TUNG MANDAG: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og NAV-direktør Sigrun Vågeng la frem den langvarige feiltolkningen av EØS-regelverket som har rammet mottagere av trygd med opphold i EU/EØS-land. Foto: Tore Kristiansen, VG

NAV-skandalen: Hauglies departement fikk brev om feilen for ti måneder siden

I desember i fjor fikk Arbeidsdepartementet (ASD) et brev fra NAV om at reglene for trygdemottagere hadde blitt feiltolket. Først etter ti måneder fortalte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) om feilen.

 • Frank Ertesvåg
 • Martha C. S. Holmes

Feiltolkningen har ført til at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, opplyste Riksadvokaten i går.

Opplysningene om tiden som gikk fra departementet ble varslet til offentligheten fikk kjennskap til saken, går frem av et brev fra NAV til Arbeids- og sosialdepartementet som ble sendt i går.

Nå vil opposisjonen ha en forklaring på hvorfor det tok så lang tid.

– Når gikk egentlig alarmen i departementet? Var det nødvendig at det skulle gå to år før Trygderetten konkluderte med feil lovanvendelse i noen saker før vi alle fikk kjennskap til dette, spør arbeidspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Rigmor Aasrud.

Komplisert sak? Vi forklarer på kun 90 sekunder.

18. januar i år ble det innkalt til møte mellom NAV og departementet om saken, der NAV ble bedt om å vurdere om praksisen var i samsvar med EØS-reglene.

les også

Fikk NAV-soning stoppet: – Var ikke sikre på at NAV hadde gjort riktig

Seks dager senere, den 24. januar, skrev NAV i et brev til departementet at praksis burde endres.

Selve beslutningen om at praksis kunne endres, kom 5. mars, i et nytt brev fra departementet til NAV. Men praksisendringen skulle kun gjelde fremover i tid, ifølge brevet som redegjør for denne dialogen.

STILLER SPØRSMÅL: SV-leder Audun Lysbakken forbereder en rekke spørsmål til arbeidsministeren om NAV-skandalen. Her er han avbildet på Stortingets talerstol tidligere i høst. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Departementet: - Ikke straffesakene det ble varslet om

– Jeg synes det er en forferdelig sak. Det aller viktigste akkurat nå er å finne de berørte og ivareta dem på en god måte. I tillegg må vi få alle fakta på bordet. Alle steiner skal snus, sier arbeidsminister Anniken Hauglie til VG i en e-post.

Statsråden har så langt ikke stilt til intervju i saken tirsdag. I e-posten presiserer Hauglie at det ikke er straffesakene departementet fikk vite at det var et problem med, da de fikk brevet i desember.

Varselet i desember 2018 gjaldt ifølge Hauglie personer som hadde fått krav om å betale tilbake trygdepenger de fikk, mens de var på kortvarige opphold i utlandet.

Hun opplyser til VG at de på dette tidspunktet derimot ikke var klar over at det var problemer med lovtolkningen også i saker om langvarige opphold i utlandet. Dette er sakene NAV har anmeldt til politiet, og som har endt med straffesaker og fengselsdommer i retten.

– Dette var andre typer saker hvor folk hadde blitt straffeforfulgt og dømt på det som viser seg å være på uriktig grunnlag. Da det ble oppdaget, fikk NAV pågående saker stilt i bero også i rettsvesenet, sier Hauglie til VG.

At den uriktige tolkningen også gjaldt langvarige opphold i andre EØS-land, ble departementet først klar over i september, skriver Hauglie.

Lysbakken: Må komme til bunns i dette

SV-leder Audun Lysbakken har store problemer med å forstå hvorfor statsråd Hauglie ikke har opplyst offentligheten og dem som er rammet om saken før nå.

– Dette er et hovedspor som vi må finne ut av. Dette er et av spørsmålene som det er viktig å komme til bunns i. Burde ikke alarmen ha gått tidligere i departementet, spør Lysbakken.

Han lurer på om regjeringen og departementet egentlig innså alvoret i saken da de først ble varslet.

les også

Støre kaller trygdesaken en skandale

– Vi er nødt til å vurdere om departementet har handlet raskt nok. Hva fikk de vite i desember og januar, og hvorfor har de ikke fortalt om denne feiltolkning av regelverket før nå, spør Lysbakken.

Han kaller NAV-feilen for «en av de største rettssikkerhetsskandalene vi kjenner til i Norge.»

KRITISK: Rigmor Aasrud (Ap) lurer i likhet med flere i opposisjonen på tidsbruken fra NAV og departementet ved statsråd Anniken Hauglie (H) før NAV-skandalen ble kjent i går. Foto: Frode Hansen, VG

– Forferdelig lei sak

– Dette er en forferdelig lei sak. Det er bra at statsråden vil redegjøre for Stortinget, men vi har likevel en del spørsmål til henne: Hvorfor skjedde det ikke noe i 2017 da disse kjennelsene i Trygderetten kom? Og hvorfor har ikke statsråden opplyst om denne svært alvorlige og feilaktige lovanvendelsen før i slutten av oktober 2019, spør Rigmor Aasrud, som er nestleder i arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget.

I likhet med SV-leder Lysbakken har hun vært statsråd og kjenner den departementale saksgangen.

les også

Politiet fikk brev fra Nav, stoppet soningsinnkallelser

– Det er ikke helt uvanlig at prosesser og saksbehandling tar tid i departementene?

– Nei, men dette har uansett tatt altfor lang tid, og vi mangler en fullgod forklaring på hva som skjedde mellom 2017 og oktober 2019 i denne saken, svarer Aasrud.

Hun undrer seg over hvorfor NAV og departementet ikke umiddelbart sjekket lovanvendelsen knyttet til lengre utenlandsopphold når tolkingen av EØS-forordningen viste feil praksis på kortere utenlandsopphold for mottakere av de tre trygdeytelsene.

Hun vil avvente statsråd Anniken Hauglies redegjørelse til Stortinget før hun vil si noe mer om tillit til statsråden eller en eventuell behandling i Stortingets kontrollkomité.

Lange og korte utenlandsopphold

Ansvarlig statsråd for NAV, Anniken Hauglie (H), har foreløpig ikke svart på VGs spørsmål om tidsbruken i departementet.

Hun bekreftet mandag at det første brevet fra NAV til departementet i saken kom i desember 2018.

les også

Jusprofessor om NAV-skandalen: – Har aldri sett systematiske feil i så stort omfang

Men mandag kveld forklarte Hauglie at det var først da de oppdaget at også reglene for lange utenlandsopphold hadde blitt feiltolket av NAV tidligere i høst, at departementet agerte. Det sa hun til NRKs program Dagsnytt 18.

Les også

Mer om

 1. Nav
 2. Arbeids- og sosialdepartementet
 3. Anniken Hauglie
 4. Audun Lysbakken

Flere artikler

 1. SV-lederen: Disse spørsmålene må Hauglie svare på

 2. Regjeringen starter egen gransking av NAV-skandalen

 3. SV mener departementet holder tilbake informasjon i NAV-saken

 4. SV mener NAV-brev viser at syv straffedommer kunne vært unngått: – Dypt alvorlig

 5. Anniken Hauglie med sjokkbrev: NAV kjente til straffesaker i februar

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder