AVGJORT: Pall Hreinsson er president og dommer i EFTA-domstolen i Luxembourg. Torsdag har han avsagt dom for andre gang i Fosen-saken Foto: Alf Bjarne Johnsen

EFTA-domstolen snur i Fosen-saken

EFTA-domstolen går bort fra sin tidligere avgjørelse i den såkalte Fosen-saken. Domstolen sår nå tvil om rederiet Fosen-Linjen har krav på erstatning for en tapt anbudskonkurranse om fergedrift i Trondheimsfjorden.

Domstolen i Luxembourg, som har siste ord i tvister om tolkning av EØS-avtalen, har dermed gitt to helt motstridende uttalelser i den samme saken, hvor rederiet krevde erstatning for feil i anbudsprosessen fra Sør-Trøndelag fylkeskommunes transportselskap AtB.

Saken har vakt stor oppsikt etter påstander om at EFTA-domstolen var satt under press for å endre sin første uttalelse.

I mai avslørte VG at det hadde vært direkte kontakt mellom den norske dommeren i EFTA-domstolen og justitiarius i Høyesterett, Toril Marie Øie.

les også

EFTA-dommer diskuterte omstridt sak med Høyesterett – kan ha gjort seg inhabil

Krevde erstatning

Fosen-Linjen har krevd 83 millioner kroner, pluss renter og saksomkostninger, fra det trønderske transportselskapet AtB, etter at en anbudskonkurranse om fergedrift på Trondheimsfjorden ble avlyst på grunn av formelle feil.

I 2017 gikk EFTA-domstolen langt i å gi Fosen-Linjen medhold i dette erstatningskravet, og uttalte at ethvert brudd på anbudsreglene kunne føre til krav om erstatning for tapt fortjeneste for den som tapte en anbudskonkurranse.

Det spesielle i denne saken er at EFTA-domstolen tok den samme saken for andre gang, på anmodning fra Høyesterett som nå skal ta endelig stilling til spørsmålet om erstatning.

Påstander om mulig inhabilitet ble avvist av domstolen selv i mai.

les også

EFTA-domstolen: Avviser inhabilitet

Snur om

Men i kjennelsen som ble lest opp i Luxembourg torsdag formiddag, sier domstolen nå det stikk motsatte av hva EFTA-domstolen mente i 2017:

Nå mener EFTA-domstolen at EU-retten «krever ikke at ethvert brudd på regelverket for offentlige anskaffelser i seg selv er tilstrekkelig til å tilkjenne erstatning for tap av fortjeneste.»

Her er EFTA-domstolens nye avgjørelse i denne saken.

les også

Mener EFTA-domstolen er blitt en «kenguru-domstol»

Tre nye dommere

Dette rettsdramaet hadde imidlertid flere elementer:

Kort tid før rettsmøtet i mai ble Per Christiansen, EFTA-dommeren som diskuterte saken med Høyesterett, sykmeldt.

Carl Baudenbacker, som var domstolens president i 2017, er blitt pensjonist og deltok ikke i den nye behandlingen, men har protestert offentlig mot at domstolen skulle ta saken opp på nytt. I en kort skriftlig uttalelse frykter han for domstolens anseelse, og argumenterer for at dagens kjennelse fra EFTA-domstolen bør sees bort fra.

Ingen av de tre dommerne som avgjorde saken i 2017, var dermed med på dagens nye uttalelse i Fosen-saken. Saken er nå berammet for Høyesterett 27. august.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder