HOVEDPERSONENE: NAV-direktør Sigrun Vågeng (til venstre) fotografert sammen med arbeidsminister Anniken Hauglie under pressekonferansen der NAV-skandalen ble kjent sist mandag. Foto: Tore Kristiansen, VG

Hauglie om NAV-skandalen: Slik gikk den store alarmen hos departementet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ber NAV snu alle steiner for å finne ut hva som har gått galt i NAV-skandalen. Hun sier den store alarmen gikk 30. august i år.

 • Kari Spets
 • Frank Ertesvåg
 • Bjørn Haugan
 • Alf Bjarne Johnsen

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt brev til NAV hvor de instruerer hva som må gjøres for å finne ut hva som har gått galt i NAV-skandalen:

NAV skal ikke stanse eller avslå en kontantytelse kun på grunnlag av at brukeren skal oppholde seg i et annet EØS-land. Dette slår regjeringen fast i et brev til NAV datert så sent som i går 29. oktober. De ber også om særskilt rapportering.

– Det er viktig for meg at alle de berørte, som er rammet av denne tragiske saken, skal vite at vi krever at alle steiner skal snus og at alt skal på bordet. Det har vi bedt NAV bidra med. Vi ønsker en grundig gjennomgang av alle sider, slik at vi raskest mulig kan komme til bunns i dette, sier Hauglie til VG.

– Det kan se ut som om dere har holdt tilbake informasjon om saken i ti måneder?

– Nei, det har vi ikke. Vi ble kontaktet av Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) 20. desember i fjor hvor de ba om et møte, som ble avholdt i januar. Det dreide seg om de som hadde vært på korttidsopphold i EU-land. Vi ga uttrykk for at vi var enige om at praksisen for korttidsopphold skulle endres, sier hun.

I brevet fra NAV den 20. desember, skrev NAV:

«Dersom Trygderettens kjennelser legges til grunn i fremtidig saksbehandling, vil dette innebære en vesentlig omlegging av dagens praksis i forhold til retten til å oppholde seg i utlandet for mottagere av kontantytelser. Forholdet til tidligere avgjorte saker må eventuelt også vurderes. Klageinstansen har inntil videre satt i bero behandling av innkomne klagesaker som gjelder disse spørsmålene.»

– Så har saken utviklet seg gjennom 2019. Alvoret økte på ettersommeren, legger Hauglie til.

– Når gikk alarmen: Da dere virkelig forsto alvoret?

– Ventet til etter valget?

– Saken har blitt tatt på alvor fra vi ble informert om den, men den store alarmen gikk da NAV informerte om at feil praksis kunne ha medført domfellelser.

– Når var det?

– 30. august kom det en henvendelse fra etaten, hvor problemstillingen om langvarige opphold kom opp. Saken ble jobbet med utover i begynnelsen av september.

– Du kan bli anklaget for å ha ventet med å informere om saken til etter valget?

– Nei, vi har overhodet ikke hatt noen interesse av å skjule noe som helst. For å sikre at det kan bli dokumentert, har vi bedt om at det også skal gjennomføres en ekstern granskning.

Hennes departement har laget en foreløpig tidslinje hvor de forteller om sakens utvikling fra 27. november i fjor til 28. oktober i år. Du kan lese hele tidslinjen nederst i saken.

I brevet instruerer departementet også NAV i å rapportere særskilt om oppfølgingen av trygdeytelses-saken:

 • Hvordan vil NAV sikre at korrekt praktisering blir tydeliggjort og implementert i etaten?

Bakgrunn: Trygdeskandalen

 • Hvordan vil NAV håndtere denne saken videre?

Departementet ber her om «en plan for håndtering av tidligere og pågående saker, spesielt overfor berørte».

Departementet ber også om et snarlig svar fra NAV i brevet som er skrevet av ekspedisjonssjef Tom Gulliksen og avdelingsdirektør Camilla Landsverk i Arbeids- og sosialdepartementet på vegne av statsråden.

les også

NAV-skandalen: Far og datter begge dømt

 • Hvordan NAV er innrettet for å jobbe med EØS-forordninger og vurderinger av etatens praktisering av regelverket.

Ekstern gjennomgang

Videre står det at det på grunn av sakens alvor, skal iverksettes en ekstern gjennomgang.

Den «skal granske hva som har skjedd med utgangspunkt i denne spesifikke saken slik at vi kan ta lærdom av det for fremtiden og for å sikre at noe tilsvarende ikke skjer igjen», står det å lese i brevet.

les også

Reiste hjem etter å ha fått foten knust i ulykke – NAV krevde 650.000

Departementet vil komme nærmere tilbake til organiseringen av granskingen, og det opplyses også at i brevet at statsråden har sendt et brev til Stortinget med ønske om å gjøre rede for saken.

Satt av betydelige ressurser til å rette opp

I brevet fra Arbeids- og sosialdepartementet kommer det frem at NAV 27. oktober i år opplyste departementet om at de umiddelbart vil endre praksis for både pågående saker og fremtidige saker.

Nå varsler departementet altså at det vil følge tettere opp NAVs håndtering.

les også

Politiet fikk brev fra Nav, stoppet soningsinnkallelser

NAV vil tillate at man kan ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land uansett lengde på oppholdet.

I brevet kommer det også frem at NAV har satt av betydelige ressurser til å til å rette opp tidligere vedtak og at «saker der feil praktisering av bestemmelsen kan ha vært avgjørende for avslag, stans og tilbakekreving av ytelser skal prioriteres».

Tidslinjen

Her er en foreløpig tidslinje som Arbeids- og sosialdepartementet har laget, om utviklingen i NAV-saken:

27.11.18 ASD får en foreløpig orientering fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (AV-dir) om Trygderettens brev til AV-dir 19.11.18.

20.12.18  Brev fra AV-dir til ASD: Adgang til eksport av kontantytelser innad i EØS-området – spørsmål om forståelse av trygdeforordning 883/2004 art 21 vedlagt Trygderettens brev av 19.11.18.

18.01.19 Møte mellom AV-dir og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om saken.

24.01.19 Brev fra ASD til AV-dir – Eksport av kontantytelser innen EØS-området

24.01.19 Brev fra AV-dir til ASD – Kontantytelser under midlertidige opphold i andre EØS-land  spørsmål om anvendelsen av forordning 883/2004 artikkel 21

22.02.19 Uformell kontakt fra ASD til AV-dir hvor ASD orienterer om brev som kommer 05.03.19.

05.03.19 Brev fra ASD til AV-dir Kontantytelser under midlertidige opphold i EØS-land.

21.06.19  Brev fra AV-dir til ASD Rett til kontantytelser innen EØS-området.

30.08.19 E-post fra AV-dir om at saken kan gjelde også de med lange opphold i utlandet

02.09.19 E-post fra AV-dir om behov for møte

13.09.19  Møte mellom AV-dir og ASD

18.10.19  Møte mellom AV-dir og ASD

22.10.19  Møte mellom AV-dir og ASD

25.10.19 Møte mellom AV-dir og ASD

27.10.19 Brev fra AV-dir til ASD – EØS-forordningen

28.10.19. Brev fra Trygderetten til ASD – Artikkel 21 i trygdeforordningen 883/2004

Mer om

 1. Trygdeskandalen
 2. Nav
 3. Anniken Hauglie
 4. Sigrun Vågeng
 5. Arbeids- og sosialdepartementet

Flere artikler

 1. Departementet fikk informasjon om omfanget av NAV-skandalen i 2018: – Her burde alarmen gått

 2. SV mener departementet holder tilbake informasjon i NAV-saken

 3. ESA: Norge sa at AAP kan tas med ut av landet i 2015

 4. NAV-skandalen: Mente de ikke måtte gå gjennom alle sakene der de kan ha gjort feil

 5. Hauglie: – Fortsatt ikke fritt frem å ta med trygd ut av landet

Fra andre aviser

 1. Har du falt av hele trygdeskandalen? Dette er årsakene til at det gikk galt.

  Bergens Tidende
 2. Fryktet Efta-domstolen – ville stoppe Trygderetten

  Bergens Tidende
 3. Opposisjonen: – Tyder på lovbrudd langt tilbake i tid

  Bergens Tidende
 4. Har du falt av hele trygdeskandalen? Vi guider deg gjennom årsakene til at det gikk galt

  Aftenposten
 5. Hauglie til kamp for sitt politiske liv

  Aftenposten
 6. Åpen strid mellom statsråd Hauglie og Nav

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder