Her interneres asylsøkere uten kjennelse

INNENRIKS

TRANDUM (VG) I denne nedlagte militærleiren på Trandum ligger landets hemmeligste fengsel. Her interneres personer i flere dager uten dom eller kjennelse.

Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:25

I frykt for at de skal gå i dekning eller stikke av, plasserer politiet dem her i påvente av hjemsendelse med fly. Ifølge advokat Trond Olsen Næss blir asylsøkerne fratatt mobiltelefoner, og er uten mulighet til å få kontakt med omverdenen.

Hemmelig

- «Fengselet» har hemmelig adresse og det eksisterer ikke noe offentlig kjent telefonnummer til stedet. At enkelte sitter der i mer enn 24 timer, uten at dette er prøvd av domstolene, er direkte rettsstridig, mener Næss.

Fungerende leder ved utlendingsseksjonen i Oslo politidistrikt, Knut Øvregaard, mener at det ikke er noe hemmelig rundt Trandum.

De som skal vite telefonnummeret dit, kan henvende seg til politidistriktet og få nummeret der. Politijuristene ved Oslo politikammer oppfatter saken annerledes. Pernille Nordendal, jourhavende på utlendingsseksjonen, sier at det ikke er noe tvil om at dette er et fengsel.

- Dette er et fengsel, men ikke et vanlig fengsel. Her sitter det folk som skal ut av landet. De er i utgangspunktet pågrepne, eller samtykker til uttransportering, sier Nordendal.

Advokat Trond Olsen Næss sier at driften av stedet ikke har hjemmel i norsk lov.

- Dette handler om rettsløse utlendinger som er i en svært vanskelig situasjon hvor de er pågrepet og med tvang skal sendes ut av landet. Det er uhørt at de blir fratatt mobiltelefon og besøksmulighet og dermed er totalt avskåret fra å ta farvel med familie og venner.

Politiinspektør Runa Bunæs ved Oslo politikammer er meget forsiktig med å definere hva som foregår i de nedlagte militærbrakkene på Trandum.

- Det er overhodet ikke et asylmottak fordi det ikke skjer noen asylbehandling der. Det er heller ikke et fengsel, men et lukket internat, sier Bunæs.

Advokat Trond Olsen Næss har i brev til politimesteren i Oslo bedt om en redegjørelse.