TIKKER MOT BESLUTNING: EU diskuterer nå om de skal slutte å stille klokken. «Tidsminister» Torbjørn Røe Isaksen, er ansvarlig statsråd for Justervesenet, og har derfor ansvaret for tiden her i landet. Foto: Marthe Småkasin Lien

EU-parlamentet vil ha slutt på å stille klokka: – Helt greit om vi sluttet å stille klokken

Natt til søndag skal klokken stilles mot sommertid – igjen. Det kan imidlertid være en av de siste gangene hvor klokken i bilen og på ovnen kun viser riktig tid seks måneder i året.

– Jeg må innrømme at jeg synes det er helt greit om vi sluttet å stille klokken, sier Torbjørn Røe Isaksen, nærings- og «tidsminister» for Høyre til VG.

Som næringsminister er det han som er øverste sjef for Justervesenet, som sørger for at også Norge følger med i tiden.

– Før var det å stille klokken noe som kom på meg som julekvelden på kjerringen, men etter at jeg fikk barn, som nå er to og fire år, så er det blitt mer en forstyrrelse i hverdagen. Det går jo greit, men det er ikke optimalt når du prøver å få barn til å sove og ikke våkne for tidlig, sier han.

Mener Norge bør følge EU

Tirsdag stemte Europaparlamentet over EU-kommisjonens forslag om å avslutte vekslingen mellom sommertid og vintertid. Forslaget fikk flertall, og trer i kraft fra 2021. Det blir imidlertid opp til hvert enkelt medlemsland om de vil gå over til sommertid eller vintertid, skriver Bloomberg.

Vedtaket innebærer imidlertid ikke at saken er avsluttet. EUs ministerråd må først bli enig om et felles ståsted før sluttforhandlingene kan starte, et arbeid som ennå ikke er i gang, skriver NTB.

Ordningen med å stille klokke mot sommertid siste søndag i mars, og mot vintertid siste søndag i oktober, har vi hatt fast i Norge og Europa siden 1996. Om også Norge bestemmer seg for å fjerne ordningen vil derfor klokken stilles enten mot sommer- eller vintertid for siste gang i 2021.

TIDSPRESS: Minister for Norges tid, Torbjørn Røe Isaksen, vet ikke om han ville gått for sommer- eller vintertid hvis han måtte velge. Foto: Marthe Småkasin Lien

– Det ville vært rart om vi skulle fortsatt å stille klokken om EU sluttet. Politisk har jeg ikke en veldig sterk mening om det, men det er helt naturlig å se til hva de gjør i Europa og i våre naboland i Skandinavia, sier Røe Isaksen.

Kilde til debatt

Klokkestillingen er en regel mange har meninger om, og i tillegg til småbarnsforeldre er også skiftarbeidere og bønder preget av overgangene.

Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte tirsdag en debatt der blant andre leder for Justervesenet Harald Hauglin deltok. Med via iPad var også lanbruksminiser Olaug Bollestad.

OMDISKUTERT: Det å stille klokken vekker kritikerne to ganger i året. Tirsdag ble ordningen diskutert av tidssjef i Justervesenet Harald Hauglin, klokkejournalist Jon Henrik Haraldsen, programleder Siri Kristiansen, "tidsminister" Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marthe Småkasin Lien

– For unger og dyr så er det jo krevende. Det blir litt urolig i fjøset. Bøndene kommer i den man kaller for en melkeskvis, fortalte Bollestad.

Også Hauglin i Justervesenet mener ordningen har utført sitt.

– Jeg synes det er unødvendig å stille klokken to ganger i året, sier han, og legger til at han nok hadde gått for sommertid om han måtte velger, sier han.

«Tidsministeren» har derimot ingen klokkeklar preferanse.

– Men det høres hyggeligere ut med sommertid, så jeg er sikker på at det er mest populært, sier han.

KLOKKA GÅR MOT BESLUTNING: Som øverste sjef for Justervesenet er det Torbjørn Røe Isaksens oppgave å ha kontroll på tiden. Foto: NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

EUs vedtak innebærer imidlertid ikke at saken er avsluttet. EUs ministerråd må først bli enig om et felles ståsted før sluttforhandlingene kan starte, et arbeid som ennå ikke er i gang.

I EU-parlamentets vedtak heter det at det skal være opp til medlemslandene selv å bestemme om de vil låse seg til sommertid eller normaltid (populært kalt vintertid). De må innen april neste år varsle EU-kommisjonen om sitt valg, slik at alle landenes beslutninger koordineres før ordningen trer i kraft i 2021. Hvis EU-kommisjonen vurderer det slik at det blir problemer med overgangen, vil den iverksette en tolv måneders forsinkelse, skriver NTB.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder