Kirken kan få milliarder

Tro og håp er ikke nok, selv for Kirken. Men biskopene kan ta det helt med ro dersom religion og stat skiller lag. For milliardverdier følger med på lasset.

Publisert:
Artikkelen er over 22 år gammel

Det er ikke småtterier statskirken sitter på: En million dekar skog, 30 000 dekar dyrket mark, 460 presteboliger - hvorav flere på gårdsbruk - 13 000 bortleide tomter.