IKKE FORNØYD: Styrelder i Telenor Gunn Wærsted vil ha opp kvinneandelen i Telenor. Her fra NHOs årskonferanse.
IKKE FORNØYD: Styrelder i Telenor Gunn Wærsted vil ha opp kvinneandelen i Telenor. Her fra NHOs årskonferanse. Foto: Terje Bringedal , VG

Telenors ferske styreleder om Brekkes kvinneprofil: – Altfor dårlig

INNENRIKS

Da Sigve Brekke (56) satte seg i topplederstolen i Telenor,
halverte han kvinneandelen i ledelsen. Nå er beskjeden fra selskapets nye styreleder krystallklar: Flere kvinner må inn.

Publisert:

Det har knapt gått et halvt år siden Sigve Brekke (56) begynte i jobben som konsernsjef i landets nest største selskap, og selv håndplukket sin nye ledelse.

Noe av det første Brekke gjorde etter at han tiltrådte, var å redusere kvinneandelen i Telenors ledelse dramatisk: fra 30 prosent under forgjenger Jon Fredrik Baksaas, ned til 14,3 prosent i dag.

Allerede nå jobber Gunn Wærsted, som tiltrådte som Telenors styreleder 14. januar, med en plan for å gjøre forandringer i Brekkes lederteam.

Kommentar: Sigve Brekkes menn

Opptatt av større mangfold

Mens den forrige styrelederen, Svein Aaser, som fikk sparken av næringsminister Monica Mæland (H) i oktober i fjor, godkjente Brekkes nye og mannsdominerte ledelse, er tonen den stikk motsatte fra Brekkes nye overordnede.

Styreleder Gunn Wærsted tar nå et fundamentalt oppgjør med kjønnsprofilen i Brekkes ledergruppe.

– Telenors konsernledelse består i dag av 18 menn og tre kvinner. Hva mener du om det?

– At det er altfor dårlig. Det er ikke bra nok. Jeg er opptatt av at vi får et større mangfold i form av bedre kjønnsbalanse i ledelsen av Telenor, sier Wærsted til VG.

– Hva har du tenkt å gjøre med det?

– Jeg er nå i den situasjon, som nyvalgt styreleder, at jeg er i ferd med å sette meg inn i alle virksomheter og utfordringer som Telenor står overfor på ulike områder. Så spørsmålet om hvordan vi skal få et større mangfold i ledelsen vil jeg komme tilbake til etter hvert, sier Wærsted.

Det har ikke lyktes VG å få Sigve Brekke til å stille til intervju. Telenor har i stedet sendt en epost via informasjonssjef Atle Lessum – les Telenor-svaret lenger ned i artikkelen.

Inne på kontoret

Da Sigve Brekke tiltrådte 17. august i fjor, satte han sammen et lederteam uten to av de mest profilerte og meriterte kvinnelige lederne i Telenor de siste årene: Hilde Tonne (50) og Katja Nordgaard (52).

Brekke kvittet seg med to kvinner, satt inn to nye kvinner – men samtidig utvidet han ledelsen med ikke mindre enn 11 nye menn.

VG kjenner til at næringsminister Monica Mæland (H) ga Brekke og daværende styreleder Svein Aaser det glatte lag i et møte på statsrådens kontor i oktober.

Mæland sa rett over bordet at hun utmerket godt forsto hvorfor debatten om kjønnsbalansen i Telenor raste i samfunnet, og ga tydelig beskjed om at Brekke og Aaser måtte «stå i dette selv».

Kilder: Disse Telenor-toppene visste om korrupsjons-bekymringene

Var en av favorittene

Tonne, som ble med i konsernledelsen i 2007, var en av de antatte kvinnelige favorittene til å bli ny konsernsjef. Hun hadde allerede blitt pekt ut til å lede det nye felleseide selskapet som Telenor og TeliaSonera skulle etablere i Danmark, et klart opprykk karrieremessig. EU-kommisjonen godkjente imidlertid ikke fusjonen.

Siden har Tonne sittet i København og i praksis gjort ingenting etter at arbeidet med å avvikle fusjonen var ferdig i september i fjor.

Nå er det uavklart hva Tonne skal gjøre videre.

– Dette ønsker jeg ikke å kommentere, skriver Tonne i en tekstmelding til VG.

Som sjef for det fusjonerte selskapet i Danmark ville Tonne fortsatt ha vært en del av konsernledelsen, ettersom Brekke har trukket alle Telenors «land-sjefer» inn i ledelsen.

Kommentar: Dette kan knekke Brekke

Tonne tiltrådte jobben i Danmark den 1. august. Da gikk hun ut av konsernledelsen i hovedkvarteret på Fornebu. Den 17. august tiltrådte Brekke som konsernsjef. Men allerede den 11. september gikk det ut en børsmelding om at Telenor trakk fusjonssøknaden. Og først den 12. oktober offentliggjorde Brekke sin nye konsernledelse.

Tidslinjen viser at han hadde hatt en måneds tid til å ta med Tonne i sin nye ledelse dersom han hadde ønsket det. I stedet valgte Brekke å kvitte seg med henne.

VG har bedt om intervju med Brekke, men konsernsjefen vil ikke stille til et intervju.

Telenor har i stedet sendt en e-post via informasjonssjef Atle Lessum:

«Hilde Tonne fikk i oppgave å lede selskapet Telenor og TeliaSonera planla å etablere i Danmark. Denne fusjonen ble ikke godkjent i EU-kommisjonen, og Tonne har etter dette hatt ansvar for en avvikling etter fusjonssamtalene og for å se på andre mulige strategiske alternativer i det danske markedet», skriver Lessum.

«En ny sjefs privilegium»

Katja Nordgaard, som ble headhuntet fra jobben som Norges ambassadør til Thailand og Myanmar kun ett år tidligere, valgte å si opp da Brekke ikke ga henne fornyet tillit som konserndirektør i oktober i fjor.

Nå hever Nordgaard full etterlønn fra selskapet, og holder alle fremtidsmuligheter åpne for nye jobber.

– Jeg er i tenkeboksen. Den avdelingen jeg ledet ble slått sammen med juridisk avdeling. Da ønsket Sigve Brekke en jurist til å lede avdelingen. Det har jeg forståelse for.

– Hadde du selv noe ønske om å slutte?

– Jeg hadde ønsket å arbeide videre med det jeg jobbet med, men det er en ny sjefs privilegium å sette sammen den ledelsen han ønsker, så det er udramatisk, sier Nordgaard til VG.

Nordgaard ønsker ikke å kommentere saken utover disse uttalelsene.

Brekke tilbød Nordgaard en annen jobb, men på lavere nivå enn i konsernledelsen. Da bestemte den erfarne diplomaten i Utenriksdepartementet seg for å skifte beite.

«Når det gjelder Katja Nordgaard ble Corporate Affairs-området betydelig utvidet, blant annet til også å omfatte juridisk avdeling. Wenche Agerup ble da ansatt i stillingen som leder av det reorganiserte Corporate Affairs. Agerup har betydelig kompetanse, ikke minst gjennom mange år i Hydro, som leder av samme fagfelt. Nordgaard valgte etter eget ønske å søke muligheter utenfor Telenor», heter det i en e-post fra Telenor.

Statsråd Monica Mæland har ingen kommentarer til denne saken, opplyser kommunikasjonssjef Trond Viken i Nærings- og fiskeridepartementet. VG har også forsøkt å få Svein Aaser i tale, men har ikke lykkes med det.

Her kan du lese mer om