Russland stanser importen av norsk laks

INNENRIKS

Russland stanser all import av norsk laks fra 1. januar. Russerne hevder at det er gjort farlig høye funn av bly og kadmium i oppdrettslaksen.

  • NTB
Publisert:

Fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) avviser påstandene.

Russiske myndigheter mener også at det norske systemet for overvåking av tungmetaller i laks ikke holder mål.

- Vi undersøker nå andre norske fiskeprodukter, og om vi ikke er fornøyd, vil vi stanse all import av fiskeprodukter fra Norge, inkludert tørrfisk, sier Sergej Dankvert til Reuters. Han er leder for landets kontroll av animalske og vegetabilske produkter.

Pedersen er overrasket over den russiske reaksjonen og viser til at Mattilsynet ikke har avdekket farlige konsentrasjoner i de fire anleggene russerne har testet. Hun oppfordrer til fortsatt dialog om denne saken.

Tilbakeviser

Mattilsynet stiller seg uforstående til de russiske påstandene. Tilsynet møtte tirsdag russiske veterinærmyndigheter i Moskva. På møtet ble det redegjort for norsk kontroll med sjømat og organiseringen av Mattilsynet.

Norske sjømatmyndigheter har siden 1995 årlig analysert oppdrettslaksen gjennom et stort overvåkingsprogram, og samtlige verdier for bly og kadmium har ligget godt under grenseverdiene fastsatt av EU, heter det i en pressemelding fra Mattilsynet.

Her kan du lese mer om