18 til Gjønnes, den såkalte Bærumsdiagonalen, som skal redusere trafikk i boligområder og bedre framkommeligheten for bussen. Det forutsettes at trafikken ikke skal øke.

Enighet om ny E18: MDG-Lan sier likevel ja til «monstervei»

Økte bompengeavgifter

* For dieselbilister som kommer inn i Oslo vil de i rushtiden for en personbil betale 58 kroner i bomringen. De som kommer vestfra må i tillegg betale 16 kroner i bærumsbommen, tilsammen 74 kroner.

* For bensinpersonbiler vil rushtidssatsen være 53 kroner, pluss 16 kroner i bærumsbommen, tilsammen 69 kroner for å kjøre inn i Oslo.

* Det kreves ikke inn rushtidsavgift i helgene, på helligdager og offisielle fridager eller i juli måned. Hydrogenbiler er i denne avtalen unntatt fra betaling i bomringen.

* Dagens brikkerabatt på 10 prosent videreføres.

VG mener: Omlegging vil ha merkbar miljøeffekt

UTVIDES: Dagens E18 utvides som del av avtalen om Oslopakke 3 Foto: JAN PETTER LYNAU

Bompenger for elbiler

* Fra 1. januar 2018 vil det koste 10 kroner å passere bomringen rundt Oslo med elbil mellom klokken halv sju og ni om morgenen, og mellom klokken tre og fem på ettermiddagen. Ellers er det gratis.

Bakgrunn: Oslo innfører elbil-bompenger

* Fra nyttår 2018 vil prisen øke til 20 kroner for passering med elbil i rushtiden.

* Fra nyttår 2020 blir det betaling også for passering utenom rushtiden: Da vil det koste 20 kroner å kjøre gjennom bomringen rundt Oslo. Prisen for å kjøre i rushtiden øker til 30 kroner, ifølge avtalen.

Miljøbyråden kommenterer bompengeavgiften for elbiler slik:

– Alle må være med å betale. Det vesentlige er at det skal være mye dyrere å kjøre bensinbiler, sier Lan Marie Nguyen Berg til VG.

Ny T-bane

* Fornebubanen skal påbegynnes i 2017-18 og være klar i 2024. Staten skal betale 50 prosent av kostnadene. Samtidig blir det nytt signalanlegg i den eksisterende T-banetunnelen under Oslo. Prislappen blir på 2,7 milliarder kroner.

* Det nye anlegget gir økt kapasitet. I 2028 skal ny sentrumstunnel stå ferdig.

* Romeriksbanen skal bygges i flere etapper.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder