FUNNET DØD: Natt til 12. desember 2014 ble Anne Linell Sundt (39) funnet død. Foto: PRIVAT

Lege frikjent for uaktsomt drap på Anne Linell Sundt

En 60 år gammel lege ble under dissens i Borgarting lagmannsrett frifunnet for uaktsomt drap på sin samboer Anne Linell Sundt (39).

Han er imidlertid dømt for brudd på helsepersonellovens bestemmelse om krav til forsvarlig yrkesutøvelse.

I Oslo tingrett ble legen dømt for dokumentfalsk og bedrageri, samt brudd på helsepersonellovens bestemmelse om plikt til å føre journal.

Lagmannsretten utmålte den samlede straffen til tre års fengsel.

les også

Lege (59) dømt for uaktsomt drap på Anne Linell Sundt: – Dommen er feil, og vil bli anket

Tre års fengsel

– Det har vært en lang vei fra seks måneder i varetekt, hvor han var siktet for forsettlig drap, til at han nå er blankt frifunnet for uaktsomt drap. Vi skal også vurdere det han er dømt for her, og ser på muligheten for å anke straffutmålingen til Høyesterett, sier forsvarer Arild Holden til VG.

Et sentralt tema i saken var Sundts sykdomsbilde og smerteplager, noe legen innrømmer at han behandlet henne for etter at de ble kjærester i februar 2012.

Lagmannsrettens flertall, som besto av de to fagdommerne og to lekdommere, mente at legen ikke kunne ha regnet med at hans oppbevaring av det smertestillende middelet Petidin ville medføre samboerens død.

Forfalsket testamentet

Påtalemyndigheten mente det var nær nok sammenheng mellom legens bidrag til medisineringen av Anne Linell Sundt og hennes dødsfall, og at han dermed kunne holdes ansvarlig.

– Vi registrer at det her som i tingretten var dissens, og at det er ulike vurderinger internt i retten om nærheten mellom hans handlinger og hennes dødsfall og om det er naturlig å holde ham ansvarlig for dødsfallet. Vi har fått belyst saken så godt det lar seg gjøre, sier statsadvokat Andreas Schei til VG.

- Tar påtalemyndigheten selvkritikk nå som legen er frifunnet for uaktsomt drap?

- Det er klart at en tiltale på uaktsomt drap utgjør en ekstra påkjenning for ham, men dette ville blitt en straffesak uavhengig av det. Det er på det rene at han forfalsket testamentet hennes etter hennes død, slik at det tilgodeså ham med fire millioner kroner og at han brøt helsepersonelloven og bedrev helt uforsvarlig behandling av henne, sier Schei.

- Vil saken nå bli gjennomgått i politi- og påtalemyndighet?

- Alle som har vært involvert i saken har fått dommen, og vi vil diskutere dette utfallet oss i mellom. Det er viktig at vi tar lærdom av alle straffesaker vi fører for retten, og særlig store saker hvor retten vurderer det rettslige annerledes enn oss, sier Schei.

les også

Drapstiltalt lege om samboeren Anne (39): – Smerteplagene hennes var helt enorme

Klandres for behandlingen

Lagmannsretten kom imidlertid til at legen kunne klandres betydelig for den behandlingen han ga samboeren før hun døde.

– Smerteplagene hennes var helt enorme. De levde jeg med dag og natt. Det var en vanskelig situasjon da jeg var hennes kjæreste og ikke hennes behandlende lege, sa legen under sin forklaring i tingretten.

Han beskrev at hun ristet og fikk kramper.

– Det er også bakgrunnen for at jeg under grundig veiledning måtte gi henne smertestillende medisiner, også morfinpreparater. Det gjorde at hun fikk et liv som var mulig for henne å leve. Uten den hjelpen var det umulig for henne å fungere og leve, sa legen.

Lagmannsrettens flertall mente at medisineringen som legen la til rette for i årene 2013 til 2014 «var en vesentlig årsak til den sterke avhengighet til opiater som hun åpenbart hadde utviklet før hun døde.» Rettens flertall mente imidlertid at legen ikke kan klandres for dødsfallet.

les også

Giftdrapssiktelse mot lege henlagt – tiltalt for uaktsomt drap i stedet

Retten delte seg

Lagmannsrettens mindretall, som besto av tre lekdommere, mente legen kunne dømmes for uaktsomt drap. De mente at legen kunne klandres for å ha ikke hatt bedre kontroll med medikamentet, som han visste at kunne være dødelig ved feil dosering.

«Hans personlige forutsetninger som utøvende lege tilsa nettopp en økt
grad av aktsomhet.» skrev mindretallet.

I tingretten ble legen dømt til fire års fengsel for uaktsomt drap på kvinnen, samt de andre forholdene han var tiltalt for. De to lekdommerne mente også da at legen kunne dømmes for uaktsomt drap. Rettens mindretall, ved tingrettsdommeren, så seg ikke enig i det.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder