Sakkyndige for terrorofrene oppnevnt

INNENRIKS

Oslo tingrett har oppnevnt psykiater Are Holen og psykolog Dagfinn Winje som sakkyndige for ofrene etter terrorangrepene 22. juli i fjor.

Publisert: Oppdatert: 14.02.12 16:02

Holen og Winje har fått i oppgave å vurdere de psykiske skadevirkningene for ofrene i saken, melder Oslo tingrett.

Are Holen er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid innen stress- og katastrofeforskning. Han har tidligere behandlet etterlatte etter terrorangrepet i New York i 2001.

Dagfinn Winje er førsteamanuensis ved avdeling for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen, og har lang erfaring med traumeforskning.

I utgangspunktet skal ikke erstatningskravet behandles under rettssaken som starter 16. april, men rettes direkte til Kontoret for voldsoffererstatning. Regjeringen har lagt frem et forslag om endring av loven for å få dette til.

Oslo tingrett har likevel stilt seg positive til å oppnevne sakkyndige for å utrede de psykiske skadevirkningene. Formålet er ifølge retten at utredningen skal kunne brukes ved behandling av krav hos Voldsoffererstatningskontoret. I tillegg skal de kunne møte i retten og vitne om de psykiske skadene som ofrene er påført.

Tingretten har bedt om at de sakkyndige deler opp redegjørelsen i følgende punkter:

a) Personer som var i eller ved Regjeringskvartalet da bomben eksploderte.
b) Personer som var på Utøya da handlingen fant sted.
c) Personer som ga bistand/bisto i redningskasjonen både ved Regjeringskvartalet og ved Utøya.
d) Etterlatte (ved dødsfall)
e) Pårørende (etter fysisk og/eller psykisk skade)

Her kan du lese mer om