KRAFTSAK: Aps Else May Botten har jobbet frem forslaget for Ap, men er for tiden på kurs ved Forsvarets høgskole. Forslaget legges frem klokken 1000 torsdag. Foto: DNA

Ap utfordrer EU om ren norsk kraft

Arbeiderpartiet utfordrer EU. De vil melde Norge ut av et europeisk organ og krever at norske bedrifter ikke trenger å dokumentere at de produserer med ren norsk kraft.

Det er ikke så ofte det brøles på norsk mot Brussel, men nå krever Ap at det skal skje:

Ap leverer torsdag et dokument 8-forslag til Stortinget som utfordrer EUs nye fornybardirektiv, som skal gjelde for perioden 2021-2030. Der har EU vedtatt at ordningen med såkalte opprinnelsesgarantier skal opprettholdes og formaliseres.

Utfordrer EU

Opprinnelsesgarantier er en ordning der europeiske selskaper kan kjøpe et bevis på at det et sted i Europa produseres like mye fornybar strøm som det de kjøper.

– Vi er opptatt av at norske industriselskaper ikke skal bli tvunget til å kjøpe slike opprinnelsesgarantier fra 2021. Når 98 prosent av all strømproduksjon i Norge er fornybar, og vi produserer mer enn vi selv bruker, er det unødvendig å belaste norske bedrifter med å kjøpe papirgarantier for å bevise at strømmen de bruker, er ren, sier Aps talsperson, stortingsrepresentant Else May Botten.

– Det betyr at dere utfordrer EUs fornybardirektiv?

– Ja, vi mener det finnes handlingsrom som kan utnyttes. Vi foreslår blant annet at Statnett skal meldes ut AIB (Association of Issuing Bodies), som administrerer ordningen med opprinnelsesgarantier. Det er fullt mulig å gjøre i dag, fordi det er en frivillig ordning. EU-medlemmene Tsjekkia, Portugal og Storbritannia er eksempelvis ikke med.

– Det er ikke sikkert det betyr at dere kan si nei når EU i fornybardirektivet sier at ordningen med opprinnelsesgarantier skal formaliseres?

Kjøper, men får ikke kraften

– Vi mener det bør utfordres fordi alle - også EU - vet at norsk industri i all hovedsak produserer sine produkter på ren norsk vannkraft. Det blir helt meningsløst at en norsk bedrift skal tvinges til å ta kostnaden for å betale for et bevis de ikke trenger.

– Er det mulig å gjennomføre deres forslag uten å gå på tvers av EØS-avtalen?

– Ja, vi mener det. Advokatfirmaet Kluge skriver i sin vurdering at fornybardirektivet er et typisk eksempel på et minimumsdirektiv, som gir medlemsstatene frihet til å avgjøre hvordan direktivets minimumskrav best realiseres i den enkelte medlemsstaten. De skriver også at «handlingsrommet ved gjennomføringen av direktivet er stort».

KRAFTIG IMOT: Ap foreslår full stopp i salget av såkalte opprinnelsesgarantier av norsk kraft. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

I sitt forslag skriver Ap at Alcoa Norway, som bruker 4,8 terawattimer strøm årlig på sine verk på Lista og i Mosjøen, ville fått en regning på 77 millioner kroner hvis de skulle kjøpt opprinnelsesgarantier for å dekke sitt forbruk for et år. De viser også til at Oslo Economics, som advarer mot at økte energikostnader kan gjøre det mindre attraktivt å etablere industri i Norge.

VG har hatt fokus på denne saken tidligere og vist at europeiske selskaper kjøper slike garantier fra norske strømleverandører, ikke for å bruke den rene kraften fra den norske leverandøren, men for å få et bevis på at de har betalt for at det produseres slik ren kraft i Norge.

Regjeringen holder døren åpen

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg er åpen for å vurdere forslaget.

– Vi er allerede godt i gang med å vurderer endringer som kan gjøre at systemet med opprinnelsesgarantier kan fungere bedre enn i dag. En rapport fra Oslo Economics gir en helhetlig beskrivelse av dagens ordning og har vært på bred høring. I samarbeid med NVE vurderer vi nå alle sider ved ordningen, sier han.

– Vi ser blant annet på hvordan andre land har løst fornybardirektivets krav om opprinnelsesgarantier. Det er ikke tvil om at norsk strøm er fornybar og utslippsfri, og det er viktig å påpeke at kjøp av opprinnelsesgarantier er frivillig og legger til:

– Ap bryr seg tilsynelatende ikke om rammebetingelsene for norsk vannkraft og inntektene denne gir til kommuner og lokalsamfunn. Det er skuffende.

Støtte fra LO - NHO er delt

Leder Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri, støtter forslaget.

– Dette er et forslag vi støtter fullt ut. Det er meningsløst om norsk kraftforedlende industri skulle havne i en situasjon der det stilles tvil om at vår produksjon er basert på ren vannkraft og 100 prosent fornybar kraft. Det er viktig at Regjeringen følger opp de konkrete forslag som fremmes, og som alle ligger innenfor EØS-avtalens rammer.

les også

Europas unge velger grønt

Men NHO taler ikke med én stemme. Leder Knut Kroepelien i Energi Norge i NHO taler kraftselskapenes sak og sier de kan tape store penger hvis de må kutte salget av opprinnelsesgarantier.

– Forslaget vil gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse og dermed frata fornybarnæringen opptil et par milliarder kroner i årlige inntekter – som i neste runde rammer kommunene og staten som eier 90 prosent av kraftproduksjonen, sier han.

les også

Dette er kvinnen som kan bli Danmarks nye statsminister

Pluss content

LO-sjef Hans Christian Gabrielsen sier det er sentralt at den store fornybare kraftressursen i Norge må brukes til skape ny industri.

– Regjeringen må sørge for at hele ordningen med opprinnelsesgarantier fjernes helt. I dag er det sånn at opprinnelsesgaranter ikke følger den fysiske leveransen av strøm. Dermed kan ikke norske kraftprodusenter markedsføre strøm fra egne fornybare kilder, dersom de har solgt opprinnelsesgarantier, uten selv å kjøpe garantier for eget produkt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder