IKKE PRIVAT DEMENSTILBUD: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier tilbudet til demente er så sammensatt at det ikke kan stykkes opp gjennom private løsninger. Foto: HELGE MIKALSEN

Støre: - Regjeringen har glemt dem med demens

TRONDHEIM (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre legger i dag frem Aps tiltak for demensomsorgen. - Antall med demens er forventet å dobles om 20 år. Kommunene må forberedes, sier han.

– Trolig lever mellom 80 000 og 100 000 personer med demens i Norge i dag. Over 350 000 personer i Norge er nære pårørende av personer med demens. Våre kommuner må være klare for å møte dette og det krever politisk vilje å få det til, sier han:

– Vi opplever at regjeringen har glemt dem med demens.

– Hva har dere gjort som er mer offensivt?

– Vi sitter ikke i regjering og må derfor utfordre dem. Det har vi gjort, blant annet ved å kreve at det utdannes nok folk og at det utvikles demensvennlige kommuner. Vi opplever at de kutter tilbud, som gjør det vanskeligere for demente og deres pårørende, sier han.

Solberg lover GPS til demente

– I vår plan krever vi aktivitetstilbud. Fellesskap og aktivitet er god terapi, men mange med demens opplever at sosialt samvær blir vanskelig og har behov for tilrettelagte og tilpassede aktiviteter. Derfor blir det fra nyttår lovfestet at kommunene skal tilby dagaktiviteter til hjemmeboende med demens, sier han.

– Det er bra, men samtidig fjerner høyre-regjeringen den tilskuddsordningen som skal brukes på slike aktiviteter. Vi vil videreføre ordningen og sørge for en bedre kommuneøkonomi, slik at kommunene har råd til å tilby meningsfulle og gode tilbud til alle demente som ønsker det.

GPS

Her er andre punkter i Ap-planen for demente og deres pårørende:

– Raskere diagnose. Det finnes diagnoseverktøy som kan gi sikker diagnose tidlig i sykdomsforløpet, men som ikke er godkjent for bruk i Norge. Vi må bli raskere til å ta i bruk de beste diagnoseverktøyene, slik at demenssyke blir diagnostisert tidligere og dermed kan få bedre hjelp tidlig i sykdomsforløpet. 14 av 23 behandlingssteder som utreder demens har 10 eller mer ukers ventetid, sier han.

Ny forskning: Fedme øker demens-risikoen

Han trekker også frem tidlig tilgang til hjelpemidler.

– Det finnes tekniske hjelpemidler og løsninger som gjør det enklere og tryggere å bo hjemme lenger, som sikkerhetsbrytere, automatisk lysbrytere og GPS-sendere. Med en GPS-sender knyttet til en alarm kan andre varsles når en med demens går seg bort. Vi vil bruke 100 millioner kroner til slik helseteknologi.

– Jeg har to punkter til, som vi mener regjeringen må gripe fatt i.

– Nye boligtyper: Vi vil ha nye finansieringsformer for boliger til eldre som kan bidra til å redusere behovet for sykehjemsplasser og andre former for heldøgns omsorg. For eksempel trygghetsboliger for eldre som har behov for et tilrettelagt tilbud uten å trenge tjenester hele døgnet.

265 kommuner taper

– Tilslutt: Mer forskning. Det anslås at rundt 150.000 mennesker vil leve med demens i Norge i 2040. Det kreves forskning for å avdekke årsakene til de ulike demenssykdommene og for å finne ut hvordan demens kan forebygges, diagnostiseres og behandles. 

Forskere: Snart kan du teste deg for demens

– Vi reagerer også på at regjeringen har fjernet øremerkingen til frivillighetssentraler. 265 kommuner taper på omleggingen, spesielt mindre kommuner. Det er i de samme kommunene at det blir flest eldre. Når to tredjedeler av landets kommuner får reduserte tilskudd går dette ut over eldre som vil være i aktivitet og bidra i lokalmiljøet, og som kunne vært ressurser for mennesker med demens.

– Ikke privat

Han sier demens-utfordringen også griper inn i debatten om offentlig og privat tjeneste.

– Demenspasienter og deres pårørende trenger et sammensatt behov som ikke kan stykkes opp gjennom private løsninger.

I trønderhovedstaden trekker han selvsagt frem Trondheim som et godt eksempel på en demensvennlig kommune.

Victorias (19) far fikk tidlig demens: – Jeg har mistet pappa

– De har blant annet etablert ressurssenter for demens, aktivitetstilbud, gratis digital trygghetsalarm og pårørendeskole. Og alle helse- og velferdssentre og helsehus har ressurspersoner for demens, sa han da han la frem demensplanen ved Ladesletta helse- og velferdssenter fredag ettermiddag.

Det er et spesielt senter, hvor gamle, demente og barn møtes.

– Her har vi sykehjem med demensavdeling, omsorgsboliger, aktivitetstilbud for seniorer og utviklingshemmede. Hvor eldre og barn møtes, sier enhetsleder Torill Rugelsjøen ved senteret.

– Er det bare på papiret eller er det slik at demente og barn stadig møtes?

– Ja, de møtes. Barna i barnehagen kommer innom avdelingen og så har vi en sansehage på bakkenivået ved dementavdelingen, hvor det er bålpanne og barna ofte kommer.

Listhaug: Slår inn åpne dører

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) sier Støre kommer etter.

– Jeg synes det er veldig bra at Ap viser engasjement for demensomsorgen selv om Støre slår inn åpne dører med disse forslagene. Å bedre tilbudet til personer med demens har vært en viktig prioritet for denne regjeringen siden dag én.

les også

Ditte (48) fikk sjokk: Ti tegn på Alzheimers og demens du ikke må overse

Pluss content

– Å få demens, eller oppleve at en som står deg nær får sykdommen, kan være vanskelig. Jeg er derfor glad for at vi har fått på plass  bruker- og pårørendeskoler som skal gi dem mer kunnskap om det å leve med demens, sier hun og avviser Støres kuttpåstand.

– Vi sørger også for at kommunene får plikt til å tilby dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens fra neste år. Pengene kuttes ikke slik Støre hevder, men legges inn i de faste overføringene til kommunene. I regjering sørger vi for at kommunene bare i år får rundt 100 millioner kroner til velferdsteknologi, som GPS. Og til neste år legger vi frem en ny demensplan, sier Listhaug.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder