TRANGT: Partilederne Siv Jensen, Erna Solberg, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide møtte pressen torsdag ettermiddag.

Desperat pengeknipe for Erna & Co.

Handlingsrom: Fem milliarder, ikke 50 milliarder

Økt risiko for renteøkninger

Frykt for utsatte og avlyste valgløfter

NYDALEN (VG) Neste år må du trolig se langt etter milliard-løftene om lavere skatt og nye veier fra valgkampen. Nye anslag viser at den påtroppende Solberg-regjeringen bare har fem milliarder friske kroner til rådighet i 2014.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

De fire partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) har brått kommet dit at de kan bli nødt til å fordele armod og innstramninger, i stedet for milliarder til sine hjertesaker.

Flere kilder bekrefter overfor VG at flere av partilederne allerede har forberedt sine sentrale partiorganisasjoner på at det er minimalt med penger til fordeling på neste statsbudsjett.

Blir skuffet

En sentral kilde med innsyn i sonderingene mellom de fire partiene, sier at mange som venter store forandringer av Norge fra dag en med ny regjering, vil bli skuffet over mangel på kursendringer allerede i 2014.

- Det har vært nødvendig å dempe forventningene kraftig, sier en annen kilde.

Nyhetene skal ha blitt dårlig mottatt i partiledernes «bakland». Spesielt i Frp skal det være stor frustrasjon over at mange kostbare valgløfter ikke kan innfris i 2014.

Overfor VG beskrives handlingsrommet i Solberg-regjeringens første statsbudsjett som enda trangere enn de hadde trodd på forhånd.

Tirsdag kveld fikk forhandlerne på Radisson Blu-hotellet i Nydalen elendige nyheter fra Finansdepartementet om rikets tilstand foran 2014-budsjettet.

Automatisk vekst

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) beskriver handlingsrommet slik i brevet:

*** Skatte- og avgiftsinntektene til statskassen øker med 18 milliarder kroner fra i år til neste år.

*** I tillegg er det rom for å bruke knapt tre milliarder kroner mer av oljeinntektene i 2014, for å holde statsbudsjettet nøytralt - som er uttrykket for at staten ikke bruker en større like stor andel av AS Norges totale økonomi.
Et mer ekspansivt budsjett kan ramme rentenivå og kronekurs.

*** Av disse 21 milliarder kronene, er 11 milliarder kroner automatisk bundet opp som merutgifter i folketrygden, blant annet fordi antallet alderspensjonister øker sterkt.

*** Videre er fem milliarder kroner bundet opp i utgiftsøkninger i kommunene og sykehusene, som en direkte konsekvens av at folketallet øker og vi blir stadig eldre.

Dermed gjenstår lusne fem milliarder kroner som den nye regjeringen kan bruke til satsinger de har lovet: Skattelette, vei- og jernbaneutbygging, fjerning av bompenger, bedre helsevesen, mer penger til skolene og en rausere eldreomsorg.

Langt under

Så sent som i sommer uttalte Høyre-nestleder Jan Tore Sanner at handlingsrommet var ti ganger så stort:

«Statsbudsjettet vokser med om lag 50 milliarder kroner pr. år. Det er med andre ord rom for både viktige utgiftsprioriteringer og vekstskapende skattereduksjoner».

Høyre-leder Erna Solberg korrigerte senere handlingsrommet til å være omlag 25 milliarder kroner årlig de siste årene.

Kutte utgifter

Den nye regjeringen kan i tillegg kutte i offentlige utgifter for å frigjøre penger, men det er høyst begrenset hva som er mulig å få til for en ny regjering i sitt første budsjett.

Høsten 2005 klarte den ferske rødgrønne regjeringen å flytte på syv-åtte milliarder kroner fra Bondevik-regjeringens opprinnelige budsjett.

Samtidig er presset i norsk økonomi på bristepunktet av hva vi tåler før renter og kronekurs kan rammes.

VARSLET ØKT RENTE: Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad under pressekonferansen i Norges Bank i Oslo torsdag morgen. Foto: LISE ÅSERUD, SCANPIX

I går varslet visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad at Norges Bank kan øke styringsrenten allerede sommeren 2014.

Prisstigningen er nå overraskende høye 2,5 prosent. Banken har varslet renteøkninger allerede fra sommeren 2014. Det begrenser regjeringens handlingsrom ytterligere.

Harde valg

Ifølge flere kilder kan Erna Solberg og hennes nye regjering bli tvunget til å velge mellom å oppfylle dyre valgløfter, og dermed risikere å gi velgerne et snarlig rentehopp - eller å utsette valgløftene for å forsøke å holde rentene nede.

sin daglige pressekonferanse torsdag ettermiddag, gikk Erna Solberg går langt i å bekrefte at Norges Bank-prognosen har slått tungt inn i sonderingene mellom de fire partiene i Nydalen:

- Det er en påminnelse om at norsk økonomi har noen grunnleggende utfordringer fremover, som vi er nødt til å passe på, sa Solberg.

VGTV: Se pressekonferansen her

Det er Stoltenberg-regjeringen som legger fram statsbudsjettet 2014, trolig det siste de gjør før de går av.

VG har fått bekreftet at den rødgrønne regjeringen vil kutte kraftig i arveavgiften og samtidig øke innslagspunktet i formuesskatten, slik Dagens Næringsliv avslørte tirsdag.

Skatteløftet holdes

Ifølge VGs opplysninger vil lettelsene bli finansiert med ulike påplusninger andre steder i skatteopplegget, slik at det totale skattenivået holdes uendret.

Mandag 14. oktober vil Sigbjørn Johnsen legge fram forslaget til statsbudsjett - og dermed avsløre hvordan den avtroppende regjeringen tenker å bruker det trange handlingsrommet i 2014.

Etter regjeringsskiftet har Solberg og hennes nye regjering tre-fire uker til å jobbe ut et nytt budsjettopplegg til det nye Stortinget.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder