LEDER TILSYNET: Julie Brodtkorb møtte pressen etter møtet i representantskapet til Norges Bank torsdag 11. juni. Foto: Terje Bringedal, VG

Har sendt brev om Tangen-ansettelsen til Stortinget: – Brannmuren er ennå ikke ferdig

Tilsynsorganet til Norges Bank konkluderer med at arbeidsavtalen med Nicolai Tangen «går utenfor» rammeverket som gjelder andre ansatte i Norges Bank og at skatteparadisproblemene ikke er løst.

 • Bjørn Haugan
 • Eiliv Frich Flydal
 • Alf Bjarne Johnsen
 • Eirik Mosveen
 • Terje Bringedal (foto)

I dag hadde Norges Banks representantskap møte for å gjennom arbeidsavtalen med ny oljefondssjef Nicolai Tangen. I kveld sendte de de brev til Stortinget, der de gjennomgår en rekke sider ved ansettelsen.

– Brannmuren er ennå ikke ferdig, fastslår leder Julie Brodtkorb overfor VG.

Representantskapet setter fingeren på flere uløste problemstillinger:

 • Skatteparadis
 • Interne kontrolltiltak mangler
 • Arbeidsavtale utenfor rammeverket

«Siden alle avtaler ennå ikke er ferdig utformet, konstaterer representantskapet at det fortsatt gjenstår å etablere tilstrekkelige interne kontrolltiltak», skriver representantskapet i sin oppsummering.

SV-leder Audun Lysbakken mener Stortinget nå må vurdere om Tangen kan tiltre.

les også

Advarer Norges Bank: – Brannmuren er i høy grad et spill for galleriet

Tangens nærstående

I brevet fremkommer det at representantskapet er kritisk til at nærstående av Tangen skal forvalte milliardverdiene i den veldedige stiftelsen AKO Foundation:

«De vil kunne anse seg som forpliktet til å ivareta Tangens interesser», skriver representantskapet, som er Stortingets oppnevnte tilsynsorgan for Norges Bank.

– Vi konstaterer at de er nærstående til Tangen, sier Brodtkorb til VG.

Representantskapet skrev 11. juni at «risiko for interessekonflikter mellom SPU og daglig leder for NBIMs personlige interesser elimineres i hele ansettelsesperioden og i rimelig tid etter fratredelse.»

Representantskapet går langt i å kritisere det som skulle være en «brannmur» mellom Tangen og hans eierskap i selskapet AKO Capital.

Tangens stiftelse AKO Foundation har investert store penger i AKO Capitals fond. Dette er forvaltning det er meningen at Tangen ikke skal ha detaljkunnskaper om. Utfordringen er at hans nærstående vil jobbe i stiftelsen og slik sett ha tilgang på informasjonen påpeker representantskapet:

«Representantskapet vil også vise til at informasjon om AKO-fondene vil tilflyte Tangens nærstående gjennom deres arbeid for AKO Foundation. Dette vil kunne omfatte informasjon som det, i sammenheng med forvaltningen hos Gabler og virksomheten i DSHN Philanthropy, er lagt stor vekt på skal være utilgjengelig for Tangen og hans nærstående», skriver representantskapet i sitt brev til Stortinget.

LEDER TILSYNET: Julie Brodtkorb møtte pressen etter møtet i representantskapet til Norges Bank torsdag 11. juni. Foto: Terje Pedersen, VG

Brodtkorb: – Det er et avvik

Representantskapet står på det, men de skriver det mangler dokumentasjon og at de må komme tilbake til saken:

«Det opplyses at flere dokumenter vil komme på plass de neste ukene. Dette omfatter diverse avtaler og ulike erklæringer («undertakings») fra blant annet AKO-selskaper. Investeringer i AKOfondene overføres til diskresjonær aktiv forvaltning hos Gabler Investments AS (Gabler). Så langt er en begrenset del av denne dokumentasjonen lagt fram for representantskapet. Dokumentasjonen må være tilgjengelig for en senere tilsynsgjennomgang. For eksempel vil dette gjelde for mandatet til Gabler/fullmektig».

– Er problemstilling med risiko for interessekonflikter eliminert?

– Hovedstyret har fastslått at de har bygd opp et tilfredsstillende system med 3. parter, som demmer opp for interessekonflikter, sier Brodtkorb til VG.

– Altså ikke eliminering?

– Det er et avvik. Hovedstyret mener det holder «å demme opp» for interessekonflikter. Representantskapet som kontrollorgan skrev i merknad at faren for interessekonflikter skulle elimineres. Det gjenstår også fortsatt en del arbeid for hovedstyret med «å demme opp for interessekonflikter.» Blant annet er ikke mandatet til Gabler ferdigstilt.

NY SJEF: Øystein Olsen (t.v.) presenterte Nicolai Tangens ansettelsesavtale på en pressekonferanse 27. mai. Foto: Krister Sørbø

– Utenfor rammeverket

Representantskapet har tidligere bedt om at «ansettelsesforholdet skal være regulert av det samme rammeverket som gjelder for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank.»

Nå har de vurdert Tangens ansettelsesavtale opp mot andre:

«Representantskapet registrerer at avtalen som er inngått med daglig leder av NBIM går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank.»

– Det er en regel for Tangen og en for resten av de ansatte?

– Det er et rammeverk for ansatte i Norges Bank. Vi påpekte i vår merknad den 11. mai at dette også gjaldt for leder av NBIM. Vi registrerer at det ikke er fulgt, sier Brodtkorb.

Tilsynsorganet viser til at hovedstyret har varslet en gjennomgang av retningslinjer for rekruttering.

«Representantskapet vil behandle de nye retningslinjene når de legges fram.»

– Gjenstående problemstilling

Representantskapet er også kritisk til Tangens investeringer i skatteparadiser:

«Representantskapet bemerker at full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling.»

De viser til at Tangen fortsett skal eie 43 prosent av et selskap som er registrert i Cayman Island og Irland, og har følgende beskjed:

«Representantskapet forventer at hovedstyret følger opp at Norges Banks forventningsdokument om skatt og åpenhet ligger til grunn for Tangens private økonomiske interesser».

Peker på hull i brannmur

Representantskapet har vært opptatt av Tangens avstand til egne investeringer og eierskapet i AKO. Årsaken er at han skal forvalte Oljefondets verdier uhildet og upåvirket av egne investeringer.

Nå peker de på at Tangen vil kunne få informasjon om AKO-fondenes investeringer via sine nærmeste, som jobber i hans veldedige stiftelse AKO Foundation, som også har investeringer i AKO Capital.

«Representantskapet viser til at «members» og forvalter er å betrakte som nærstående til Tangen. De vil kunne anse seg som forpliktet til å ivareta Tangens interesser. Representantskapet vil også vise til at informasjon om AKO-fondene vil tilflyte Tangens nærstående gjennom deres arbeid for AKO Foundation. Dette vil kunne omfatte informasjon som det, i sammenheng med forvaltningen hos Gabler og virksomheten i DSHN Philanthropy, er lagt stor vekt på skal være utilgjengelig for Tangen og hans nærstående.»

Les hele brevet her.

Krever full åpenhet

I brevet fra representantskapet 11. mai, het det at «(...) det er viktig at Norges Bank har full oversikt over alle medinvestorer i AKO-fondene.»

Representantskapet viser til Norges Banks svar om at man ikke kan få en slik fordi det er konfidensiell informasjon. I torsdagens brev gjentar likevel representantskapet:

«Det er avgjørende at det er full åpenhet (transparens) i de personlige eierforholdene til Tangen, slik at hovedstyret til enhver tid har innsyn og kan bekrefte at det ikke er bmdd på Norges Banks etiske retningslinjer, mandat for forvaltningen og daglig leders arbeidsavtale.»

Foto: Krister Sørbø, VG

Olsen: I ferd med å sluttføre

– Vi merker oss at representantskapet peker på at alle avtaler ennå ikke er ferdig utformet, og etablering av tilstrekkelige interne kontrolltiltak gjenstår. Dette arbeidet er vi i ferd med å sluttføre, og det vil som planlagt være på plass når Nicolai Tangen tiltrer i sin stilling. Slik vil hovedstyret legge til rette for at representantskapet kan ivareta sitt tilsynsansvar, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en melding på Norges Banks nettsider.

Han legger til at han ser frem til at Tangen tiltrer som ny leder for oljefondet 1. september.

Lang prosess

I april avdekket VG det påkostede seminaret hans i USA i høst, hvor en rekke offentlige organ i ettertid har beklaget og plukket opp regningen for sine deltagere, inkludert avtroppende oljefondssjef, Yngve Slyngstad.

26. mars ble Tangen ansatt som oljefondssjef av et enstemmig hovedstyre i Norges Bank.

Etter VGs omtale av turen 18. mars, har det blitt stilt en rekke kritiske spørsmål i flere medier om Tangens tilknytning til skatteparadis, om uavklarte skatteforhold i England og om det er mulig å lage en brannmur mellom oljefondssjef Tangen og selskapene hans.

Mer om

 1. Nicolai Tangen
 2. Norges Bank
 3. Øystein Olsen
 4. Skatteparadis
 5. Økonomi
 6. Yngve Slyngstad
 7. Norges Handelshøyskole

Flere artikler

 1. Støre om Oljefondet: – Kan ikke være interessekonflikter

 2. Slik har Norges Bank trosset Stortingets tilsynsorgan

 3. Brodtkorb om Oljefond-sjefens avtaler: – Forskjellene gjelder fremdeles

 4. Norges Banks representantskap med skarp kritikk av Tangen-prosessen

 5. Professorer om brev om Tangen-saken: Ren mistillit til sentralbanksjefen

Fra andre aviser

 1. Norges Bank endret etisk regelverk før Tangen-høring

  Bergens Tidende
 2. Oljefondet og Tangens suksessfond har satt penger i de samme selskapene

  Aftenposten
 3. Oljefondet og Tangens suksessfond har satt penger i de samme selskapene

  Fædrelandsvennen
 4. Ett parti kan avgjøre Tangens skjebne | Kjetil B. Alstadheim

  Aftenposten
 5. Norges Banks tilsynsorgan kritiske til den nylig offentliggjorte Tangen-avtalen

  Aftenposten
 6. Norges Banks representantskap sender historisk brev til Stortinget

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder