PENSJONERT: Etter en lang karriere i politiet gikk politimannen av med pensjon i 2013. Han forteller at han sa fra om politiadvokaten som senere ble avslørt med ulovlige våpen, men ble i stedet etterforsket av Spesialenheten. Foto: Tore Kristiansen

Pensjonert politimann: Jeg varslet om politiadvokaten

AKERSHUS (VG) Politiadvokaten ble avslørt med flere hundre ulovlige våpen. Nå forteller en tidligere kollega at han sa fra om mistenkelige våpenregistreringer flere år i forveien.

– Vi likte ikke aktiviteten hans. Det var for stort omfang og volum på våpen han skulle registrere inn og ut. Dette var en veldig rar måte å samle våpen på. Vi mener vi gjorde det vi kunne for å sette en stopper for virksomheten hans, sier kollegaen, som er en pensjonert politimann.

Lørdag kunne VG for første gang fortelle at politiadvokat Peter Ristan ble avslørt med en av Norges største samlinger av ulovlige våpen.

Den pensjonerte politimannen forteller at han og en kvinnelig kollega tok dette opp i et møte med deres felles sjef, Jan Eirik Thomassen, som frem til 2014 var leder for forvaltningsavdelingen i det som da het Romerike politidistrikt.

BESLAG: Dette møtte politibetjenter da de låste seg inn på det hemmelige lageret til politiadvokat Peter Ristan 18. februar 2017. Foto: POLITIET

Møtet gjaldt deres felles kollega på Lillestrøm politistasjon, politiadvokat og våpensamler Peter Ristan.

Politiadvokaten var selv tilstede i møtet, ifølge den pensjonerte politimannen.

– Avgjørelsen som ble tatt i etterkant av min sjef var at vi skulle fortsette som før, sier han.

Etter en lang karriere i politiet, jobbet han de siste årene frem til pensjonsalder med våpenforvaltning.

Jobben hans på våpenkontoret på Lillestrøm politistasjon innebar blant annet å ettergå plomberingen på våpen til våpensamlere som Peter Ristan. Det vil si å sjekke om våpenet var uskadeliggjort og derfor ikke lenger registreringspliktig.

Video: Se forskjellen på en «falsk» og «ekte» plombering:

Over 400 våpen

VG fortalte lørdag hvordan politiadvokaten over flere år bygget seg opp en av Norges største ulovlige våpensamlinger gjennom å lure ansatte på våpenkontoret på Lillestrøm politistasjon.

Ristan ble først avslørt i februar 2017 etter at politioperasjonen Bonanza kom på sporet av ham.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655.

Ifølge Spesialenheten er det registrert 263 ervervelser av våpen på Peter Ristan fra 2010 til 2017. I samme periode ble 243 av hans våpen registrert som kondemnert.

Et stort antall våpen som var registrert som kondemnert, ble funnet funksjonsdyktige på Ristans hemmelige lager.

– Det er ikke kjent for meg at vi har mottatt tips eller varsler, uttalte politiinspektør Mona Hertzenberg, som var Ristans overordnede, på lørdag.

– For lederne og kollegene rundt ham var det ingenting som tilsa at det skulle være misligheter forbundet med samlervirksomheten, uttalte hun også.

Nå hevder en som så våpenvirksomheten på tett hold at han forsøkte å varsle.

POLITILEDER: Jan Eirik Thomassen ledet forvaltningsavdelingen i Romerike politidistrikt frem til 2014. I dag er han leder for Felles enhet for utlending og forvaltning i Oslo politidistrikt. Foto: Fredrik Hagen

Etterforsket av Spesialenheten

Ristans ulovlige våpensamling har blitt etterforsket av Oslo politidistrikt.
Spesialenheten for politisaker startet etterforskning av to ansatte på våpenkontoret på Lillestrøm etter funnet av Ristans våpen.

Dette er de to samme ansatte forteller at de hadde et møte med ledelsen om Ristans omfattende våpenvirksomhet.

Kvinnen ved våpenkontoret ble ilagt et forelegg for grovt uaktsom tjenestefeil. Den pensjonerte politimannen som i denne saken forteller om varslingen av Ristan, ble etterforsket for grov korrupsjon, men saken ble henlagt på bevisets stilling.

Begge avviser alle anklager om å med vilje ha bistått Ristan i å bygge opp sin ulovlige våpensamling gjennom å gi feilaktige våpengodkjenninger.

KAPPET: Politiet fant ved ransaking hos Peter Ristan en telefon som var kappet i to. Foto: POLITIET / POLITIET

– Ordentlig tråkket på

Det var 30. oktober 2017 at den pensjonerte politimannen ble pågrepet av Spesialenheten og hans hjem ransaket – fem år etter at han gikk av.

Han beskriver opplevelsen som forferdelig og at det har preget ham i lang tid etterpå.

– Jeg føler vi har blitt ordentlig tråkket på og tildelt svarteper. Etter å ha jobbet og slitt for politiet i 37 år, og etter å ha forsøkt å si fra, så var dette takken. Jeg var dårlig i ett år etterpå. Å få noe sånt på seg føltes utrolig forsmedelig, sier han.

Ristan har tilstått å ha lurt de to ansatte på våpenkontoret og begått omfattende våpenlovbrudd, men han har nektet for å ha solgt uregistrerte, skarpe våpen.

Spesialenheten slo likevel fast at de to ikke hadde utført jobben sin godt nok.

– Hva mener du om det?

– Det er mulig det var mangler, men vi handlet innenfor lovverket som var den gangen og var vi i tvil så spurte vi oppover i systemet, svarer pensjonisten.

JOBBET HER: Peter Ristan var ansatt i Øst politidistrikt, tidligere Romerike politidistrikt, og jobbet her ved politistasjonen på Lillestrøm. Foto: Tore Kristiansen

Avhør

Kvinnen ved våpenkontoret ønsker ikke å snakke med VG, men i Spesialenhetens vedtak kommer det frem at hun i avhør også viste til møtevirksomhet med ledelsen om Ristan:

«[Kvinnen] har forklart at det har vært møter på våpenkontoret, med ansatte og ledere, der Ristans våpenhold har vært diskutert. Ifølge [kvinnen] førte ikke det til pålegg om å behandle endringer i våpenholdet til Ristan annerledes.»

Den pensjonerte politimannen forteller at møtet fant sted på forvaltningsleder Jan Eirik Thomassens kontor.

– Og hva gjør du som soldat nederst på gulvet når du får beskjed om å fortsette som før? Jo, du gjør som du får beskjed om. Jeg varslet om politiadvokaten, men ble stoppet, sier han.

– Husker ingen møter

Thomassen husker i dag «ingen spesielle møter om temaet». Han er nå leder for Felles enhet for utlending og forvaltning i Oslo politidistrikt.

I en uttalelse skriver han dette:

«I perioden fra 2011 til jeg sluttet i politidistriktet i 2014 ble jeg ikke gjort kjent med opplysninger om at vedkommende ble vurdert å være upålitelig eller uskikket til å samle på skytevåpen. Jeg synes det er synd den mannlige ansatte opplever å ikke ha bli tatt på alvor, men heller ikke opplysningene som VG her bringer ville den gang gjort samleren uskikket til å samle på skytevåpen. For å tilbakekalle våpentillatelsen er kravet i loven at vedkommende vurderes å være upålitelig eller uskikket til å ha våpen, for eksempel er straffet, har rusproblemer eller har en psykisk lidelse. Ingen slike forhold forelå.»

SA I FRA: Den pensjonerte politimannen mener det er merkelig at hans tidligere overordnede ikke husker at han forsøkte å si i fra om den omfattende våpenvirksomheten til kollega og politiadvokat Peter Ristan. Foto: Tore Kristiansen

– Ordentlig kar

Dette finner den pensjonerte politimannen merkelig. Ettersom Ristan begynte å jobbe i politidistriktet i 2012 og han selv gikk av med pensjon i februar 2013, mener han møtet må ha funnet sted i dette tidsrommet.

– Thomassen er en ordentlig kar som jeg har stor respekt for, men at han ikke husker vårt møte synes jeg er veldig rart, fordi vi syntes selv at det var så viktig. Vi tok initiativ og var bekymret. Da vi fikk beskjed av ham om å fortsette som før, så vi på hverandre og skjønte det ikke, sier han.

– Er det du som kan huske feil?

– Svaret på det er blankt nei. Så gammel er jeg ikke blitt, svarer pensjonisten.

Kjent med omfanget

På spørsmål om møtevirksomhet rundt Ristans våpenhold internt, svarte Øst politidistrikt i juni at de ikke var kjent med dette.

De var likevel godt kjent med samleinteressen hans for våpen, og ved en anledning førte det til at en av hans sjefer ønsket å undersøke det nærmere.

– En av Ristans tidligere ledere sier at hun på et tidspunkt – da hun ble kjent med omfanget av våpensamlingen – ba våpenkontoret om å sjekke om dette var greit for en politiadvokat. Svaret var at det var vurdert som i orden, skriver seniorrådgiver Øystein Stavdal Paulsen i kommunikasjonsavdelingen i Øst politidistrikt.

I en e-post på fredag, etter å ha blitt gjort kjent med uttalelsene til den pensjonerte politimannen, skriver Paulsen at de aldri har utelukket at det ble gitt varsler eller informasjon.

– Øst politidistrikt, som ble opprettet i 2016, har tatt mange og store grep for å profesjonalisere våpenforvaltningen, skriver Paulsen og viser til våpenforvaltningen er blitt sentralisert på Grålum i Østfold og lagt ned i Lillestrøm.

Det er innført nye rutiner og instrukser. Våpensøknader fra egne politiansatte behandles ikke lenger i politidistriktet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder