TRIVES INNE?: Mattilsynet la i sommer fram et forslag om at også okser skal ut i friluft, men etter et møte med næringen vil forslaget antageligvis ikke se dagens lys. Det gjør heller ikke disse slakteoksene. Foto: Terje Bringedal VG

Næringen fikk Mattilsynet til å snu i okse-forslag

At mange okser står inne hele livet er et problem Mattilsynet ønsker å gjøre noe med. Men landbruksnæringen sier nei.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Mange liker å legge en blodig biff på grillen. Men de færreste vet at oksen de spiser kanskje aldri har vært ute i dagslys.

Nylig tok Mattilsynet initiativ til at flere slakteokser skal få beite seg over duggfriske enger, slik kyrne får hver sommer. Det nyskapende forslaget kom til under et arbeid med å oppdatere forskriftene for hold av storfe, småfe og svin.

Les også: Bloggere reklamerer for nei-merker

Snudde etter dialogmøte

Beitekravet skulle utvides for å gjelde okser opp til ni måneder, mens de fortsatt er spretne ungdyr. Men for å vurdere om det er praktisk mulig, invitere de en rekke mektige næringsaktører innen landbruket og matindustrien til rådslaging i Oslo.

Nortura, Animalia og Norges Bondelag var blant flere aktører som i løpet av møtet 8. juni i år fikk Mattilsynet til å snu i forslaget om å slippe oksene ut på beite.

– Etter den siste dialogen med næringen rett før sommeren, tror jeg det nok blir vanskelig å gjennomføre et krav om beite for okser som er eldre enn seks måneder, sier Torunn Knævelsrud, sekssjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet.

Nå får hun kritikk for ikke også ha inkludert dyrevernsorganisasjoner og forskermiljøer i denne prosessen.

Les også: Så mange dyr spiser du i løpet av livet

Frykter olme okser

– At oksene holdes inne hele livet er et alvorlig dyrevelferdsproblem, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen.

– Man velger å høre på noen som er minimalt opptatt av dyrevelferd og maksimalt opptatt av profitt. At Mattilsynet tar denne typen beslutninger bak lukkede dører med næringen er et demokratisk problem, sier hun.

Les også: Okse- og kukjøtt mest miljøfiendtlig

Det er blant annet faren for at kjønnsmodne okser skal pare seg med hunndyr som gir bønder mulighet til å holde de innendørs etter fylte seks måneder. Men mange har også en frykt for at olme okser skal utgjøre en fare.

– Vi er ikke i mot dyrevelferdstiltak, men advarer sterkt mot å slippe okser eldre enn seks måneder ut på beite. Det er ikke trygt, og jeg tror ikke det norske folk ønsker det, sier nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

– At en okse kan risikere å bli stående inne hele livet er ikke problematisk. Det er slik husdyrproduksjon er, det er ikke dermed gitt at den har et dårlig liv, sier han.

FERDINAND MÅ BLI INNE: Det er mange som verdsetter å sette tennene i en blodig oksebiff. Men få vet at det er stor sannsynlighet for at oksen aldri har vært ute i dagslys. Foto: Terje Bringedal VG

Oksebeite blir for dyrt

Mattilsynet har heller ikke konsekvensutredet forslaget om å la okser gå lengre ute. Det samme gjelder et forslag om å gi oksene et mykt underlag å ligge på, mot dagens ofte brukte betongspaltegulv.

– Det er ofte litt tidlig i arbeidet man trenger en referansegruppe, vi så ikke behovet for å tilkalle den nå. Vi har hatt en periode med skrivearbeid og interne vurderinger. Nå var tiden inne for et møte med næringen, hvor vi kunne stille noen konkrete spørsmål rundt hva som er praktisk mulig, sier Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.

Les også: Fatland får kritikk for griseslakting

Forskriftsutkastet skal i løpet av kort tid leveres til Landbruks- og matdepartementet, før det går ut på offentlig høring. At det da sannsynligvis blir uten noen forslag om å la okser gå ute, begrunner Knævelsrud i økonomiske og praktiske forhold.

– Hvis alle slakteokser skal ha betydelig større plass eller få gå på beite blir det kostbart. Det vil kreve mye av både bygninger, inngjerding og tilgjengelig areal, sier Knævelsrud.

Ville aldri latt oksene gå ute

– Jeg ville ikke hatt en flokk med okser ute på beite, det blir ikke aktuelt. Flyr de gjennom et gjerde kan de være farlige for omgivelsene. Og skulle det være hunndyr i nærheten, blir de enda mer uforutsigbare, sier Kristen Svarstad, gårdbruker på Sudrheim Samdrift i Sørum.

Han synes derfor ikke noe om Mattilsynets forslag om å la okser gå ute på beite.

Med i underkant av 50 okser av en besetning på rundt 200 storfe, har han god erfaring med drøvtyggerne. Mens kyrne går ute på de grønne engene, står oksene oppstallet i binger. Der mener han at de har et godt liv.

FERDINAND FORBLIR INNE: Selv om Kristen Svarstads rundt 40-50 okser tilbringer hele livet bak låste låvedører, mener han de har et bra liv. – Du kan se på øynene om de har det bra eller ikke, sier han. Foto: Terje Bringedal VG

– Det merker du på at de legger på seg, og så kan du se det i øynene. Så lenge de har det bra innendørs, er det ikke noen grunn til at de skal gå ute, sier han.

Han forteller at i løpet av de 23 årene han har drevet med storfe, har han en gang opplevd å bli herjet med av en okse. Den hev ham i lufta tre ganger på rad.

Det stopper ikke Svarstad fra to ganger om dagen å gå inn i bingene til oksene for å måke møkk. Trikset er å gi de kraftfôr slik at de holder seg i ro, forteller han.

Oksene er av typen Norsk rødt fe og blir rundt 700 kilo før de sendes til slakt 18-19 måneder gamle. Men gårdbrukeren mener at de mye mindre oksene er farligere. Etter fylte seks måneder kommer de inn i hanndyras ungdomstid.

– De ser ganske harmløse ut, men okser kan i ungdomstida bli ganske tøffe og brutale. Det har hendt at de har skadet hverandre. Men stort sett er de jo snille da, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder