Trygve Slagsvold Vedum. Kommentarer i Stortinget på at Donald Trump er valgt til president i USA. Foto: FRODE HANSEN, VG

Trygve Slagsvold Vedum. Kommentarer i Stortinget på at Donald Trump er valgt til president i USA. Foto: FRODE HANSEN, VG Foto: Frode Hansen VG

Senterpartiet vil bruke 500 millioner mer på lokalsykehus

Senterpartiet foreslår å styrke sykehussektoren med 1 milliard kroner i sitt alternative budsjett. Halvparten skal gå til lokalsykehusene.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Det handler om grunnleggende samfunnsberedskap. Vi må ha sykehustilbud nær der folk bor, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

I sitt alternative budsjett legger partiet opp til å styrke sykehusøkonomien med 1 milliard kroner sammenlignet med regjeringens forslag. Halvparten av satsingen, 500 millioner kroner, er tiltenkt å utvikle lokalsykehustilbudet og ambulansetjenesten i distriktene. Det innebærer:

* Å beholde akuttkirurgi ved alle lokalsykehus.

* Ingen lokalsykehus skal legges ned.

* Avvikle «økonomisk ineffektive storsykehusplaner».

* Ambulansetjenesten bygges ut, responstiden må følges.

Har du lest? Planer om storsykehus i Oslo vedtatt

Vil kutte i sentralt byråkrati

Noen av argumentene som gikk igjen under debatten om regjeringens sykehusplan, var at medisin er et fag i sterk utvikling og at det fører til økt sentralisering.

Det er ingen motsetning mellom at medisinsk spisskompetanse samles på de store sykehusene og ønske om å bevare et godt utbygd allmenntilbud, understreker Vedum.

– De fleste innleggelser er normale behandlinger som kan håndteres av gode lokalsykehus. Vi bor i et langstrakt land, og vi må ha akuttkirurgi og grunnleggende fødselsomsorg tilgjengelig for folk, sier han.

Les også: Folkeopprør mot nedleggelse av akuttkirurgien i Volda

Pengene til den økte sykehussatsingen vil han delvis omprioritere og delvis ta fra noe høyere skattenivå.

– Vi foreslår blant annet å kutte i Helsedirektoratet og i ordningen Fritt Behandlingsvalg, som er en privatiseringsreform vi er motstandere av, sier Vedum.

Vil legge om sykehussektoren

Helsesatsingen handler også om å legge om hele organiseringen av spesialisthelsetjenesten.

Senterpartiet vil gå vekk fra helseforetaksmodellen, som organiserer sykehus i fire helseregioner. I stedet bør sykehusene rammefinansieres, går partiet inn for.

– Dette handler like mye om å bekjempe økt byråkratisering. Helsepersonell skal få bruke mer tid på pasienter og mindre tid på administrasjon og rapportering, sier Vedum.

500 millioner mer til politiet

Motstanden mot sentralisering kommer også til uttrykk på justis- og politifeltet. I Sps forslag til statsbudsjett økes de frie midlene til politidistriktene med 500 millioner kroner.

Senterpartiet: Vil ikke la EU behandle asylsøknadene

Pengene skal gå til bedret responstiden i distriktene, til ansettelser og til bedre materiell.

– Det var dessverre bred støtte for politireformen da den ble vedtatt på Stortinget, men jeg tror flere og flere i de andre partiene begynner å få øynene opp nå, sier Vedum.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder