Søviknes-kritikk klubbet ned

OS: Opposisjonen i Os kommunestyre ville fjerne Terje Søviknes som ordfører, men mistillitsforslaget ble klubbet fordi det ikke sto på sakskartet.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER 18 ÅR GAMMEL

Bakgrunnen er at fylkesmannen like før møtet hadde gjort det klart at det ville bryte med lovverket å ta opp en slik sak på kommunestyremøtet når den ikke sto på sakslisten.

Nå blir uttalelsen fra de 17 representantene fra opposisjonspartiene i Fremskrittsparti-kommunen Os i stedet sendt i posten til permittert ordfører Terje Søviknes, opplyser KrFs gruppeleder Kåre Lutro til NTB.

Tilbakeholden

Den permitterte Os-ordføreren Terje Søviknes er tilbakeholden med å kommentere opposisjonens mislykkede forsøk på å framføre et mistillitsforslag.

-Jeg konstaterer at det som ble varslet som en stor sak om mistillit, endte opp uten resultater av formell karakter. Jeg avventer statsadvokatens beslutning og er enn så lenge permittert, sier Søviknes til NTB.

Han ønsker ikke å spekulere i om utspillet fra opposisjonen i kommunestyret i Os har styrket eller svekket hans muligheter for å komme tilbake som ordfører.

Ikke-sak

Leder i Os Høyre, Jan Oddvar Gjerde, sier til NTB at spørsmålet om mistillit til Terje Søviknes nå er en ikke-sak for Os kommunestyre.

Lederne i Os Høyre ba på et møte med Søviknes søndag om at han trakk seg som ordfører, men fikk til svar at han ikke ville gjøre det.

På sakslisten for møtet tirsdag var det ført opp en melding til kommunestyret om at formannskapet i Os 13. februar hadde innvilget søknaden fra Søviknes om permisjon fra alle hans kommunale verv så lenge politietterforskningen i sexsaken mot ham pågår. De 17 representantene for Ap, SV, KrF, Sp og Tverrpolitisk samlingsliste hadde før møtet undertegnet en uttalelse der det blir uttrykt at de ikke lenger har tillit til Søviknes som ordfører og der han blir bedt om å vurdere sin stilling. De ønsket å fremme denne uttalelsen da kommunestyret skulle behandle meldingen om permisjonen til Søviknes.

Vurdering

Men fungerende ordfører Lisbeth Axelsen hadde på forhånd bedt fylkesmannen om en vurdering av om en slik fremgangsmåte var i strid med lovverket. En time før kommunestyremøtet skulle begynne ga hun gruppelederne for opposisjonspartiene beskjed om fylkesmannens uttalelse.

SVs Dag Westhrin gikk likevel på talerstolen for å lese opp uttalelsen, men ble to ganger klubbet ned av Lisbeth Axelsen med den begrunnelse at han var i ferd med å ta opp en helt annen sak enn den som sto på sakslisten for kommunestyremøtet.

Senere møter

KrFs Kåre Lutro sier til NTB at opposisjonspartiene nå skal vurdere om uttalelsen blir tatt opp igjen på senere kommunestyremøter i Os. Det er et ekstraordinært kommunestyremøte 13. mars og det neste ordinære kommunestyremøtet skal holdes 24. april.

Fremskrittspartiet har alene 14 representanter i Os kommunestyre. Sammen med de fire representantene fra Høyre har de flertall i kommunestyret. Søndag sluttet Os Høyre seg til den mistillit til Søviknes som opposisjonspartiene er kommet med.

Denne mistilliten ble fremmet på et møte med Terje Søviknes og Os Frp. Men Søviknes gjorde det da klart at han ser det som en rett og plikt å gjeninntre i ordførervervet når politietterforskningen er avsluttet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder