Regjeringen sender 195 soldater til Irak og Afghanistan

SV får gjennomslag for full behandling i åpent stortingsmøte

Erna Solberg om IS' herjinger: - Vi kan ikke sitte stille og se på

Norske soldater skal bidra i kampen mot IS. Statsminister Erna Solberg (H) fastslår at Norge har et klart ansvar for å bekjempe terroristene - uavhengig av om terrortrusselen mot Norge øker.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

De første soldatene vil trolig reise til Irak allerede i desember.

USA skal lede et treningssenter for irakiske sikkerhetsstyrker i hovedstaden Bagdad. Der skal styrker fra Forsvarets spesialkommando delta i opplæringen - men regjeringen presiserer at de ikke skal følge soldatene ut i kamp, selv om IS har erobret områder like utenfor hovedstaden.

- Men blir de angrepet, så skal de selvsagt kunne forsvare seg, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til VG.

Den andre halvdelen av den norske styrken skal til Erbil i Nord-Irak, trolig i februar, for å bidra på et opplæringssenter som Tyskland skal lede.

Regjeringen sier at IS også kan true vår egen sikkerhet i Norge, derfor er det viktig å delta og svare positivt på den internasjonale appellen:

– Vi har alle latt oss sjokkere av de bildene og skildringene av menneskelig lidelse vi har fått se de siste månedene, forårsaket av ISIL. Vi kan ikke sitte og se på at de fortsetter. Familier, kvinner og barn har fått merke terrororganisasjonens handlinger, og vi har et ansvar for å bidra til at de ikke sprer seg. Militær innsats er en del av det. Irak har bedt det internasjonale samfunnet om hjelp, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

TIL IRAK OG AFGHANISTAN: Statsminister Erna Solberg (H), forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og utenriksminister Børge Brende (H) informerte torsdag ettermiddag om Norges nye styrkebidrag. Foto:Håkon Mosvold Larsen,NTB scanpix

Bred allianse

– Det trengs en bred allianse i kampen mot ISIL. Både arabiske og vestlige land har sluttet seg til den alliansen, og også Norge har sagt ja, sa statsministeren.

VG avslørte sent onsdag kveld at det lå an til en beslutning om å sende over hundre soldater til den USA-ledede koalisjonen mot IS i Irak – pluss inntil 75 soldater i NATOs nye styrke i Afghanistan fra nyttår. Under pressekonferansen torsdag ble opplysningene bekreftet.

Totalt skal etter planen rundt 120 soldater sendes til Irak, og 75 personer til Afghanistan. Utenriksminister Børge Brende påpeker at det militære bidraget er del av en samlet innsats mot IS, der også humanitær bistand og politisk arbeid er en del av bildet.

Statsministeren sier at det samlede bidraget fortsatt er under utarbeidelse, og at det kan ta noe tid før styrkene sendes ut. Solberg understreket imidlertid at norske soldater ikke skal i direkte kamp mot IS.

– Det er ingen tvil om at slike oppdrag uansett er krevende og risikofylt. Vi skal ivareta sikkerheten på best mulig måte. Samtidig er regjeringen helt klar på at disse bidragene er nødvendige, understreket Solberg.

Øker trusselen mot Norge

– Vi kan aldri gardere oss mot at våre styrker blir angrepet. Det er også en økt terrortrussel mot Norge forbundet med et slikt bidrag. Samtidig vet vi at trusselen eksisterer allerede. Vi kan ikke velge å stå på siden og ignorere Iraks appeller om hjelp, og FNs oppfordringer om å bidra, sa forsvarsministeren.

Hun tilføyde at terrortrusselen på lengre sikt vil bli mindre, også mot Norge, om terroristene i IS bekjempes.

På spørsmål fra VG om responsen fra Stortinget på planene, svarte Søreide at SV er negativ til bidraget:

- Men jeg opplever at det er bred støtte i Stortinget for at det er nødvendig å bekjempe IS. Så har et parti uttrykt at de er uenige i bruken av virkemidler, det har jeg full respekt for, men jeg opplever at det er god dialog, sa hun.

Mistet 10

75 soldater skal også sendes til Afghanistan, et land der militær innsats allerede har kostet norske soldater livet:

- Norge har mistet 10 mennesker i Afghanistan, og mange har kommet skadet hjem. Det tar vi på stort alvor. Vi tilbyr likevel militært bidrag, fordi vi mener det er riktig og viktig. Vi gjør det også for å styrke sikkerheten her hjemme, sa Søreide.

Krevde åpen redegjørelse

Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité ble innkalt til et lukket møte klokken 16 torsdag. Her fikk komiteen informasjon om norske styrker, både til Irak og til Afghanistan, i 2015.

Bak lukkede dører skulle komiteen også orienteres om evalueringen av den samlede norske innsatsen i Afghanistan gjennom 10 år, fikk VG opplyst før møtet.

Allerede før møtet startet, bekreftet SV, KrF, Sp og Miljøpartiet de Grønne at de vil kreve en ny redegjørelse i et åpent stortingsmøte, med full debatt om de norske styrkebidragene.

Etter Stortingets vedtekter er det en adgang for mindretallet til å kreve behandling i åpent stortingsmøte, og disse partiene utgjør et tilstrekkelig mindretall.

Avløser ISAF

Det andre norske styrkebidraget, til Afghanistan, blir en del av en helt ny NATO-kommando i Afghanistan, Resolute Support Mission.

I Afghanistan har Norge nå om lag 60 soldater, etter at store deler av den norske kontingenten er trukket hjem i løpet av 2013 og hittil i 2014.

Planen var å trekke Norge ut av Afghanistan sammen med amerikanerne ved årsskiftet, Men nå i høst har den nye presidenten undertegnet en sikkerhetsavtale med USA, som gjør at NATO har fått et nytt, men sterkt begrenset mandat etter mer enn 10 års krigstilstand i landet.

- Helt opp til det siste har det vært uklart om vi skulle trekke oss helt ut. Men etter at avtalene mellom den nye presidenten og USA og NATO nå er på plass, viderefører vi vårt bidrag omtrent på samme nivå.

NATOs nye styrke, Resolute Support Mission, skal bestå av 12 600 soldater fra NATO og partnerlandene, og vil overta langt færre sikkerhetsoppgaver i landet etter at ISAF-styrkens mandat går ut ved nyttår.

I 2015 skal norske spesialsoldater dermed fortsette rådgivning av afghansk spesialpoliti i Kabul-området, samt den nasjonale spesialpolitikommandoen i Kabul. Støtte til den afghanske krigsskolen utenfor Kabul videreføres også.

Dessuten vil norsk militært personell delta i driften av flyplassene i Kabul og i Bagram, noen mil utenfor hovedstaden, får VG opplyst.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder