NOTAT: Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) forteller om hærverket og sikkerhetstiltak i dette notatet datert 22. mars i år. Foto: Frode Hansen

Waras ukjente brev: Klaget over kameraer ute av drift og lekkasjer

Før Tor Mikkel Wara trakk seg som justisminister klaget han over mangelfull sikring av familiens hus i Oslo og var bekymret for lekkasjer til media om politiets arbeid. Det viser et notat VG har fått innsyn i.

14. mars i år ble daværende justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen (54) pågrepet hjemme og siktet av PST for å dikte opp en straffbar handling ved å tenne på familiens bil utenfor huset fire dager tidligere. Dette var det femte av slike angrep på parets eiendom (se faktaboks).

Da samboeren ble arrestert, gikk Wara ut i permisjon fra stillingen som justisminister og øverste sjef for norsk politi i Erna Solbergs regjering.

VG har fått innsyn i et flere sider langt notat fra Tor Mikkel Wara få dager senere. Der forteller han om situasjonen på innsiden av huset i de dramatiske dagene.

TAGGET: Boligen til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og samboer Laila Anita Bertheussen (54) ble tagget ned 6. desember i fjor. Bertheussen er mistenkt for hærverket. Foto: Krister Sørbø, VG

Wara: PC-er og kameraer virket ikke

Notatet er datert 22. mars og stilet «til Oslo politidistrikt og Politiets sikkerhetstjeneste» (PST). Tittelen er «Trygghetstiltak Wara med familie».

Wara forklarer i detalj hvordan de siste månedenes hærverk og brannstiftelser førte til stadig flere tiltak på eiendommen for å sikre dem mot nye angrep.

Wara redegjør blant annet for:

  • Teknisk svikt i pc-er fra sikkerhetsselskapet og manglende kameraovervåkning i flere dager.
  • Bekymringer for lekkasjer om operasjonen og privatlivet til media.
  • Uenigheter med sikkerhetsselskapet om hva som skjedde inne i huset.

VG fikk innsyn i notatet etter en henvendelse til Statsministerens kontor, som opplyser at de mottok det fra Wara den 25. mars i år.

Har du informasjon om denne saken? Ta kontakt med journalist Eiliv Frich Flydal på tlf 45291836 eller eiliv@vg.no. Bruk Signal for kryptert kontakt.

OVERVÅKNING: På veggen utenfor daværende justisminister Tor Mikkel Waras hus i Oslo var det montert en bevegelsessensor og lamper. Skilt advarer om kameraovervåkning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

VG har rettet henvendelser til Wara om notatet, referert innholdet i notatet og bedt om et intervju til denne artikkelen. VG får opplyst at Wara er kjent med at VG skriver en sak og at han ikke ønsker å kommentere notatet eller artikkelen.

Samboeren forsøkte reparasjon

I notatet nevner Wara en rekke sikkerhetstiltak.

Mandag 4. mars oppdaget samboeren at systemet som skulle beskytte statsrådens bolig ikke fungerte, ifølge notatet.

SIKTET: Laila Anita Bertheussen (54) er siktet for å ha satt fyr på bilen til Wara med hensikt om å skape inntrykk av en kriminell handling. Hun erklærer sin uskyld. Foto: PRIVAT

«Samme dag, ca. kl. 14.30 oppdager Laila at systemet ikke fungerer og varsler umiddelbart Stanley. Etter instruksjon fra Stanley restarter Laila pc, plugger ut alt på switchen og gjør andre operasjoner etter instruksjon uten å lykkes. Sent om kvelden ber Stanley om tilgang. Da Laila er på vei i seng ber hun dem komme tilbake dagen etter.»

Wara forklarer videre i detalj hvordan Stanleys ansatte i løpet av ukedagene ikke klarte å reparere pc-en og å få opp all kameraovervåkingen, tross flere forsøk.

BRANN: 17. januar rykket politiet ut til en brann i en søppelbøtte utenfor bolighuset til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og samboeren. Foto: Krister Sørbø, VG Foto: Krister Sørbø, VG

Kritisk til sikkerhetsselskap

I notatet, datert åtte dager etter pågripelsen av samboeren, svarer Wara på forslag om nye tiltak for å øke sikkerheten på eiendommen. «Det primære bør være at de tiltakene som er iverksatt faktisk fungerer».

Han var kritisk til politiets sikkerhetsselskap Stanley.

«Løsningene levert av Stanley har til stadighet hatt tekniske mangler. Dette er godt dokumenter gjennom ulike sms.», skriver Wara, som til slutt oppfordrer politiet til å vurdere å bytte selskapet som sikrer boligen deres.

UNDERSØKELSER: Kripos i arbeid i andre etasje i boligen sent på kvelden. Foto: Helge Mikalsen VG Foto: Helge Mikalsen, VG

– Kjenner adressen

Stanley Security jobber for en rekke store institusjoner og bedrifter i Norge. VG har bedt selskapet om en kommentar til kritikken i notatet.

– Vi har en avtale med politiet om leveranser på mange plan. Jeg kan bekrefte at vi kjenner adressen. Alt relatert til dette må Oslo-politiet svare på, sier kommunikasjonsansvarlig Øyvind Halnes.

– Synes dere selv oppdraget med å sikre Waras bopel ble løst godt?

– Vi har en lojalitet overfor politiet og overlater til dem å svare på dette, sier Halnes.

UNDERSØKTE: Politifolk med tekniske undersøkelser utenfor Waras bolig tidligere i år. Foto: Helge Mikalsen, VG

Kritiserer «lekkasjene til pressen»

Da notatet ble skrevet og sendt hadde ikke Wara fratrådt som justisminister, men var i permisjon etter pågripelsen av samboeren få dager før. Wara skriver videre kritisk om det han kaller «lekkasjene til pressen».

«I forbindelse med hendelsene har en rekke opplysninger om vår sikkerhet og privatliv tilfalt pressen. Det er hevdet at vi «har motsatt oss overvåkning» og «at politiet ble forbauset over dette». At det er satt opp «skjult kamera», at «døren har vært åpnet om natten» etc. Dette er opplysninger kun politiet og Stanley har.»

Wara forklarer at det gir betenkeligheter om privatlivet:

«Det betyr at vi har grunn til å frykte at opplysninger politiet og Stanley skaffer seg om privatliv rutiner og sikkerhet gjennom ytterligere overvåking vil tilfalle pressen.», skriver Wara videre om etaten han selv hadde ansvaret for det siste året.

I notatet sier Wara seg enig i nye forslag til tiltak.

Vil tiltale

PST mener samboerens hensikt med å antenne Waras bil skal ha vært å vekke mistanke om at en straffbar handling ble begått. Hun har også status som mistenkt i fire andre hendelser (se faktaboks), men avviser alle anklager.

Denne uken fikk VG bekreftet at PST også vil ta ut tiltale mot Bertheussen, blant annet for angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Paragrafen har en strafferamme på ti års fengsel.

Hun erklærer seg uskyldig og advokat John Christian Elden anklager politiet for «tunnelsyn».

PST-SJEF: Hans Sverre Sjøvold, tidligere sjef i Oslo politidistrikt og nå sjef i PST. Foto: Trond Solberg, VG

Politiet: – Ingen kommentar

VG har presentert kritikken i Waras notat for Oslo politidistrikt og bedt om en kommentar.

– Vi kan ikke kommentere kritikken og generelt kommenterer vi ikke sikkerhetstiltak overfor myndighetspersoner. Vi vil være i dialog med den det gjelder om tiltakene som iverksettes, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Snijder Gjøsund til VG.

Hans Sverre Sjøvold var politimester i Oslo med det overordnede ansvaret da Wara skrev sitt notat 22. mars. Sjøvold gikk til stillingen som ny sjef i PST 29. mars. Han ønsker ikke å kommentere kritikkens.

– Sjøvold har ingen kommentar til innholdet i notatet, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til VG.

Da det ble klart at heller ikke politiet ønsket å kommentere innholdet i Waras notat, tok VG kontakt på nytt med Stanley for en kommentar. Henvendelsen er ikke besvart.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder