Nesten halvparten av sykehjems-pasientene har en smertefull død

Hele 46 prosent av alle som dør på sykehjem forlater dette livet med moderate eller store smerter. Og det helt unødvendig.

Det mener i alle fall forfatterne av en ny norsk studie som har fulgt en rekke pasienter fra den dagen de ble innlagt på sykehjem og til de gikk ut av tiden.