SAMMEN MOT REGJERINGEN: LO-leder Hans Christian Gabrielsen og Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen krever fortgang i arbeidet med at Norge skal lede an i arbeidet med å fange og lagre CO2. Foto: Therese Alice Sanne

LO og NHO presser regjeringen til klimasatsning

LO og NHO gir ikke regjeringen fred og går sammen for å presse regjeringen til mer CO2 -rensing og lagring.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det at Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) ja til støtte til CO2-fangst på Klemetsrud i Oslo, roer ikke industrien. Arendalsuken innledes mandag og CO2 settes på dagsordenen.

Norsk Industri-leder Stein Lier Hansen utfordrer regjeringen.

les også

Kinesisk veigigant tapte

– Regjeringen kan prioritere og kjøre offensivt på for at vi skal få opp et norsk CO2-rensesystem så raskt som mulig. Det er bra de har sagt ja til å gå videre med anlegget til på Klemetsrud og Norcem i Brevik. Vi har så langt hatt noen uheldige stopp i progresjonen. Nå trenger industrien å se at regjeringen er villig til å gå løypa helt ut - og satse på rensing, transport og lagring, sier han.

– Vi må ha fullt trøkk

– Det har tatt lang tid, men vi er glad for at det nå er på plass bevilgninger til et forprosjekt for fangst- og lagring på Klemetsrud. Men det er bare en start. Det er viktig at det følges opp med bevilgninger i byggefasen. Nå må vi ha fullt trøkk slik at svært mange bedrifter i Norge får ta CO2 ut av sin produksjon, sier LO-leder Gabrielsen og legger til:

– Oljenasjonen Norge har et ansvar for å redusere klimautslippene. Regjeringen må løfte blikket og se det potensialet som ligger i å investere i en CO2-kjede. I tillegg til å føre til store utslippskutt, vil det samtidig gi startskudd for nye industriarbeidsplasser. Et CO2-lager er også en forutsetning for en større industriell hydrogensatsing i Norge. Vi bør se klare spor av det i neste års statsbudsjett, sier LO-lederen.

-Unik sjanse

Stein Lier-Hansen leder NHOs største forening, Norsk Industri.

Han sier det er helt naturlig at NHO og Norsk Industri gjør felles sak med LO for å etablere en verdikjede for fangst, transport og lagring av CO2.

– Regjeringen sier det er essensielt å skape nye teknologi-arbeidsplasser i Norge: Her har Norge en unik sjanse til å lede an i å utvikle en ny teknologi som kan gi mange tusen nye arbeidsplasser ved at vi bygger infrastruktur som gjør Norge til en enda mer attraktiv vertskapsnasjon for ny industriaktivitet. Da må regjeringen kjenne sin besøkelsestid, sier Lier-Hansen.

les også

Nye bilavgifter: Voldsom prisøkning fra 2019

Pluss content

– Hvem skal ta kostnadene?

– Dette er et komplisert prosjekt med en kjede som består av mange ledd. Det skal etableres fangstanlegg, CO2 skal transporteres i båt til en hub (lager) på Kollsnes for så å fraktes ut til et permanent lager under havbunnen i Nordsjøen. I samarbeid med aktørene må regjeringen forsere sitt arbeid med å finne gode finansieringsmodeller for de ulike delene i kjeden, sier han:

– Kan ikke bære kostnadene alene

– Inntil vi har et globalt system med kvotepriser som er høye nok til å finansiere investeringene, kan ikke industrien bære
disse kostnadene alene. Et lager i Nordsjøen vil kunne gi store forretningsmuligheter. Danmark og Sverige vil kunne få et stort behov, som vi må samkjøre. EU vil også ha et stort behov for
lagring.

les også

Rekordhøy strømpris i juli-uke

– Equinors og andre sine planer om å omdanne naturgass til hydrogen vil også skape et behov for å lagre CO2. Equinor, sammen med sine partnere Total og Shell, har kompetanse og er positive og offensive til å bidra til systemer som sikrer forsvarlig lagring på sokkelen, sier han.

– Oljen gir oss et stor ansvar

les også

«Norsk naturgass er en del av løsningen for Europa.»

Har fått kjeft

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) har tatt initiativ for at CO2-rensing blir et internasjonalt løft og at Norge skal ta en ledende rolle.

Men han har fått kjeft for at det går for sakte. I tillegg til hans ja til Norcems sementfabrikk i Brevik, møtte han utålmodige krav om at forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo, skulle bli endel av det norske CO2-renseprosjektet.

Søviknes vil være med

– Jeg synes det er bra at LO og Norsk Industri er utålmodige. Vi har nå fått den eksterne kvalitetssikringsrapporten for Klemetsrud-anlegget og er glad for at gjennomgangen av den gjør at vi kan støtte deres forprosjekt for CO2-fangst, sier Søviknes.

– Jeg deler også deres vurdering av at Norge har en unik posisjon til å ta ledelse i CO2-arbeidet, fordi vi kan ta ansvar for lagring. Hele verden følger med på om vi lykkes. Det er viktig at kvoteprisen kommer opp og at kostnadene holdes nede. Vi bruker derfor litt tid: Mislykkes vi kan CO2- fangst og lagring få et globalt tilbakeslag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder