HOLDER RAPPORT HEMMELIG: Statsminister Erna Solberg (H) støtter Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet, som ikke vil offentliggjøre Riksrevisjonens kritikk av manglende terrorforebygging. Foto: Helge Mikalsen VG

Erna Solberg kan bli innkalt til terror-høring på Stortinget

Regjeringen hemmeligholder Riksrevisjonens avgraderte rapport om manglende terrorsikring. Nå kan statsminister Erna Solberg (H) bli innkalt til høring om saken på Stortinget.

Silje S. Skiphamn
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I oktober kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av regjeringens arbeid med å bedre samarbeidet mellom politiet og Forsvaret etter 22. juli-terroren. De samarbeider fortsatt ikke godt nok om å sikre eiendommer og samfunnskritisk infrastruktur, konkluderte Riksrevisjonen.

Det mangelfulle samarbeidet omtales i et åpent dokument til Stortinget som «svært alvorlig». Det er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker, og det benyttes kun unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse.

Den fulle rapporten er gradert, men Riksrevisjonen har etter ønske fra Stortinget utarbeidet et sammendrag som kan offentliggjøres. Det nekter både Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet å gjøre.

Riksrevisoren: Regjeringen forsøkte å sensurere kritikk av terrorforebygging

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring om saken mandag 20. mars. Ifølge komitéleder Martin Kolberg (Ap) kan statsminister Erna Solberg (H) bli innkalt.

– Sett i lys av Solbergs engasjement i saken før hun ble statsminister og sakens alvorlighet, vil kontroll- og konstitusjonskomiteen ta til behandling om hun skal kalles inn til høring, sier han til VG.

Erna: Opp til komiteen å bestemme

Komiteen skal ta stilling til dette i et møte tirsdag 7. mars.

– Det er opp til kontroll- og konstitusjonskomiteen å beslutte hvem de kaller inn til høring, skriver Erna Solberg i en SMS til VG.

Som VG skrev forrige uke, reagerer riksrevisor Per-Kristian Foss svært sterkt på det han mener er forsøk på sensur fra regjeringens side. Forsvarsdepartementet har med støtte fra Justisdepartementet kommet med forslag til endringer i den versjonen av rapporten som Riksrevisjonen mener kan offentliggjøres.

– De kom med et nytt utkast som ville forandret Riksrevisjonens konklusjoner. Det er ikke akseptabelt, uttalte Foss til VG.

Les mer: Full strid om terrorbekjempelse

– Heimevernet må beskytte mot terror

Det er medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Olaf Lundteigen (Sp) helt enig i:

– Regjeringen har forsøkt å sensurere Riksrevisjonen og gjøre deres anbefalinger mindre framtidsrettet. Offentlighet er en grunnstein i demokratiet, og dette er viktige spørsmål som folk skal få vite om, sier han.

– Det som er kjernen i denne saken, og som er viktig å debattere, er at Forsvaret må peke ut nødvendige sivile nøkkelobjekter og gjøre Heimevernet i stand til å sikre og beskytte disse nøkkelobjektene, sier Lundteigen.

Oslo 20170131. Per Olaf Lundteigen (Sp) under debatten om forvaltning av ulv i Stortinget. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

Han får støtte fra komitéleder Martin Kolberg:

– Heimevernet er forutsatt å ha en viktig rolle i objektsikringen, og det må belyses i høringen, sier Ap-politikeren.

Les også: Kolberg nekter å ta imot regjeringens rapport om 22. juli-oppfølging

Kolberg: Konstitusjonelt veldig krevende

Lundteigen er helt klar på at debatten om regjeringens mangelfulle innsats for å sikre samfunnet mot terror, må tas i åpenhet.

– Jeg kan ikke forstå hvem som skal være uenig i det, og hvem som skulle ønske å bruke sikkerhetsloven for å hindre en åpen debatt, sier Lundteigen.

– Det er selvsagt ille at regjeringen ligger tynt an, men det er enda verre at de forsøker å hemmeligholde det.

Martin Kolberg minner om at Gjørv-kommisjonens konklusjoner ble debattert i full offentlighet:

22. juli-kommisjonen: Slik kunne terroristen vært stanset

– Dette er et helt urimelig forsøk på å skjule det som måtte være av svakheter i regjeringens oppfølging av Gjørv-kommisjonen. Dette er en helt uakseptabel og konstitusjonelt veldig krevende situasjon. Regjeringen viser ikke tilstrekkelig respekt for Stortinget, sier han.

KREVENDE: Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg (Ap), mener regjeringen ikke viser respekt for Stortinget ved å nekte å avgradere Riksrevisjonens sammendrag av rapporten om objektsikring. Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix

– Har ikke forsøkt å sensurere

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) mener at det ikke er riktig at regjeringen har forsøkt å «sensurere» Riksrevisjonens rapport.

– Stortinget har siden den ble lagt fram i oktober i fjor, hatt full tilgang til hele den 41 siders konfidensielle rapporten, og et ugradert sammendrag har vært offentlig tilgjengelig siden da, sier hun til VG.

– Stortinget har rutiner for å kunne behandle gradert informasjon. Det dette spørsmålet dreier seg om, er om det skal lages ytterligere et ugradert sammendrag. Det har regjeringen ønsket å bidra til, innenfor sikkerhetslovens rammer, for å ikke øke eventuelle sårbarheter ved at sikkerhetsgraderte detaljer offentliggjøres.

Forsvarsministeren viser til at Riksrevisjonens kritikk har blitt bredt dekket av media. Hun mener det derfor svakhetene Riksrevisjonen har påpekt er godt kjent.

– Dette er selvsagt ikke noe regjeringen verken kan eller vil forsøke å legge lokk på. Regjeringen ser tvert imot Riksrevisjonens funn som viktige og nødvendige, og ønsker en offentlig debatt om sikkerhet og beredskap, sier Søreide.

Riksrevisjonen: Alvorlige mangler ved Forsvarets fregatter

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder