NJET: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) er totalt avvisende til forslaget om 6-timersdag. Foto: Roger Neumann ,

LO er splittet, men det kan bli flertall for å si ja: Regjeringen slakter 6-timersdagen

Jan Tore Sanner er moderniseringsminister. Men så «moderne» er han ikke, at han er klar for at du bare skal jobbe seks timer om dagen. Han slakter forslaget.

  • Bjørn Haugan

Artikkelen er over fire år gammel

Fagforbundsleder Mette Nords forslag om at det skal innføres 6-timersdag i Norge, skaper heftig debatt og splitter LO.

I regjeringen blir forslaget tatt imot med hoderystende oppgitthet.

– Det er fullstendig urealistisk, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Han tror knapt det han hører når han får høre hva Nord foreslår.

– Jeg trodde at til og med SV hadde forlatt tanken om 6-timersdag. I dag er utfordringen at vi trenge å jobbe mer, ikke mindre. Og spesielt innen helse- og omsorgssektoren, hvor Nord og Fagforbundet har mange medlemmer, er behovet størst: Vi trenger svært mange flere arbeidstimer og ansatte der, slik at vi kan hjelpe alle som blir eldre og får pleiebehov de neste tiårene, sier Sanner.

Kritisk

Lederen av LOs desidert største forbund blir møtt med et klokkeklart nei fra LOs nest største forbund, Fellesforbundet.

– Det har ikke industrien råd til. Det innebærer en kostnadsvekst på 20 prosent. Det vil få alvorlige konsekvenser for vår konkurranseutsatte industri, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet:

Aktuelt: Hver tredje jobb i Norge skal bort

Nord får støtte fra flere LO-forbund i offentlig sektor, men lunken holdning fra forbundene i privat sektor:

– Jeg skal ikke avvise dette forslaget; vi skal tilbake til 1986 for å finne den forrige arbeidstidsreguleringen fra 40 til 37,5 timer, så det er kanskje på tide å ta debatten igjen. Men skal vi løfte en slik reform, må kravet ha massiv støtte underfra, ikke bare i offentlig sektor, men i hele fagbevegelsen, sier leder Leif Sande i IndustriEnergi, LOs fjerde største forbund.

– Jeg synes vi skal åpne for 6-timersdag der det er behov. Mange prøveordninger har vært positive. Men de siste årene har det ikke kommet inn ett eneste krav til vårt forbund om 6-timersdag, så det vil ikke være en av våre kampsaker, sier Sande.

– Realistisk

– Vi har åpning i arbeidsprogrammet for 6-timersdag og er positive til at Fagforbundet nå løfter den reformen. Når vi ser på hvor mye vi har tatt ut i økt forbruk de siste årene og hva forskningen sier vi skal ta ut i fremtiden, er det helt ok at vi demper denne forbruksveksten noe, ved å redusere våre krav om lønnsøkning noe, slik at vi istedet tar det ut i i kortere arbeidstid, sier forbundsleder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i LO, som er LOs femte største forbund.

Han fremholder at det er viktig å sørge for at flere kommer i arbeid og at en arbeidstidsreform med lavere arbeidstid vil gjøre at flere slipper til og at flere vil ønske å gå i full jobb.

– At Fagforbundet legger et langsiktig tidsperspektiv til grunn, gjør det veldig mye mer realistisk å få til, sier han.

– Positive

– Vi er positive til innføring av 6-timersdag, spesielt innen renhold hvor våre ansatte ikke makter å stå så lenge i jobb at de når pensjonsalder. Mange blir dessverre uføre og det er få av våre renholdere blir i jobben til pensjonsalder, sier forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Jeg synes dette er spennende at 6-timersdagen igjen løftes opp i Norge. Det gir det stor vekt at det er LOs største forbund som gjør det. Jeg synes det er fornuftig å legge en langsiktig tidsramme på dette arbeidet, slik at vi først løser pensjonsreformen og så går løs på 6-timersdagen, sier leder Tone Rønoldtangen i LO-Stat.

LO-kongressen

Hun ser for seg en prosess hvor 6-timersdagen løftes frem mot neste LO-kongress i 2017.

– Vi skal ha representantskap i LO Stat neste høst. Jeg regner med at Fagforbundet løfter frem dette, slik at vi kan ta stilling til det når vi skal revidere vår politikk og program neste høst. Det gjør at LO-kongressen eventuelt kan ta stilling til det i 2017, sier Rønoldtangen.

Les også: Skjerp dere, kvinner!

Hun fremholder at innføring av 6-timersdag vil måtte tilpasses ulike yrker og sektorer.

– Det vil nok kreve ulik gjennomføring i ulike sektorer, men det er noe vi må se nærmere på, sier Rønoldtangen som representerer en sammenslutning av LO-forbund med medlemmer i ulike statlige selskaper.

LO Stat har imidlertid ikke delegater på LO-kongressen.

Les også: Kvinnekamp?

Splitter LO

Debatten viser at LO i stor grad er delt; mellom offentlig sektor og privat sektor.

Det kan utfordre LO på en måte som organisasjonen ikke har opplevd på mange år:

Forbundene i offentlig sektor utgjør i dag et stort flertall i LO. Samtidig er det Fellesforbundet i privat sektor som driver lønnsdannelsen gjennom frontfagforhandlingene, hvor nivået på oppgjørene avgjøres av hva deres bedrifter innen konkurranseutsatt industri tåler av tillegg.

OMSTRIDT: Fagforbundsleder Mette Nord kan få flertall for sitt forslag internt i LO, men møter motbør i regjeringen. Også i hennes eget Arbeiderparti blir hennes forslag tatt lunkent imot. Foto: Therese Alice Sanne ,

Et sentralt forbund, med svært mange kvinnelige medlemmer, er Handel og Kontor. Hvis det forbundet går inn for å løfte 6-timersdagen, kan det ligge an til flertall på LO-kongressen, hvis saken kommer opp og blir votert over der i 2017.

Forbundsleder Trine Lise Sundnes er positiv, men avventende.

– Dette er nye og spennende innfallsvinkler i en sak som har vært diskutert i mange år. Blant annet det grønne skiftet har ikke vært diskutert knyttet til sekstimersdagen før. Det som er klart er at det er en rekke avklaringer knyttet til tjenestepensjon må på plass først. Det gjelder for eksempel spørsmålet om hvordan systemet beregner fulle stillinger og herunder målet om å få folk til å stå lenger i jobb. I våre bransjer ser vi hvordan dette slår feil ut allerede under dagens tjenestepensjonssystem. Her har vi (Fagforbundet/HK) en jobb å gjøre sammen. Det er en rekke huller i dagenes tjenestepensjonssystem som må tettes før vi sammen kan gyve løs på en reform om 6-timersdagen, sier hun.

Negativ LO-leder

LO-leder Gerd Kristiansen kommer selv fra Fagforbundet, men gir ingen uforbeholden støtte til forslaget om 6-timersdag.

– Arbeidslivsreformer må vi være villige til å diskutere, men den er en del andre saker som må løses før det, blant annet pensjonsreformen, sier Kristiansen.

– Mette Nord vektlegger det; at pensjon må løses først?

– Ja, og det er bra. Men skal vi løfte en slik reform må den ha legitimitet og støtte. Nord burde tatt denne debatten internt i LO først, for å skape legitimitet.

– Er du redd for at denne saken vil splitte LO?

– Nei, det er alltid slik at vi har tautrekkinger i LO, så det er jeg ikke redd for.

– Men du vil ikke ta initiativ til å løfte 6-timersdagen frem mot LO-kongressen i 2017?

– Det kan jeg ikke svare på i dag. Prosessen fremover vil vise om det er en aktuell problemstilling, men vi har en del andre saker som står foran i køen, som gjør det vanskelig å se at det er en reform som vi skal prioritere frem mot kongressen i 2017.

Les også: Likestilling i Norge

Avventende i Ap

I Arbeiderpartiet er man positiv avventende.

– Det er viktig å ha åpen diskusjon om hvordan arbeidslivet vårt skal være best mulig og det er fint at Fagforbundet legger en langsiktig linje når de utfordrer Norge om 6-timersdagen, sier Aps stortingsrepresentant Rigmor Aaserud.

VG utfordret Ap-leder Jonas Gahr Støre, men han hadde ikke anledning og viste til Aaserud.

Les også: LO-Gerds feide med Eriksson

– Jeg ser også det positive i at en slik reform kan gjøre at flere velger å stå i fulle stillinger. Det er flott i en tid med stigende ledighet. Men siden dette er et langsiktig prosjekt tror jeg den største utfordringen raskt kan være at vi har altfor få hender for å gi hjelp til alle som trenger det innen pleie- og omsorg de neste tiårene, sier Aaserud.

– Du sier nei?

– Jeg sier at dette er flott og spennende, men at tiden ikke er der nå. Men det er bra at de drar igang debatten, så får vi se.

Les også

Mer om

  1. Arbeidsliv
  2. Arbeidsledighet

Flere artikler

  1. 6-timersdagen kan bli politisk bombe for Støre

  2. LOs mektige forbundsleder: Ber LO-kongressen ta steg mot sekstimersdagen

  3. LO-topp vil verne Lofoten - men ikke i år

  4. LO-kamp om Lofoten kan presse Ap-Jonas

  5. LO-topper støtter opprør i LO

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder