MANGLER OPPLÆRING: En ny undersøkelse gjennomført av delta viser at halvparten av helsefagarbeidere og helsesekretærer ikke har fått tilstrekkelig corona-opplæring. Foto: Gisle Oddstad, VG

Delta-undersøkelse: Manglende corona-opplæring i helsesektoren

I en undersøkelse gjennomført av fagforeningen Delta kommer det frem at halvparten av helsefagarbeidere og helsesekretærer ikke har fått egen corona-opplæring.

 • Maria Støre

– Det som gjør at hele helsevesenet går rundt, er at alle medarbeiderne har rett kompetanse og har oppdatert smittevernpraksis, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen til VG.

Halvparten av helsefagarbeidere på sykehjem og helsesekretærer på sykehus og legekontor som er medlem av fagforeningen Delta, svarer i en ny undersøkelse at de ikke har hatt egen opplæring eller trening i forbindelse med coronautbruddet.

Undersøkelsen ble gjennomført i april og mai 2020.

– Det kan virke som det har vært veldig tilfeldig opplæring og ulike råd om hvordan man skal forholde seg. Det skaper usikkerhet, sier leder for yrkesorganisasjonen Helsesekretærer i Delta Gro Bengtson.

les også

Mener kommunene bør få smittevernutstyr av sykehusene: – Stort udekket behov

1087 helsesekretærer og 618 helsefagarbeidere organisert i Delta har svart på undersøkelsen. På spørsmålet: «På din arbeidsplass: Har du hatt egen opplæring/trening i forbindelse med coronautbruddet?» svarer 47,2 prosent av helsefagarbeiderne nei.

På samme spørsmål svarer 53,9 prosent av helsesekretærer nei.

– Undersøkelsen avdekker at variasjonene er veldig store. Noen steder har opplæring og trening fungert bra, men andre steder har det ikke vært gjennomført, sier Thorkildsen.

Bengtson er enig i dette.

– Vi har hatt ganske mye kontakt med hvert enkelt medlem nå, og de tilbakemeldingene vi har fått passer veldig godt med disse tallene. Det overrasket meg derfor ikke, selv om det på en måte er veldig trist, sier leder for yrkesorganisasjonen Helsesekretærer i Delta Gro Bengtson.

TRIST: Leder for yrkesorganisasjonen Helsesekretærer i Delta Gro Bengtson synes det er trist at så mange helsesekretærer melder om manglende opplæring i forbindelse med coronautbruddet. Foto: Delta

les også

Anbefalinger for sykehjemsbesøk endres – her treffer Liv (95) endelig igjen familien

Hun understreker viktigheten av opplæring av alle yrkesgrupper.

– Det viktigste vi må tenke på nå, er at pandemien ikke er over på en stund. Denne situasjonen er helt ekstraordinær og det er klart det har vært hektisk. Opplæring har nok vært vanskeligere enkelte steder, men nå bør man sette seg ned på hvert enkelt arbeidssted og finne gode metoder for regelmessig trening på smittevern, sier hun.

– I denne ekstremt ekstraordinære situasjonen er det helt nødvendig med opplæring.

les også

Pandemi-konflikt rundt Nye OUS

I undersøkelsen kommer det også frem at flere av de ansatte er redde for å bli utsatt for smitte. På spørsmålet: «I hvor stor grad er du redd for å gå på jobb og ta med deg coronasmitte hjem?» kunne de som svarte velge mellom seks svaralternativer ranger fra «i svært stor grad» til «har ikke tenkt på det».

15,7 prosent av helsesekretærer svarte i svært stor grad, 28,8 svarte i stor grad og 36 prosent svarte i liten grad.

Av helsefagarbeidere svarer 27,2 og 27,3 prosent i svært stor grad eller i stor grad, mens 28,1 prosent svarer i liten grad.

– Helsefagarbeidere og helsesekretærer er viktige yrkesgrupper i helsevesenet. De jobber på og yter sitt beste hver dag i møte med brukere og pasienter, det er naturlig at flere er redde for å ta med smitte hjem og smitte andre, forklarer Thorkildsen. 

YTER SITT BESTE: Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen forteller at flere helsefagarbeidere og helsesekretærer er redde for å ta med seg smitte hjem fra jobb. Foto: Nadia Frantsen

les også

Fagforbundet: Regjeringen svikter helseheltene

Det er flere som svarer at de har fått opplæring i smittevern de siste 12 månedene enn som svarer at de har fått egen opplæring i forbindelse med coronautbruddet.

– Håndvask og å holde avstand er smittevern vi alle kan. Dette er dyktige fagfolk som kan sitt om smittevern, men i denne situasjonen burde alle få egen trening når det gjelder utstyr, når det skal brukes og ikke brukes, hvordan det skal brukes og opplæringen burde strekke seg utover hele avdelingen og til alle ansatte. Det må også være nok utstyr til alle, sier Thorkildsen.

– Jeg er utrolig imponert over hva disse yrkesgruppene yter hver eneste dag. Vi må sammen med arbeidsgiver legge alle forhold til rette slik at de for gjort en best mulig jobb.

Mer om

 1. Helse
 2. Arbeidsliv
 3. Coronaviruset
 4. Smittevern
 5. Sykehjem
 6. Sykehus
 7. Fagforening

Flere artikler

 1. Helsesykepleiere slår alarm i brev: – Barn skriker etter hjelp

 2. VG faktasjekket «Debatten»: Får Norge samme kollaps som Italia?

 3. Én av fire unge menn bruker porno som læring

 4. Hører vi bedre på høyre enn venstre øre?

 5. Jenter i pornorapport: – De kaller oss «cunt», «slut», «jævla hore»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder