– JA: Eldreminister Åse Michaelsen (Frp) mener det er positivt at folk har flere gode tilbud å velge mellom Foto: Lynau, Jan Petter

Eldreministeren om luksusboliger for eldre: – Ja til økt valgfrihet

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) er positiv til private initiativ innen eldreomsorgen.

Artikkelen er over to år gammel

I et intervju med VG lørdag sier Stein Erik Hagen at han ønsker å investere penger i luksuriøs eldreomsorg. Allerede betaler norske eldre hotellpris for eldrehjem med «fem stjerners hotell»-standard.

Eldreminister Åse Michaelsen mener det er positivt at folk har flere gode tilbud å velge mellom – det være seg offentlige eller private.

– Regjeringen ønsker å styrke både kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser og private bofellesskap. Det gir større mangfold av gode tilbud og økt valgfrihet for våre eldre, skriver hun i en e-post til VG.

– Betyr det at det kan bli offentlig støtte til steder som Villa Omsorg?

– Regjeringen har ikke planer om å gi støtte til tilbud som dette. Vi må bygge opp et godt og mangfoldig tilbud for alle, uavhengig av størrelsen på lommeboken.

– Det er behov for flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger og bedre kvalitet i omsorgstjenestene. Eldre pleietrengende skal være trygge på at de får et godt tilbud i kommunen sin når behovet for hjelp oppstår.

les også

Hagen vil satse på det gode eldre-liv

Eldreforsker: – Bryter med likhetsprinsippet

– Helsepersonell, som sykepleiere, vil være et knapphetsgode i fremtiden. De som finnes bør være tilgjengelige for menneskene som trenger dem mest, sier førsteamanuensis Liv Halvorsrud i forskningsgruppen Aldring og Helse ved OsloMet Storbyuniversitet.

Hun mener det bryter mot likhetsprinsippet i det norske samfunnet å binde helsepersonell opp til tilbud som bare er tilgjengelige for de med god råd, på bekostning av mindre ressurssterke innbyggere.

Likevel ønsker hun private initiativer innen eldreomsorgen velkommen så lenge privat og offentlig sektor kan jobbe sammen.

les også

Kilder til VG: Her er Erna Solbergs blågrønne regjering

ELDREFORSKER: Førsteamanuensis Liv Halvorsrud. Foto: OsloMet.

– Må sikre offentlig styring

Hun trekker frem Welhavensgate 5 i Oslo som et godt eksempel. Her har en privat investor bygget om en gammel bygård til boliger for demente, mens det er kommunen som står for driften.

– Det er fint og nødvendig at det offentlige kan jobbe sammen med privat sektor for å finne innovative løsninger. Men vi må sikre offentlig styring av det knapphetsgodet som utdannet helsepersonell er, sier hun.

Daglig leder av Villa Omsorg, Hanne Løvdal, er imidlertid ikke enig i at hun legger beslag på et knapphetsgode.

– Tvert imot. Hos meg jobber alle sykepleierne i 100 prosent stilling. Dermed er jeg med på å legge til rette for at helsepersonell-ressursene brukes på en god måte, sier hun.

Husker du denne? VG besøkte Paulus sykehjem i Oslo for et pr siden. Da hadde de snøballkrig:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder