SLUTTET I LÆRERJOBBEN: Christer Rognerud var i flere år lærer på en videregående skole i Trøndelag. Han sluttet etter at han opplevde å bli trakassert av kolleger på skolen. Foto: Steinar Johansen

Lærer fikk erstatning for mobbing – nå vil politikere gripe inn

Lærer Christer Rognerud fikk rettens medhold i at han ble mobbet, trakassert og utsatt for «karakterdrap» av lærerkolleger. Nå kreves det at skoleeier Trøndelag fylkeskommune og skoleledelsen tar lærdom av saken.

 • Frank Ertesvåg

I fjor høst ble lærer Rognerud i en rettskraftig dom i lagmannsretten tilkjent erstatning på 400.000 kroner fra fylkeskommunen. Han ble «over tid, vurdert etter en objektiv norm,» utsatt for ulike former for trakassering av flere kolleger ved skolen, ifølge dommen.

Fylkeskommunen, som skoleeier og den aktuelle videregående skolen, blir i dommen tildelt ansvar for at det ikke ble grepet tilstrekkelig inn. Forholdet omtales som mobbing.

Onsdag og torsdag står saken på dagsorden for fylkestinget i Trøndelag.

Statistikk fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) viser at mobbing blant pedagoger, lektorer og grunnskolelærere i Norge ligger under snittet for alle yrkesgrupper.

les også

Forskere og rektorer: Elev-karantener rammer trangbodde og fattige hardest

I dommen fra Trøndelag pekes det nettopp på skoleledelsens manglende oppfølging og tiltak:

«Arbeidsgiver har ikke reagert tilstrekkelig og iverksatt relevante tiltak for å forhindre trakasseringen. Omsorgsplikten overfor Rognerud er ikke fulgt opp tilstrekkelig.».

Rektoren som har vært toppleder på den aktuelle skolen det siste tiåret, ønsker ikke å uttale seg om saken, og viser til utdanningssjefen i fylket.

FIKK STØTTE: Christer Rognerud har lagt lærergjerningen på hylla etter mobbesaken, og har nylig gitt ut bok om Snåsamannen - Joralf Gjerstad, som han på bildet skyver foran seg. Gjerstad rådet i fjor Rognerud til å ta saken videre til lagmannsretten. Foto: Line Møller, VG

les også

Åpner opp om netthets: – Nesten ikke til å overleve

Retten konkluderer også med at det til slutt ble umulig for Christer Rognerud å komme tilbake til skolen der han etter eget utsagn hadde fått drømmejobben som lærer.

Nå etterspør folkevalgte hva fylkeskommunen har gjort for å forbedre seg som skoleeier.

– Hva har Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver faktisk lært av denne saken? Har man satt i gang tiltak og utarbeidet nye rutiner etter de dyrkjøpte erfaringene? Man bør kunne forvente at fylkeskommunen som arbeidsgiver faktisk greier å utøve den tiltaks- og omsorgsplikten man er forpliktet til gjennom arbeidsmiljøloven, sier leder Lill-Harriet Sandaune for Fremskrittspartiets gruppe i Trøndelag fylkesting til VG.

Hun tar tar saken opp som en interpellasjon i fylkestinget.

FRP-TOPP: Lill-Harriet Sandaune (til venstre) er én av tre damer i Fremskrittspartets sentralstyre. I tillegg er hun leder i Trøndelag Frps fylkestinggruppe. Foto: Lise Åserud / NTB

les også

Regjeringen vil ha omkamp om daglig trimtime i skolen

Trakasseringen av Christer Rognerud toppet seg i følge dommen med et brev til skoleledelsen der kolleger ville ha Rognerud fjernet fra jobben. Etter lagmannsrettens syn representerer dette brevet et grovt overtramp. Det ble i tingretten omtalt som et «karakterdrap» av læreren, noe lagmannsretten sluttet seg til.

Lagmannsretten ser på brevet som «trakassering eller annen utilbørlig opptreden» etter arbeidsmiljøloven § 4-3 tredje ledd.

les også

Å bekjempe mobbing og seksuell trakassering er vårt felles ansvar

Også lærer Christer Rognerud selv etterlyser at arbeidsgiveren for flere hundre lærere i fylket viser seg som en lærende organisasjon.

Han beskriver overfor VG er at det verste med hele saken er det han oppfatter som arbeidsgivers passivitet.

– Det verste var at kolleger baksnakket meg overfor mine egne elever, og at ledelsen var passive overfor mobberne. Jeg regner meg som en ærekjær person som gjør mitt beste, og jeg opplevde at jeg var godt likt av de fleste elevene, sier Rognerud.

Han følte at han ikke hadde annet valg enn å slutte i lærerjobben.

De siste årene har han hatt flere jobber, blant annet som frilansjournalist og som medforfatter av den siste boken om Joralf «Snåsamannen» Gjerstad, «Evig håp».

Ifølge dommen kollegaer baksnakket Rognerud. VG har snakket med to tidligere elever som støtter Rogneruds beskrivelse. Under rettssaken vitnet også en person som hadde hørt baksnakkingen.

– Må være mer oppmerksomme

SKOLESJEF: Vegard Iversen er fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag fylkeskommune, som har ansvaret for de videregående skolene. Foto: Trøndelag fylkeskommune

Fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag, Vegard Iversen, svarer i en epost til VG på hva han mener fylkeskommunen og skolen har lært av saken:

– Vi har gjennomgått dommen med målsetting om å lære både på skolenivå og for alle rektorene i fylket. Vi tar dommen til etterretning. Vi har generelt gode rutiner og systemer for å følge opp arbeidsmiljøet i hele fylkeskommunen og ved alle skoler, men har lært at vi må være enda mer oppmerksomme. Det er av og til forhold i et arbeidsmiljø vi ikke ser, og vi må være oppmerksomme på såkalte kumulative mobbesituasjoner (opphoping av mobbesituasjoner - journ. anmerkn.), skriver Iversen.

les også

NRK-profil Pål Plassens vonde hemmelighet

Pluss content

Han velger å ikke svare konkret på flere av VGs spørsmål om skolens rolle i saken, blant annet om læreres ansvar som rollemodeller for elever. Men skriver i sitt generelle svar at alle har ansvar for å forhindre mobbing.

– Vi er svært lei oss for både det Rognerud og andre ansatte ved skolen har opplevd i denne saken. Vi tar saken til etterretning og tar lærdom av den. Utover dette har vi ingen kommentar. Vi viser for øvrig til dommen, skriver Vegard Iversen.

OPPE IGJEN: Christer Rognerud var langt nede etter mobbesaken som pågikk for noen år siden. Nå er han kommet ovenpå igjen, her fotografert ved Joralf Gjerstads barndomshjem i forbindelse med en sak i VG Helg om den nye boka som Rognerud har skrevet sammen med ektefelle Anne Karin Holstad om Snåsamannen. Foto: Line Møller, VG

les også

Joralf Gjerstad: – Da jeg våknet, var kulen borte

Pluss content

Christer Rognerud forteller at han virkelig har slitt med opplevelsene fra den aktuelle skolen. Han kjente lenge på en uutholdelig uro.

– Jeg var så langt nede i denne perioden at jeg utviklet sosial angst og psykosomatiske smerter. Jeg følte at jeg ble en belastning for de rundt meg, og jeg tenkte at det hadde vært best å komme bort.

Både Rognerud og hans advokat Tore Lerheim, mener lærere og skoleledere har et helt spesielt ansvar for å hindre mobbing og trakassering.

Diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm peker på et generelt grunnlag på det samme:

– Mobbing og trakassering skal ikke forekomme på noen arbeidsplasser. Lærere har en viktig jobb i å formidle gode holdninger til sine elever, og skolen har som arbeidsgiver en forpliktelse til å forebygge og forhindre trakassering, skriver Bjurstrøm i en e-post til VG.

les også

Mobbeoppgjøret i Drangedal: – Jeg trodde det var normalt å gråte hver dag

Pluss content

Tore Lerheim minner om at det ligger som et premiss for dommens utfall om erstatningsansvar at skoleledelsen skulle ha handlet annerledes.

– Her skulle skoleledelsen ha grepet inn på et tidligere tidspunkt, og både avdekket og stanset den behandlingen som Rognerud ble utsatt for. At det ikke skjedde er en viktig grunn til at saken fikk så alvorlig utfall, sier Lerheim.

Rognerud har ennå ikke fått noen unnskyldning fra skolen eller skoleeier.

– Nei, og det er jeg veldig skuffet over. Jeg har etterspurt det, og det hadde betydd mye for meg. Da hadde de erkjent uretten som er begått.

Les også

 1. Åpner opp om netthets: – Nesten ikke til å overleve

  I en ny podkast snakker hertuginne Meghan ut om da hun ble utsatt for omfattende netthets i 2019.
 2. Banebrytende åpent fra Emma Ellingsen. Bokanmeldelse: «Emma»

  Emma Ellingsens historie om å være født i feil kropp er både viktig og litt vel overfladisk på en og samme tid.
 3. Å bekjempe mobbing og seksuell trakassering er vårt felles ansvar

  Metoo handler om å ta inn over seg virkeligheten og opplevelsene til dem som ikke har blitt godt nok tatt vare på.

Mer om

 1. Mobbing
 2. Skole og utdanning
 3. Arbeidsmiljø
 4. Ledelse
 5. Jobb

Flere artikler

 1. Undersøkelse: Én av to foreldre sjekker barnas mobil uten samtykke

 2. Pluss content

  Testene som kan avgjøre din jobbskjebne

 3. Regjeringen vil ha omkamp om daglig trimtime i skolen

 4. Skole-Guri får skjenn for budsjett uten corona-kroner

 5. Oslo-elever hadde minst 13.000 skoledager i karantene

Fra andre aviser

 1. NAV-sjefen: Permitterte bør være realistiske

  Aftenposten
 2. Vidar Riseth går inn i Byåsen-styret

  Aftenposten
 3. Kort sagt, fredag 16. oktober

  Aftenposten
 4. Hun er sjef og fikk barn sent i livet. Nå lurer hun på om det var riktig avgjørelse.

  Aftenposten
 5. Hvordan unngå at hjemmekontoret ødelegger hjemmekosen? Se arkitektens beste tips

  Aftenposten
 6. Inkluderende miljø og lite fordommer. Skolen vår er mer enn det ryktene tilsier.

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no