ERFAREN: Kaptein og navigatør Geir S. Eilertsen, som også har mer enn 40 års erfaring på sjøen. Han reagerer kraftig på det som kommer frem i lydloggen og på radarbildene fra ulykken som fant sted torsdag natt. Foto: Odin Jæger, VG

Kaptein om lydlogg fra fregattulykken: – Jeg er virkelig sjokkert

Mangeårig kaptein og navigatør Geir S. Eilertsen reagerer kraftig på radarbilder og lydlogg fra kollisjonen mellom KNM «Helge Ingstad» og «Sola TS». Han mener ulykken må få store konsekvenser.

VG publiserte lørdag lydloggen fra radiosambandet til fregatten KNM «Helge Ingstad» før, under og etter kollisjonen med tankskipet «Sola TS».

Eilertsen, som har over 40 års erfaring på sjøen, mener KNM «Helge Ingstad» helt klart tidlig skulle ha gjort en «markant manøver» for å vise at de skulle vike for den store tankskipet, og han mener at enhver sjømann som er usikker på situasjonen bør senke farten, og forsøke å få overblikk over situasjonen.

– Hvis dette er hvordan sjøforsvaret trener opp sine navigasjonsoffiserer er det rystende. De viser overhodet ingen disiplin eller forståelse for sjøveisreglene, eller hvordan man kommuniserer eller navigerer til sjøs, sier Eilertsen til VG.

les også

Skipskollisjonen: – Lydloggen gjør inntrykk i Sjøforsvaret

– I lydloggen hører man på stemmebruken at det ikke virker som mannskapet på fregatten er klar over situasjonen de er oppe i. De er ikke klar over at de seiler mot en fare. Det synes jeg er rimelig rart. De virker helt handlingslammet.

LES MER: Slik var de dramatiske minuttene da KNM «Helge Ingstad» krasjet i «Sola TS»

  • Hør samtalen mellom skipene:

– Helt utrolig at de ikke gjør noe

Eilertsen mener radarbildene viser at KNM «Helge Ingstad» har «mer enn nok tid» til å foreta seg noe. Likevel gjør de ingenting, og fortsetter på stø kurs rett mot den 250 meter lange oljetankeren.

– De har både god tid og masse sjørom, og de er heller ikke så dyptgående at de ikke kan gå nært. Om det er grunt burde de ha sakket på farten og manøvrert for å unngå sammenstøt. De som er på broen burde vite hva de holder på med. Jeg er ganske rystet, og er virkelig sjokkert over mangelen på sjømannskap, sier Eilertsen.

– Her hadde ingen kontroll. «Helge Ingstad» har så mange tusen hestekrefter til disposisjon at det burde ikke være noe problem i det hele tatt. Det er helt utrolig at de ikke gjør noen ting.

les også

Styrmann reagerer på passiv sjøtrafikksentral: Det som skjedde, skal ikke skje i det hele tatt

Eilertsen understreker at dette er hans subjektive vurdering av situasjonen, og at dette baserer seg på radarbildene og lydloggen.

– Jeg er glad for at lydloggen og radarbildene ble offentliggjort. Og ut fra det tror jeg at jeg har mine ord i behold. At dette må få store konsekvenser for opplæringen i sjøforsvaret – det er helt klart.

Sjøforsvaret har ikke svart på hvordan bemanningen var på KNM «Helge Ingstad» ulykkesnatten, men presseoffiser Thomas Gjesdal avviste tidligere søndag spekulasjoner om at broen var tynt bemannet. Han forteller på generelt grunnlag at Nansen-klasse fregatter er krigsskip med faste rutiner og prosedyrer, og at det det ikke settes opp bemanning som på andre skip.

– Det er robust bemannet. I utgangspunktet er det fem personer på vakt når fartøyet er i fart. For å stå som vaktsjef på broen, er du utdannet navigatør og ved Sjøkrigsskolen, med alle nødvendige sertifikater, sier Gjesdal.

– Mye er fortsatt uavklart

– Hva som ble sagt før lydloggen kan forklare mye, sier Johanne Marie Trovåg, som er instituttleder ved Maritime studier ved Høyskolen på Vestlandet.

MYE UAVKLART: Instituttleder Johanne Marie Trovåg ved Maritime studier ved Høyskolen på Vestlandet, mener det som ble sagt før den publiserte lydloggen fra kollisjonen mellom «Helge Ingstad» og «Sola TS» kan forklare mye. Foto: Terje Rudi / Høgskulen på Vestlandet

– Foreløpig har vi bare hørt lydloggen som VG har lagt ut. Vi vet ennå ikke hva som ble sagt på radio da tankskipet forlot stureterminalen, og da KNM «Helge Ingstad» rapporterte inn til Fedje VTS. Dette er viktige brikker for å forstå hva som har foregått, sier Trovåg.

Hun har ansvar for å utdanne sjøfolk, også innenfor navigasjon, og sier at kommunikasjonen på lydloggen virker ufullstendig sammenlignet med hva studentene hennes får opplæring i.

– De lærer et standardspråk og prosedyrer som er mer omfattende enn den kommunikasjonen vi hører på lydloggen, sier Trovåg, og understreker at det er vanskelig å gå inn i detaljene så lenge hun bare kjenner en del av hendelsesforløpet.

– Hva tenker du om at KNM «Helge Ingstad» holdt en så høy fart som 17 knop helt til det smalt?

– Jeg kan bare si at studentene lærer at de skal gjøre alt de kan for å unngå en kollisjon, og det innebærer å ta ned farten hvis man er i tvil. Sjøveisreglene sier at ethvert fartøy skal gå med sikker fart, slik at det kan manøvrere riktig og effektivt for å unngå sammenstøt. Det blir interessant å se hva havarikommisjonen kommer frem til, når de får innhentet all informasjon, sier Johanne Marie Trovåg, som selv har lang erfaring som navigatør på kjemikalietankere.

les også

Sjøforsvaret har vært om bord på KNM «Helge Ingstad»

– Store feil og mangler

– Alle som fører skip blir grundig drillet i internasjonale prosedyrer for radiokommunikasjon mellom fartøy, og hvordan man skal kommunisere under slike situasjoner, sier Arnt Myrheim-Holm, som er navigasjonsoffiser og studieprogramleder for nautikk ved NTNU.

Han understreker at det kan ha blitt kommunisert i flere kanaler enn det vi hittil har hørt.

– Men hvis det vi hører på lydloggen er all kommunikasjon som ble foretatt, har det åpenbart vært store feil og mangler både før, under og etter kollisjonen, sier han.

Kan ikke kommentere

PRESSEOFFISER: Thomas Gjesdal i marinen hørte lørdag kveld samtalen før kollisjonen. - Det gjør inntrykk, sa han til VG. Foto: Foto: Lars Røraas /Sjøforsvaret

Presse- og informasjonsoffiser i Sjøforsvaret, kapteinløytnant Thomas Gjesdal, sier til VG at de må ha det hele og fulle bildet før de kommenterer denne saken.

– Basert på en grundig ekstern utredning av fakta foretatt av Havarikommisjonen vil det bli en like grundig intern gjennomgang. Dersom gjennomgangen treffer behov for å gjøre tiltak, skal vi selvfølgelig gjøre det, og vi skal gjøre det på en åpen og transparent måte, sier Gjesdal.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder