FRIFUNNET: Arfan Qadeer Bhatti ble frifunnet for terrorplanlegging. Statsadvokaten anker ikke frifinnelsen. Foto: Scanpix

- Bhatti er nærmest umulig å behandle

Ikke dømt for terror - men fikk forvaring

OSLO TINGHUS (VG Nett) Ekspertene mener Arfan Bhattis prognose er svært dyster og nærmest umulig å behandle. Nå vil retten ha ham innesperret til han er frisk.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Bhatti var lettet over at retten slo fast at Politiets sikkerhetstjeneste ikke hadde bevis for at han sammen med to venner hadde planlagt terrorhandlinger. Den medtiltalte 28-åringen og 29-åringen ble frikjent for alle punkter.

- Rettens avgjørelse er veldig gledelig etter at min klient er blitt uthengt som terrorist i media gjennom to år, sier Bhattis forsvarer John Christian Elden.

VGTV:Se intervju med Elden etter dommen

Til tross for at norsk-pakistaneren ble frikjent for flertallet av tiltalepunktene, ble han idømt forvaring i åtte år. Aktor Kristian Nicolaisen måtte se at tiltalte ble frikjent for punkt etter punkt i tiltalen, men straffen ble bare to år kortere enn påstanden fra aktor, som ønsket ti års forvaring.

VGTV:Se intervju med aktor etter dommen

Torpedovirksomhet

- Han ser ikke akkurat frem til å bli ilagt en forvaring. Han har tatt betenkningstid på dette for å vurdere om han skal anke. Det viktigste var å bli frifunnet for terrordelen. Vi får komme tilbake til det faktum at han er uenig i bevisvurderingen rundt den ordinære kriminaliteten, fortsetter Elden.

VGTV:Her blir Bhatti dømt

Forvaring er den strengeste straffereaksjonen i Norge, og kan i teorien vare livet ut. Dersom påtalemyndigheten mener det ikke er trygt for samfunnet at vedkommende slippes ut, så kan saken fremmes for retten på nytt - gang etter gang.

VGTV:Derfor fikk Bhatti forvaring

Allerede i 1997 slo psykiaterne Berthold Grünfeld og Finn Magnussen fast at Bhatti er «emosjonelt umoden, ureflektert og bagatelliserende med hensyn til den alarmerende sosiale og personlighetsmessige utviklingen som har preget ham siden 1990.»

Også da livnærte Bhatti seg ved å innkreve penger:

«Det er ikke uten en viss stolthet han har sett på seg selv som en dyktig pengeinndriver», påpeker psykiaterne.

- Svært dyster prognose

Så tidlig som for syv år siden slo rettssystemet fast at Bhatti er «en person med mangelfullt utviklede sjelsevner» og året etterpå ble han betegnet som en person med «dyssosial personlighetsforstyrrelse».

I forbindelse med siste rettssaken slo de sakkyndige Kjell Noreik og Jofrid Alise Nygaard fast at «Bhattis prognose er svært dyster og svært vanskelig - nærmest umulig - å behandle»

Forsvarer John Christian Elden påpekte under rettssaken at Bhattis negative utvikling gjennom mange år, kan ha sammenheng med at han allerede som 15-åring ble satt seks måneder i varetekt i Oslo fengsel.

Det var det Elden kaller «ordinær kriminalitet» som felte klienten. Bhatti ble dømt for å ha medvirket til at det 31. januar 2006 ble avfyrt 11 skudd med en UZI-maskinpistol gjennom veggen til en finansakrobat i Bærum. Inne i huset - hvor skuddene suste inn gjennom veggen - sov 41-åringen, hans kone (37), datteren (11) og sønnen (9). Bare flaks gjorde at ingen ble skadd.

Også dette ble gjort som ledd i torpedovirksomhet, mener Oslo tingrett som slår fast av formålet var å inndrive penger som finansakrobaten skyldte andre.

Bhatti ble også dømt for medvirkning til skuddene mot Det mosaiske trossamfunn 17. september 2006. Tre år tidligere ga Høyesterett en klar advarsel til 30-åringen om at dersom han fortsatte med en ny voldspreget forbrytelse, så «vil forvaring i høy grad være en aktuell reaksjon».

Lang kriminell karriere

Bhatti er tidligere straffet en rekke ganger for alvorlige trussel- og voldsforbrytelser.

1994: Som 16-åring slo Arfan Bhatti en butikkeier i hodet med en flaske som knuste og stakk ham i magen flere ganger. Han ble dømt til fengsel i syv måneder.

1997: Bhatti blir dømt til 90 dagers fengsel, blant annet for trusler og ulovlig besittelse og bruk av skytevåpen.

1999: Får sin tredje fengselsdom etter trusler og forulemping av offentlig tjenestemann - 75 dager.

1998: Dømmes til fengsel i ett år og seks måneder, samt tre års sikring, etter å ha skutt en mann i armen under torpedooppdrag.
1999: Bhatti blir dømt til fengsel i tre og et halvt år for flere tilfeller av pengeutpressing, legemsbeskadigelse og grove trusler.

2001: Kommer ikke tilbake fra permisjon på Ila landsfengsel. Blir pågrepet på utestedet Baronen og Baronessen i Oslo. Bhatti var da bevæpnet med en halvautomatisk Colt cal. 45mm med to patroner i magasinet. Dømmes til fengsel i seks måneder.

2001: Statsadvokaten vil utvide sikringen til Bhatti med ytterligere fem år etter episoden på Baronen og Baronessen. Senere gjøres reglene om til forvaring og Høyesterett er i tvil om Bhatti kommer til å begå nye straffbare handlinger. Ifølge dommen hadde norsk-pakistaneren vist en «ekstraordinær positiv utvikling». De gir ham imidlertid en klar trussel om forvaring.

2008: Arfan Bhatti blir dømt til forvaring med inntil åtte år med en minstetid på fire år for skuddene mot synagoge og medvirkning til drapsforsøk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder