1 / 2

«Grottefesten»: Erkjenner å ha gjort bunkeren klar for fest

OSLO TINGRETT (VG) I august 2020 ble den mye omtalte «grottefesten» arrangert i Oslo. I dag startet første dag av rettssaken, hvor to unge menn er tiltalt på flere punkter.

Publisert:

Tirsdag morgen møtte mennene i Oslo tingrett, tiltalt for å ha arrangert den ulovlige grottefesten på St. Hanshaugen.

Mennene er blant annet tiltalt for brudd på Brann- og eksplosjonsvernloven. Påtalemyndigheten omtaler bruddene på denne loven som graverende.

I tillegg er mennene tiltalt for tre andre lovbrudd, deriblant for å ha «forårsaket forgiftning som medførte allmenn fare for liv og helse».

FEST: Bilde fra grottefesten sommeren 2020.

I retten sier begge de tiltalte at de delvis erkjenner straffskyld for brudd på Brann- og eksplosjonsvernloven.

De erkjenner imidlertid ikke straffskyld for «uaktsomt å ha forårsaket forgiftning som medførte allmenn fare for liv eller helse» og for «uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse».

– Posten som gjelder uaktsom forgiftning er den som har den høyeste strafferammen, sier aktor Daniel Sollie til VG.

Han sier det var forventet at mennene ikke erkjente straffskyld på tre av de fire punktene de er tiltalt for.

De erkjenner straffskyld for «uberettiget å ha skaffet seg adgang til en annens hus eller et annet sted som ikke var fritt tilgjengelig, eller som uberettiget forble på et slikt sted».

Selv om de erkjenner straffskyld for å ha skaffet seg adgang til bunkeren, sier aktoren i retten at det er et spørsmål om de siktede har medvirket til minst hundre personer også tok seg inn på et sted som ikke var fritt tilgjengelig.

– Det subjektive er om man har gjort det med viten og vilje, sier Sollie.

1 / 2
AKTOR: Daniel Solli (tv) på åstedsbefaringen ved grotten.

Forsvareren til en av de siktede, Ida Andenæs, sier i retten at den delvise erkjennelsen for brudd på Brann- og eksplosjonsvernloven går på det branntekniske, mens reservasjonen går på aggregatet og bruken av dette.

Andenæs reiser problemstillingen om rommet hvor aggregatet sto kunne vært tett for lekkasjer, dersom ingen på festen hadde gått inn dit.

Marit Lomundal Sæther, som er forsvarer for den andre siktede, sier at det er «lite beskrivende å kalle dette en grotte», og sier at det dreier seg om et tilfluktsrom på 856 kvadratmeter.

– Han erkjenner å ikke ha forebygget brann, selv om det ikke oppsto noen brann. Han erkjenner ikke straffskyld for å ha unnlatt å forebygge en ulykke, sier Sæther.

Hun reiser spørsmål til om at hennes klient hadde nok kunnskap om blant annet kullosforgiftning og lufting, til at han kan straffes.

– Var han i det hele tatt til stede da aggregatet ble satt ut? sier Sæther.

FORSVARER: Ida Andenæs i retten.

Målte lave oksygenverdier

Et vitne, som jobber ved forebyggende avdeling i brannvesenet, forteller at politiet varslet brannvesenet klokken 03.59 festnatten.

– Da vi ankom klokken 04.07 så mannskapet flere bevisstløse personer utenfor fjellanlegget, sier vitnet i retten.

Han forteller videre at det etter førsteinnsatsen på livreddende søk, ble det gjort målinger av luften i bunkeren.

– For det første kan ellers harmløse gasser bli livsfarlige om de fortrenger oksygen i luften, sier vitnet, og legger til at vanlig oksygenprosent er 20,95 prosent, mens brannvesenet målte kjemidykkere mellom 17,7 og 18,2 prosent under hendelsen.

– Dette er ikke livstruende, men indikerer en betydelig tilstedeværelse av andre gasser, sier vitnet.

GROTTEFEST: Slik så det ut i grotten dagen etter at festen ble arrangert.

Ved et sted inne i grotten ble det målt en luft som det var farlig å oppholde seg i, imellom tredve minutter og én time, forteller vitnet.

Brannvesenet hadde ikke utstyr til å måle karbondioksid-konsentrasjonen i luften den aktuelle natten. Tilbake i oktober 2020 forsøkte brannteknisk å gjenskape et lignende luftmiljø, forteller vitnet.

– Karbondioksid-konsentrasjonen ved forsøket var på 10.000 ppm. Det innebærer livsfare ved mellom fem og ti minutters eksponeringstid, sier vitnet.

Han gikk videre inn på brannsikkerhet.

– Fjellanlegget var ikke egnet til å brukes som forsamlingslokale. Til forsamlingslokaler stilles det høye brannsikringskrav til, sier vitnet, og forteller at det var flere blindveier inne i grotten.

Han sier også at inngangen til grotten ikke var mer enn en kvadratmeter stor.

– Luken var omtrent en kvadratmeter stor, den er hverken stor nok eller brei nok. Det var veldig høye trinn opp denne improviserte trappen, sier vitnet.

Fikk hjerneskade

De to fornærmede i saken deltok på festen, og fikk hjerneskade etter å ha pustet inn dieseleksos som kom fra et dieselaggregat på grottefesten.

– De husker lite eller ingenting fra hendelsen på grunn av forgiftningen, sier aktor Sollie, og legger til at en av de fornærmede lå åtte dager i koma etter hendelsen.

– De er bedre, men har fortsatt kognitive svekkelser, sier aktor.

Videre forteller han at det var en fest hvor mange brukte rusmidler, men at påtalemyndigheten ikke er ute etter å avdekke disse forholdene i denne saken.

– Er lei seg

I tiltalen står det at minst tre personer mistet bevisstheten som følge av karbonmonoksidforgiftning, og at totalt 54 personer som var til stede oppsøkte legevakten i etterkant.

Ifølge tiltalen var minst 100 personer innom festen, hvor eneste rømningsvei var en luke på om lag 96 ganger 105 centimeter. Denne befant seg én meter over bakken, hvor det var laget en trapp av plastpaller, skriver påtalemyndigheten.

Les også

Sønnen hjerneskadet etter grottefesten: – Livet hans er satt flere år tilbake

Nå forteller moren til en av de skadede etter grottefesten, om sønnens hjerneskade.
2020: Et dieselaggregat skal ha vært årsasken til at en rekke personer ble kullosforgiftet.

Marit Lomundal Sæther er forsvarer for en av de to tiltalte. Dagen før rettssaken sa hun til NTB at hennes klient ikke erkjenner straffskyld for forgiftning.

– Han reddet flere ut av bunkeren da han ble klar over situasjonen. Han er lei seg for at andre som deltok på festen har blitt skadd, sa Sæther til NTB.

Når det gjelder de rent faktiske og praktiske forholdene som er beskrevet rundt selve arrangementet, poengterer forsvareren at det «i all hovedsak er det subjektive» knyttet til skyldspørsmålet som bestrides.

Den andre tiltalte erkjenner heller ikke straffskyld for å ha forårsaket forgiftning, fortalte forsvarer Ida Andenæs til NTB dagen før rettssaken.

– Han vil komme nærmere inn på de andre forholdene i tiltalen når saken kommer for retten, sa hun til NTB.

ST. HANSHAUGEN: Inngangen til grotten, som minst 100 personer skal ha vært innom en kveld i 2020.

SE VIDEO – SLIK FESTET DE:

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no