SKAL SIKRES MOT LEKKASJER: Mandag tas ekstra sikkerhetsforanstaltninger på Stortinget. Foto:ROGER NEUMANN/VG

Sikkerhetsforsker reagerer: Stortingsrepresentanter fikk ta med graderte dokumenter hjem

Mandag er det klart for Stortingets første lukkede møte på 25 år. Til tross for svært strenge sikkerhetstiltak fikk representantene før helgen ta graderte dokumenter med seg hjem.

 • Kari Spets
 • Øystein David Johansen
 • Hibba Sarmadawy

Artikkelen er over tre år gammel

Mandag morgen er det klart for et samlet stortings første lukkede møte på 25 år. Det dreier seg om den hemmeligstemplede rapporten fra Riksrevisjonen som omhandlet hvordan beredskap og sikkerhet ivaretas i Norge.

Fredag skrev VG om de mange sikkerhetsforanstaltningene som tas før og under behandlingen av den hemmelige innstillingen om de alvorlige manglene i regjeringens terrorsikring.

Blant annet må alle de 169 stortingsrepresentantene legge igjen mobiler, klokker og elektronisk utstyr utenfor den avlyttingssikrede kinosalen. Dessuten må alle dokumenter leveres inn eller legges igjen i det hemmelige møterommet når møtet er over.

Til tross for dette fikk alle stortingsrepresentanter på fredag mulighet til å hente ut innstillingen som skal brukes under møtet. De graderte dokumentene kunne de ta med seg hjem i helgen.

Ifølge VGs opplysninger skal ett av dokumentene være gradert som «hemmelig», som etter sikkerhetsloven er det nest høyeste graderingsnivået i Norge.

– Svært alvorlig

– Slik sakens faktum ser ut nå, og dersom denne saken er representativ for Stortingets behandling av gradert informasjon, er dette svært alvorlig. Dette er en grov feil og det kan umulig være i tråd med Stortingets forretningsorden, sier førsteamanuesis Anders G. Romarheim, forsker på sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier til VG.

REAGERER: Anders Romarheim er sikkerhets- og terrorforsker. Foto: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

Romarheim presiserer at Stortinget ikke er omfattet av sikkerhetsloven, men mener at gapet mellom hvordan Stortinget pålegger andre å behandle gradert informasjon og hvordan de selv gjør det fremstår stort.

– Etter loven skal konfidensielle dokumenter låses inn i arkivskap klarert for konfidensielt. Kravene til hemmelige dokumenter er enda strengere – normalen er å oppbevare det i et safeskap eller et hvelv, forklarer han.

– Ironisk

Temaet for mandagens møte er Riksrevisjonens rapport som fastslår at forsvaret og politiet samarbeider for dårlig om å sørge for at offentlige eiendommer sikres. Det mangelfulle samarbeidet omtales i Riksrevisjonens årsrapport som «svært alvorlig». Det er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker, og det benyttes kun unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse.

Bakgrunn: Riksrevisjonen: Politiet og forsvaret samarbeider for dårlig.

– Det mest ironiske med det hele er at dette er saksforberedende dokumenter til en sak der Stortinget kjører forsvarsdepartementet på blant annet ikke å overholde sine forpliktelser med henhold til sikkerhetsloven, sier Romarheim.

– Man saksforbereder et møte om et potensielt brudd på sikkerhetsloven med det som for andre ville vært et brudd på sikkerhetsloven, sier Romarheim.

Stortingspresidenten: – Rutine i en årrekke

Kommunikasjonsrådgiver ved Stortinget, Elianne Kemble-Clarkson, sier til VG at alle stortingsrepresentantene har hatt mulighet til å ta med seg dokumentene.

– Alle har fått melding om at innstillingen kan hentes på Stortingets ekspedisjonskontor der den ligger ferdig nummerert. Den er ikke noe de «får» – de må hente den egenhendig. De må kvittere for mottak av innstillingen som leveres i lukket konvolutt og er nummerert.

Hun forklarer at representantene plikter å oppbevare dokumenter slik at de ikke er tilgjengelig for uvedkommende.

– Det er ingen restriksjoner for hvor de kan ta innstillingen med seg, sier hun.

LUKKER DØRENE: Stortingspresident Olemic Thommessen samler Stortinget til hemmelig møte mandag morgen, men selve stortingssalen er ikke avlyttingssikker. Møtet må derfor skje i Stortingets kinosal, et rom uten vinduer mot gaten. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Stortingspresident Olemic Thommessen skriver i en mail til VG at rutinen som følges for utlevering av graderte innstillinger har ligget fast i en årrekke uten at det så langt har vært grunnlag for å hevde at noe av materialet har kommet på avveie.

– Det er kort tid fra innstilling foreligger til behandling, og det er viktig å sikre at representantene får vurdert saken på en grundig måte, skriver Stortingspresidenten.

Kan være risiko for rikets sikkerhet

Distribusjonssystemet virker adekvat, men ikke dersom representantene ikke har muligheten til å oppbevare dem forsvarlig, mener Romarheim.

– Når du får tunge saksdokumenter fredag ettermiddag er det nærliggende å tro at dette vil bli tatt med hjem av representanter, sier han.

– At de bare «ikke skal være tilgjengelige for uvedkommende» er veldig langt unna hvordan resten av samfunnet er pålagt å behandle gradert informasjon. Og her snakker vi om informasjon som kan medføre risiko for rikets sikkerhet. Da trengs andre regimer, hevder han.

Leder Brit Brenno ved Konstitusjonell avdeling forklarer at Stortinget ikke er er omfattet av sikkerhetsloven fordi reglene ikke uten videre lar seg tilpasse Stortingets funksjon som nasjonalforsamling.

– Stortinget legger imidlertid stor vekt på å sikre gradert informasjon og følger de prinsippene som er lagt til grunn i sikkerhetsloven så langt det lar seg gjøre.

– Drøyt

Det er Kontrollkomiteens innstilling om Riksrevisjonens rapport som skal behandles. Et av komiteens medlemmer, stortingsrepresentant Abid Q. Raja (V), reagerer på at det er mulig å ta med seg gradert materiale hjem.

– Jeg synes dette er drøyt. Med representanter bosatt over hele landet er det et stort potensiale for at det kan komme på avveie. Den som har gitt tillatelse til dette har hatt lite sikkerhetsvett, men jeg håper stortingsrepresentantene har hatt nok vett til å ikke ta det med seg hjem, sier Raja.

KONTROLLKOMITEEN: Abid Raja (V) synes det er drøyt at det er mulig å ta med gradert informasjon hjem, mens Hans Fredrik Grøvan (KrF) ikke kjenner til at det har skjedd. Foto: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX

Et annet medlem av Kontrollkomiteen, stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) sier til VG at han ikke kjenner til at stortingsrepresentanter kunne få med seg graderte dokumenter hjem.

– Vi har ikke fått det. Jeg har absolutt ikke noen oppfatning om at dette stemmer. Vi har hatt tilgang til dokumenter som ligger godt ivaretatt på Stortinget. Hoveddokumentet er nedlåst, og sammendraget skal være i et låst skap, sier Grøvan.

Stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell (SV) svarer følgende:

– Selv er jeg informert om hvordan jeg skal håndtere dokumenter i saken, som medlem av kontrollkomiteen. Hvordan dette er lagt opp i forbindelse med møtet har jeg ikke god bok kunnskap om.

Sikkerhetsloven: «I personlig varetekt»

Mona Strøm Arnøy, kommunikasjonsdirektør ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet, skriver følgende i en mail til VG:

– Hvis man må flytte dokumenter må de være i personlig varetekt og oppbevart i en ugjennomsiktig konvolutt som er forseglet på en slik måte at de ikke kan åpnes uten at det tydelig kan observeres.

Strøm Arnøy understreker at hun uttaler seg på prinsipielt grunnlag og ikke kjenner til hvordan Stortinget har håndtert disse dokumentene eller hvilke vurderinger som er tatt.

– Hva ligger i begrepet «flytte»? Kan man ta dem med seg på trikken?

Det utdypes ikke, men å oppbevare dokumentene forskriftsmessig emballert og i egen varetekt er sentralt.

Mer om

 1. Politikk

Flere artikler

 1. Hemmelig møte i Stortingets kino

 2. Hemmelig møte på Stortinget: – Parodisk og pinlig

 3. Ettergår Erna Solbergs forklaring om terrorsikring

 4. Stortinget forbereder hemmelig møte om terrorsikring

 5. Byggeskandalen: Høyre-topp åpner for ny gransking

Fra andre aviser

 1. En etasje sperres av når Stortinget holder hemmelig møte i morgen

  Bergens Tidende
 2. Regjeringen får flengende kritikk for manglende terrorsikring

  Bergens Tidende
 3. Får sviende kritikk etter byggeskandale

  Aftenposten
 4. Stortinget samlet til hemmelig møte om terrorsikring

  Aftenposten
 5. Presidentskapet får sterk kritikk fra kontrollkomiteen etter byggesprekk

  Aftenposten
 6. «Det verste med byggjeskandalen på Stortinget er at ingen eigentleg tek ansvar»

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder