PENSJONISTKAMP: Leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet leder an i kampen for landets pensjonister. Men ble ikke lyttet til. Foto: Jan Petter Lynau

Trygdeoppgjøret: - Vi er selvsagt skuffet

Pensjonistene får 1,92 prosent i økning i pensjonene.

 • Bjørn Haugan

Artikkelen er over to år gammel

Det betyr at regjeringen ikke innfrir de sentrale kravene fra Pensjonistforbundet og de andre organisasjonene som kjemper for høyere pensjoner.

– Vi er selvsagt skuffet. Jeg var litt forsiktig optimist, men vi fikk ikke innfridd våre krav, sier leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie la frem resultatet av trygde-/pensjonsoppgjøret torsdag formiddag.

Resultatet

Her er resultatet:

Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 2,69 prosent. Men resultatet skal underreguleres med 0,75 prosent og justeres for andre forhold, som gir et økning på 1,92 prosent.

De med minste pensjonsnivå får litt mer: 2,87 prosent, minus 0,75.

Andre tall:
Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 93 634 til 96 883 kroner fra 1. mai 2018. Dette er en økning på 3 249 kroner: 3,47 prosent.

Uføretrygden og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 3,47 prosent, i følge pressemeldingen fra Arbeids- og sosialdepartmentet.

Alderspensjon under opptjening blir økt med 3,47 prosent.

Davidsen sier man ikke må la seg lure av økningen på 3,47 prosent, som høres veldig bra ut.

– Det gjelder fra 1. mai. Årslønnsveksten for pensjonistene blir på 1,92 prosent. Det gir en reallønnsnedgang med 0,2 prosent, siden prisveksten i år ligger an til å bli 2,1 prosent.

– Forklar hvorfor det blir så lite?

– Vi krevde å få det samme som i det ordinære lønnsoppgjøret: 2,8 prosent. Men regjeringen har en mekanisme som gjør at pensjonene underreguleres med 0,75 prosent mindre enn rammen i vårens lønnsoppgjør: Det gir 2,05 prosent. Så trakk de blant annet 0,1 prosent fra oppgjøret i fjor. Samlet ender vi da nede på 1,92 prosent, sier Davidsen.

Alderspensjonist

De har regnet ut at en pensjon på 250 000 kroner øker med 6 725 kroner fra mai.

En pensjon på 350 000 kroner øker med 9 415 kroner fra mai.

Og:

 • En pensjon på 250 000 kroner i 2014 har tapt kjøpekraft tilsvarende 24 000 kroner i perioden til og med 2018. Det betyr at dersom pensjonen hadde fulgt prisveksten, ville du fått 24 000 kroner mer i pensjon før skatt i løpet av perioden 2015-2018.
 • En pensjon på 350 000 kroner i 2014 har tapt kjøpekraft tilsvarende 34 000 kroner i perioden til og med 2018. Det betyr at dersom pensjonen hadde fulgt prisveksten, ville du fått 34 000 kroner mer i pensjon før skatt i løpet av perioden 2015-2018.

Innrømmer at de fleste får nedgang

– Minstepensjonistene og de uføre får reallønnsvekst. Minstepensjonistene får om lag 5.500 kroner mer, mens uføre med en uføretrygd på cirka 300.000 får drøyt 10.000 kroner mer, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Øvrige pensjonister vil få en nedgang på om lag 0,2 prosent, gitt at prisveksten blir det som er prognosen. Det vet vi ikke før til neste år, sier hun til NTB.

«Øvrige» er de som har mer enn minstepensjon eller uføre – altså de aller fleste pensjonistene.

les også

Det ble rungende ja til ny pensjon for 800 000 i det offentlige - sjekk avtalen her

Her er regulering av satsene for minste pensjonsnivå

For alderspensjonister blir satsene slik:

 • Lav sats (ektefelle/samboer har pensjon) øker fra 149 225 til 153 514 kroner.
 • Ordinær sats (ektefelle/samboer har uføretrygd eller inntekt over 2G) øker fra 172 711 til 177 675 kroner.
 • Høy sats (pensjonist med ektefelle/samboer som har inntekt under 2G) øker fra 181 744 til 186 968 kroner.
 • Særskilt sats (enslig) øker fra 188 766 til 194 192 kroner.
 • Særskilt sats (ektepar, forsørger ektefelle/samboer over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg) øker fra 282 891 til 291 022 kroner.
les også

Nå kan du få superpensjon

Minste årlige ytelse for uføretrygden blir etter reguleringen:

 • Ordinær sats: 220 893 (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)
 • Ordinær sats for ung ufør: 257 709 (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)
 • Høy sats: 240 270 (2,48 G, enslige uføretrygdet)
 • Høy sats for ung ufør: 281 930 (2,91 G enslige uføretrygdet)

Det har vært bråk i forkant av årets oppgjør for 800 000 pensjonister.

Davidsen har advart både mot at pensjonistene ligger an til å bli lønnstapere i det fjerde oppgjøret på rad og fordi pensjonistene ikke har reell forhandlingsrett:

De fremmer sine krav, men får ikke forhandle før regjeringen legger frem utfallet av oppgjøret.

Det skjedde torsdag formiddag, da arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) la frem resultatet.

Fått mindre over tid

les også

Ekspertenes råd: Slik sparer du smartest til barna

Pluss content

Davidsen sa til VG 16-mai at han fryktet at andre tilpassninger og justeringer ville gjøre at oppgjøret endte med en ramme på 1,92 prosent, slik det nå endte med.

– Vi leverer våre krav 22. mai, hvor vi vil kreve å få det alle andre har fått: 2,8 prosent. 24. mai får vi vite hva regjeringen vil gi oss. Jeg synes det er trist at vi ikke får forhandle, blant annet fordi det kan være behov for å ta hensyn til at de med minst pensjon trenger å få noe mer, sa Davidsen til VG 16. mai.

Trygdeoppgjøret gjelder for rundt 800 000 pensjonister, uføre og andre med pensjonsrettigheter: Samlet 1,2 millioner personer.

Drøftinger

Departementet fremholder at tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Senior Norge, Forsvarets seniorforbund, Landsforbundet for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes felles­organisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne.

Mer om

 1. Pensjon
 2. Lønnsoppgjør

Flere artikler

 1. Pensjonist-topp advarer mot ny smell for pensjonistene

 2. Når de uføre får det for godt

 3. Det store barneranet

 4. Regjeringen gjør enkene fattigere

 5. Ikke bare sorgen for pensjonistene

Fra andre aviser

 1. Fjerde år med svekket kjøpekraft for pensjonister flest 

  Aftenposten
 2. Pensjonistene krever forhandlingsretten tilbake

  Aftenposten
 3. Hauglie vil forby eksport av trygdeytelser

  Aftenposten
 4. Ja vel statsråder, hvad nuh ...

  Fædrelandsvennen
 5. Har pensjonistene i Norge det for godt?

  Fædrelandsvennen
 6. Pensjonistene taper igjen

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder