Fire av ti mener at arbedidslivet går i en stadig mer autoritær retning. Det gjelder ikke minst oljebransjen. Her besøker arbeidsminister Anniken Hauglie  Sleipner A-plattformen i Nordsjøen.
Fire av ti mener at arbedidslivet går i en stadig mer autoritær retning. Det gjelder ikke minst oljebransjen. Her besøker arbeidsminister Anniken Hauglie Sleipner A-plattformen i Nordsjøen. Foto: Bjørn Haugan VG

Fire av ti: Arbeidslivet blir mer autoritært

  • NTB
Publisert: Oppdatert: 04.12.17 16:10
INNENRIKS

Arbeidslivet går i en mer autoritær retning, mener 42 prosent av de spurte i en studie. Andelen er enda høyere i olje- og energibransjen.

Mens vel én av tre mellom 19 og 25 år mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning, er andelen 47 prosent blant arbeidstakere over 60 år.

– Opplevelsen av at arbeidslivet går i autoritær retning har med nedskjæringer, kutt i bemanningen og omorganiseringer å gjøre. Det ser ut til at toppledelsen i denne typen prosesser tar mer makt og plutselig ikke bruker systemer for medbestemmelse og medvirkning i like stor grad lenger, sier Eivind Falkum, en av forskerne bak studien.

Fikk du med deg denne kommentaren: Her omtales nordmenn som Nord-Europas italienere

Mandag lanserer Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) rapporten Medbestemmelsesbarometeret 2017.

Forskjellene fra fjorårets studie er relativt små, og det er derfor for tidlig å si noe sikkert om trender. Men Falkum mener barometeret, som flere andre undersøkelser, tyder på at den norske arbeidslivsmodellen er under press.

– For oss ser det ut til at man nærmest får en todeling av arbeidslivet: Én del som fortsatt holder seg med medvirkning og medbestemmelse, og en annen del som ikke prioriterer dette.

- En utfordring

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier følgende i en uttalelse:

– Jeg ser forskjellene fra fjorårets studie er relativt små, og at det er for tidlig å si noe om trender, men petroleumsvirksomheten har for eksemepel vært gjennom store omstillinger de siste årene.

- Omstillinger og nedbemanninger er en utfordring, både for den enkelte ansatte og det kan være det for partsamarbeidet. Det er imidlertid stor enighet blant partene om at medbestemmelse, både lokalt og sentralt, er grunnleggende, og har stor betydning for produktivitet og omstillingsevne i arbeidslivet. Det er det viktig at ivaretas på en god måte, sier Hauglie.

Svake tall for olje og gass

Årets undersøkelse viser at arbeidstakere i olje-, gass- og energibransjen i høyest grad melder om standardisering og kontroll, samt lojalitet og lydighet, og lavest medvirkning og medbestemmelse. Den samme tendensen preger sektorene transport og samferdsel og helsetjenestene i både kommunal og statlig sektor.

Les også: Ber EU om hjelp mot kriminalitet i arbeidslivet

– Innen olje og gass er det 60 prosent som sier at det går i en mer autoritær retning. Det handler om standardisering, nedbemanning og kostnadskutt som gjør at rommet for ansatte til å øve innflytelse, blir mye mindre, sier Falkum til NTB.

Oljebransjen har vært gjennom harde omstillinger de siste årene, ikke minst i kjølvannet av det voldsomme oljeprisfallet høsten 2014.

– Vi vet også at tillitsvalgte i de store oljeselskapene klager på at de ikke blir tatt med på råd når bedriftene finner ut at de skal nedbemanne, påpeker Falkum.

Staten svakere enn private

Noe overraskende er det også at 46 prosent av arbeidstakere i staten mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning, en 9 prosentpoeng høyere andel enn i private, norske virksomheter.

Ekspertene slår tilbake: Nordmenn er ikke latsabber på jobben

Det er imidlertid store variasjoner mellom ulike deler av staten. 58 prosent i statsaksjeselskaper som NSB og Posten mener vi går i en mer autoritær retning, mens 47 prosent i helseforetakene og 36 prosent i universitets- og høyskolesektoren mener det samme.

Samtidig er opplevelsen av medvirkning og medbestemmelse lavere i staten enn i det private, og opplevelsen av styring og kontroll er høyere i staten enn i det private.

– Blant de statseide selskapene virker det som de enten prøve å følge den norske modellen, med medvirkning og partssamarbeid, eller så tar de i bruk mer amerikanske ledelsesmodeller, hvor den innflytelsen ikke er så viktig, kommenterer Falkum.

Les også: Personligheten din betyr mest - etter kompetansen

Medbestemmelsesbarometeret har gjort det mulig å analysere utviklingen av ansattes opplevelse av innflytelse i arbeidet og oppfatninger av styring, organisering og ledelse på arbeidsplassene. Barometeret eies av Den norske legeforening, Politiets Fellesforbund, Forskerforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk, SAFE og Lederne.

Datainnsamlingen er foretatt av TNS Gallup.