– USERIØST: 2. nestleder Terje Søviknes i Frp sier det er useriøst å foreslå vern av nye områder på norsk sokkel, før alle fakta kommer på bordet neste år. Foto: Frode Hansen, VG

Åpen krig mellom Venstre og Frp: Søviknes kraftig ut mot Venstres oljekutt-forslag

Frp-nestleder Terje Søviknes går kraftig ut mot Venstreforlaget om å verne nye deler av norsk sokkel for olje- og gassvirksomhet. – Det kan de bare glemme, sier Søviknes. Han blir anklaget for å være fossil.

 • Bjørn Haugan

Landsstyret i Venstre skal lørdag votere over et forslag fra Unge Venstre, som innebærer at deler av Barentshavet skal vernes mot olje- og gassvirksomhet.

Kan sprenge regjeringen: Nå starter kampen om iskanten

I forslaget heter det:

 • Norge skal gå foran som den første store oljeproduserende nasjon som aktivt innfører klimavern, og velger å la fossile ressurser bli liggende i bakken av hensyn til klimaet.
 • Gi varig klimavern til Barentshavet nord, og dermed si nei til petroleumsaktivitet i dette området.
 • Flytte grensen for iskanten sørover i revisjonen av Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, i tråd med faglige råd.
 • Stenge deler av Barentshavet som i dag er åpent, av hensyn til natur og klima.

Les hele forslaget her:

– Dette kan Venstre bare glemme å få gjennom i regjeringen. Det er direkte useriøst hvis de fatter et vedtak om vern, før forvaltningsplanen for Barentshavet kommer til behandling neste år. Det er slik at det er forvaltningsplanen som må være styrende for våre politiske vedtak på dette feltet: Det er lang tradisjon for at det er det faglige grunnlaget i forvaltningsplanen, blant annet når det gjelder biologisk mangfold og hvordan vi skal sikre spesielt sårbare områder, som må legges til grunn, sier Søviknes, som er 2. nestleder i Frp og som var olje- og energiminister i Solberg-regjeringen fra 2016 til 2018.

– Går rett og slett ikke an

Han sier at å stenge deler som allerede er åpnet, er helt på jordet.

– Vi er helt avhengige av at aktørene kan stole på at Norge har et forutsigbart forvaltningsregime. Å trekke tilbake leteområder og lisenser, går rett og slett ikke an.

– Det skjer ikke så lenge dere sitter i regjering?

– Nei, blir det flertall for noe slikt, da sitter ikke Frp i regjering. Det er helt sikkert.

Han reagerer også kraftig på forslaget om å innføre klimavern.

– Å gi varig klimavern som betyr at vi lar olje og gass ligge, vil ikke få ned klimautslippene noe som helst. Snarere tvert om: Det vil kunne gi økte CO₂-utslipp, fordi de fleste andre oljeproduserende land har en produksjon som gir mer utslipp enn det som skjer på norsk sokkel.

– Hjelper rett og slett ikke

Han viser blant annet til at stadig flere plattformer får strøm fra land, i stedet for å produsere med lokale kraftverk på plattformene, som slipper ut CO₂.

– Det hjelper rett og slett ikke at Norge ensidig verner deler av sin sokkel: Det er etterspørselssiden som avgjør, og det vil være stor etterspørsel etter olje og gass i mange tiår ennå: Verden vil få olje og gass fra andre steder.

– Det er et argument at noen må gå foran?

– Ja, men det må eventuelt skje sammen med resten av de oljeproduserende landene. Det er meningsløst å tro at Norge, med to prosent av produksjonen, skal greie å redusere de globale utslippene ved ensidig kutt. Det vil også svekke Norges muligheter til å lede an i det grønne skiftet med forskning, teknologiutvikling, pilotering og økonomiske insitamenter. Dette krever både kapital og kompetanse. Oljenæringen bidra med begge deler.

– Litt spesielt

Han sier de som oljenasjon kan bidra på en helt annen måte, for å få ned utslippene.

– Gjennom fangst og lagring av CO₂, hvor vi har meget gode forutsetninger, blant annet på grunn av at vi kan lagre CO₂ i tomme reservoarer i Nordsjøen, kan vi virkelig gå foran og få ned de globale klimautslippene, sier han og legger til:

– Det er litt spesielt at dette forslaget fremme akkurat i dag, hvor det er femti år siden de første oljefunnene på Ekofisk – og oljefondet passerer 10 000 milliarder kroner. Hvis vi følger dette Venstre-forslaget, vil inntektene fra olje og gassektoren falle og få store konsekvenser for velferdssamfunnet vårt og de tjenestene og godene innbyggerne er vant til.

– Fossile meninger

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark rister på hodet av Søviknes.

– Dette er fossile meninger. Han har ikke forstått hva dette handler om. Å åpne for nye felt gir Norge en enorm stor økonomisk risiko: Tenk om vi hadde funnet olje eller gass der oppe i Barentshavet om ikke så lenge. Det tar ti år fra funn til produksjon. Da skal vi altså starte ny stor produksjon i 2030, samme år hvor verdens utslipp skal være halvert. Det vil da være mindre behov for olje og gass og det er stor risiko for at Norge kan tape masse på.

– Han har et poeng når det gjelder å konkludere før handlingsplanen kommer neste år?

– Nei, det faglige grunnlaget for den er allerede levert. Vi må nå skape en politikk som hindrer at vi styrer mot 3–4 graders temperaturøkning, som det ligger an til nå.

Landsstyret i Venstre skal votere over forslaget lørdag.

Mer om

 1. Norsk sokkel
 2. Klimapolitikk
 3. Klima
 4. Terje Søviknes
 5. Barentshavet
 6. Klimautslipp
 7. Unge Venstre

Flere artikler

 1. Klimafeide i regjeringen

 2. Rotevatns iskant får gehør i oljenæringen

 3. «Iskanten» er ikke noe å krangle om

 4. Iskanten: Støre skeptisk til oljeplattformer lenger nord

 5. Frp-Søviknes: – Greta Thunberg burde heie på norsk oljeproduksjon og Johan Sverdrup-feltet spesielt

Fra andre aviser

 1. Ikke mer oljeboring. Vi er klare for kamp!

  Aftenposten
 2. Sjokkmåling for Venstre: Bare hver femte V-velger fra 2017 vil stemme Venstre i dag

  Aftenposten
 3. Tina Bru: – Vi kan ikke fortsette som før

  Bergens Tidende
 4. BT meiner: «Noreg har mykje å tape på å gå i Frps retning i denne saka»

  Bergens Tidende
 5. «Det nye, grønne høyre»

  Bergens Tidende
 6. Solberg til Elvestuen: – Vi har ingen plan om å verne Barentshavet

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder