NAV-SJEF: Sigrun Vågeng (69) leder NAV. Foto: Jørgen Braastad

Reaksjoner på nye opplysninger om NAV-skandalen: – Nesten ikke til å tro

Opposisjonen mener NAV skulle trukket i nødbremsen allerede i februar, da etaten ble klar over at feil rettspraksis kunne ha ledet til straffesaker mot deres klienter. - Nesten ikke til å tro, mener Ap.

 • Sven Arne Buggeland

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) opplyste tirsdag Stortinget om at NAV allerede 25. februar visste om pågående straffesaker, som følge av mulig feil rettspraksis.

Ifølge statsråden er det informasjon som departementet først fikk seks måneder senere.

– Det er veldig alvorlig at NAV allerede i februar 2019 satt på kunnskap om at det fantes pågående straffesaker, som følge av feil rettspraksis. Det er informasjon som departementet først fikk 30. august, sa Hauglie til VG.

Sps Marit Arnstad reagerer kraftig:

– Hvis man vet at rettsapparatet kan være i ferd med å dømme folk på uriktig grunnlag, må noen trekke i nødbremsen umiddelbart, sier stortingsrepresentanten.

Det var i en intern e-post at NAV diskuterte feiltolkningen av regelverket, opp mot pågående straffesaker. Dette kommer frem i en tidslinje som statsråden har sendt Stortingets kontrollkomité.

les også

Anniken Hauglie med sjokkbrev: NAV kjente til straffesaker i februar

Eva Kristin Hansen (Ap) som er saksordfører i granskningen til kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier til VG at det er «nye, nokså utrolige opplysninger fra regjeringen hele tiden».

– Hvis Nav visste at folk ble uriktig dømt allerede i februar i år, uten å varsle, så er det nesten ikke til å tro, sier Hansen.

ANSVARLIG: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) Foto: Frode Hansen

SVs representant i kontrollkomitéen er langt på vei enig:

– Det er alvorlig at NAV allerede i februar kan ha visst at det kunne dreie seg om straffesaker. Det burde nok NAV håndtert annerledes, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV).

Han mener likevel at Fremskrittspartiet foretar en «avledningsmanøver» ved å kreve NAV-sjef Sigrun Vågengs avgang og synes det er for tidlig å si om skandalen bør få følger for henne.

SV: Statsråden er ansvarlig

– Det er arbeidsminister Anniken Hauglie som er konstitusjonelt ansvarlig overfor Stortinget. Hennes departement fikk 20. desember i fjor opplysninger som burde fått dem til å slå alarm, sier Øvstegård.

Han tenker på vedlegget til brevet der NAV ba departementet om et møte, hvor det fremkom at ansatte i NAVs klageinstans i juli i fjor skjønte at det ble gjort feil med EØS-reglene.

– Hauglie kunne reagert tidligere på grunnlag av denne informasjonen. Hun kan ikke skyve ansvaret over på NAV alene. Hele saken er preget av stor sendrektighet fra regjeringen.

– Hvorfor er det alvorlig?

– Folk kan ha endt opp i fengsel fordi NAV og departementet har brukt så lang tid, sier Øvstegård.

På vegne av Senterpartiet reagerer stortingsrepresentant Marit Arnstad på at det stadig kommer nye opplysninger i NAV-saken, etter at statsråden redegjorde for Stortinget.

– Det synes jeg er nokså alarmerende. Hvis det er slik at man over et halvt år før saken ble kjent, var klar over at det pågikk straffesaker der utfallet kunne bli feil, er det svært bekymringsfullt.

Sp: Større enn antatt

Arnstad er kritisk til at sakene fikk gå sin gang i systemet, selv om NAV internt i februar var kjent med straffesaker mot klienter som følge av mulig feil rettspraksis.

– Bør saken få konsekvenser for NAV-sjef Sigrun Vågeng?

– Det kan ikke utelukkes, men vi bør heller ikke forhåndskonkludere. Det vil bli klarere når Stortingets kontrollkomité og granskingsutvalget har fullført sitt arbeid, sier Arnstad.

Sp-representanten mener saken er blitt mer alvorlig, med de siste avsløringene.

– Vi kan ikke utelukke at det kan dukke opp mer nytt. Omfanget av saken er større enn antatt. Jeg er langt fra sikker på at alt er på bordet ennå, sier Marit Arnstad (Sp).

NAV: Fremtidige saker

NAV-direktør Sigrun Vågeng er overfor VG klar på at formuleringene fra 25. februar handler om hvordan NAVs praksis skulle være fremover i tid - og ikke handler om at de hadde konkret kjennskap til pågående straffesaker.

– Jeg forstår at de formuleringene i e-post-utvekslingen kan leses som alvorlige når de settes inn i en annen sammenheng. Men jeg har hatt direkte kontakt med avsender og mottager i vår ytelsesavdeling. De forsto det slik at disse formuleringene var knyttet til NAVs Kontrolls fremtidige saksbehandling – og ikke som første varsel om at praksis var feil eller kunnskap om pågående straffesaker.

– All senere praksis bekrefter også dette, sier Vågeng.

Minst 48 uriktig dømt

NAV har tolket EØS-regelverket feil siden 2012. Det har ført til at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 2400 personer kan ha fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

Kontrollkomiteen har sendt til sammen 16 spørsmål til arbeidsminister Hauglie, justisministeren og Sivilombudsmannen om saken. De fem første svarene kommer tirsdag ettermiddag.

Nav-direktør Sigrun Vågeng leverte torsdag kveld en plan til arbeidsministeren for hvordan Nav skal jobbe med sakene som er rammet av feiltolkning.

Overfor VG svarte hun tirsdag slik på spørsmålet om det var aktuelt for henne å gå av:

– Jeg har sagt og står på at min stilling er underordnet og at det viktige for meg er å få all informasjon på bordet. Internrevisjonen vår jobber med å få frem alle fakta i saken og planlegger å levere i overgangen mellom november og desember. Jeg tar ansvar for den faktagjennomgangen og ser frem til at vi kan legge frem den redegjørelsen, sa Vågeng.

Mer om

 1. Trygdeskandalen
 2. Sigrun Vågeng
 3. Marit Arnstad
 4. Anniken Hauglie
 5. Eva Kristin Hansen

Flere artikler

 1. Anniken Hauglie med sjokkbrev: NAV kjente til straffesaker i februar

 2. Åpen strid mellom Hauglie og NAV-sjefen: Støre krever svar

 3. Professor Per Lægreid: – Hauglie bør gå av

 4. Rødt fremmer mistillitsforslag mot Anniken Hauglie

 5. NAV-skandalen: Hauglies departement fikk brev om feilen for ti måneder siden

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder