Disse avgjør Eirik Jensens skjebne

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Seks kvinner og seks menn skal de fem neste månedene følge ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

15 personer møtte tirsdag morgen i rettssal 250 i tinghuset i Oslo som mulig medlemmer av juryen som skal avgjøre korrupsjons- og narkotikasaken.

Etter at retten ble satt klokken ni startet lagdommer Kristel Heyerdahl prosessen med å kontrollere habiliteten til de 15.

les også

Jensen om tingrettssaken: – Hadde ikke hodet på rett plass

Medlemmene ble blant annet spurt om de hadde kjennskap til noen av de over 100 vitnene i saken, om de er medlemmer i Jensens støttegruppe på Facebook eller om de har ytret seg om saken på sosiale medier.

TILBAKE I RETTEN: Tirsdag startet ankesaken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Etter habilitetskontrollen fikk partene anledning til skyte ut tre av de 15 medlemmene. Fordi det så langt det er mulig skal være kjønnsbalanse i juryen var det ikke mulighet til å skyte ut kvinner, siden det bare var seks kvinner blant de 15 lagrettemedlemmene.

les også

Slik blir Jensens ankesak

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden skjøt ut en konsulent (60) og en pilot (31). Spesialenheten skjøt ut en seniorrådgiver innen sikkerhet (62), som de tidligere har hatt innvendinger mot fordi han har gått på befalsskole sammen med Jensen.

Dermed er det disse tolv jurymedlemmene som skal følge ankebehandlingen, før ti av dem ved sakens slutt skal avgjøre om de mener Eirik Jensen er skyldig eller ikke:

 • Fotograf/journalist Mirian Yanira Befring (48)
 • Lektor Elisabeth Mong-Nybo (27)
 • Pensjonist Ragnhild Lervik Johansen (69)
 • Husøkonom Trude Helene Skage Andersen (54)
 • Daglig leder Sara Linea Pihl (37)
 • Rådgiver Cecilie Hetland (29)
 • Økonomi- og IT-ansvarlig Anders Eidsvaag Graven (44)
 • Arbeidssøkende Sondre Åstveit Gevelt (27)
 • Programvarekonsulent Lars Otto Haugen (50)
 • Bussjåfør Annstein Garnes (52)
 • Business controller Roger Osiris Opheim Bjerke (41)
 • Air purser Kjetil Kleppe (42)
les også

Ankesaken starter i dag: Dette er de viktigste bevisene

Juryen blir opplyst om at de ikke skal søke frem dommen fra tingretten på nettet. Den vil heller ikke bli dokumentert i retten.

Heyerdahl påpeker gjentatte ganger at juryen bare skal forholde seg til det som kommer frem i rettssalen. Hun viser til at saken har fått stor mediedekning tidligere og kommer til å få det de neste månedene.

Hun ber også juryen om å skjerme seg mot mediedekningen og understreker at juryen ikke må gjøre egne undersøkelser på internett.

Heyerdahl ber om at jurymedlemmene holder seg unna Facebook og ikke skriver at de er en del av rettssaken. Det til tross for at navnene på jurymedlemmene nå er offentlig informasjon.

Deretter avla de 12 lagrettemedlemmene forsikring.

Etter en pause og en avstemming blant jurymedlemmene ble Annstein Garnes valgt til ordfører.

Det betyr at han leder møtene og har ansvar for at alle i juryen kommer til ordet i diskusjonene. Ordføreren er også den som leser opp juryens beslutning og er en av de fire fra lagretten som sammen med de tre lagdommerne avgjør en eventuell straffeutmåling.

Norges siste jurysak

Saken mot Jensen og Cappelen blir den siste jurysaken i norsk rettshistorie.

Juryordningen ble avskaffet 1. januar i år. Likevel går ankesaken som lagrettssak, som innebærer at en jury på ti tar stilling til skyldspørsmålet. Årsaken er at saker som ble anket til lagmannsretten før 1. januar 2018 skal følge den gamle ordningen.

Juryen består alltid av ti medlemmer. I vanlige saker innkalles 16 jurymedlemmer. I Jensen-saken skulle det innkalles 18 medlemmer, i tilfelle noen av medlemmene blir syke underveis.

Borgarting lagmannsrett klarte ikke å samle 18 meddommere, dermed var det kun 15 lagrettemedlemmer som møtte i retten tirsdag.

– Jeg kan opplyse at det er trukket svært mange lagrettemedlemmer, men antallet medlemmer som av ulike årsaker ikke kan møte i en slik omfattende sak er stort, sier lagdommer Kristen Heyerdahl.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder