SKAL SE PÅ REGLENE: Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie. Foto: Krister Sørbø

Minst 53 personer ført som psykisk utviklingshemmet uten utredning

Statsminister Erna Solberg sier diagnosen skal settes av spesialisthelsetjenesten. Nå kan VG avsløre at det ofte ikke skjer.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

VG har tidligere fortalt om brødrene Holøyen, som ble registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune. Tester fra i vinter viser at to av dem ikke har diagnosen.

Den eldste broren ble registrert før han ble utredet av spesialisthelsetjenesten, altså av spesialister på sykehus eller i rehabiliteringsinstitusjoner.

Helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg har vært tydelige på at dette ikke bør skje:

– Det skal utredes av spesialisthelsetjenesten før man får en slik diagnose, det er den absolutte standarden som er. Og det er ikke noe man kan gi uten at man har gått grundig gjennom det, sa Solberg til NRK forrige uke.

Men nå kan VG avsløre at mange kommuner ikke deler denne oppfatningen.

VG har kartlagt hvor mange innbyggere norske kommuner har registrert som psykisk utviklingshemmede de siste ti årene. Antallet påvirker hvor mye penger hver kommune får i overføringer fra staten.

Les mer: Fordeler en milliard - sjekk utviklingen i din kommune

VG har spurt over 80 kommuner om hvorvidt diagnosene er satt av spesialisthelsetjenesten. Dette er kommuner som har hatt en kraftig økning i registreringen av psykisk utviklingshemmede i enkeltår eller i løpet av de siste ti årene.

les også

Regjeringen iverksetter full gransking av Tolga-saken

Mener de har fulgt reglene

Undersøkelsene viser at flere titalls personer er registrert uten at kommunene har fulgt det statsministeren kaller «en absolutt standard»:

  • Karasjok, som har registrert 16 personer, opplyser at ingen er utredet av spesialisthelsetjenesten.
  • I Nore og Uvdal mangler 5 av 15 en slik utredning.
  • I Nesna har 6 av de 8 som er registrert i år «vært i befatning med spesialisthelsetjenesten på et eller annet tidspunkt».
  • I Etne har 17 av 20 fått en diagnose av en spesialist.
  • Hemsedal opplyser at én person ikke er utredet av spesialisthelsetjenesten.
  • I Lunner har 18 av 44 personer fått bekreftet diagnose fra spesialisthelsetjenesten.

Samtlige kommuner mener likevel at de har fulgt retningslinjene. De fleste viser også til at antallet er godkjent av revisor.

Flere store kommuner opplyser til VG at de ikke har oversikt over hvor mange som er diagnostisert utenfor spesialisthelsetjenesten. Det reelle tallet er derfor trolig betydelig høyere.

– Veldig vanskelig

For å få diagnosen psykisk utviklingshemming, skal du ha en IQ på under 70. I tillegg legges det vekt på hvor godt du klarer deg i dagliglivet.

Professor Jens Egeland er en av Norges fremste eksperter på diagnostisering av psykisk utviklingshemming. Han mener det er uheldig at slike vurderinger kan gjøres utenfor sykehus.

– Hvor lett er det for en fastlege eller kommunelege å slå fast at en person har en psykisk utviklingshemming?

– Det er veldig vanskelig. Det finnes noen tilfeller hvor det er relativt lett, dersom det dreier seg om en språkløs, multifunksjonshemmet person som har hatt sen utvikling helt fra barndommen. Men for personer med lett psykisk utviklingshemming må man kjenne testene og vite hva som er de svake punktene for å sette en slik diagnose. Det er en spesialistoppgave.

– Skal se på regelverket

Det er Helsedirektoratet som bestemmer kriteriene for hvilke personer som kan registreres av kommunene.

Stikk i strid med det regjeringen nå sier, har direktoratet åpnet for at diagnostiseringen kan skje utenfor spesialisthelsetjenesten.

les også

Magnus fra Tolga: – Føler jeg får friheten tilbake nå

I 2016 ble det lagt inn et alternativ som innebærer «en skriftlig stadfesting frå lege på at tilstanden til vedkommande oppfyller diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming».

Helsedirektoratet opplyser at dette var ment å være et unntak.

– Jeg er enig med Høie og Solberg. I utgangspunktet er dette diagnoser som skal settes i spesialisthelsetjenesten. Dette kom som et alternativ for de som av forskjellige grunner kan være vanskelig å benevne, men som likevel klart kvalifiserer til diagnosen, og som det ikke er rimelig å kreve en lang utredning fra, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Lie sier at de har forutsatt at legen har nødvendig kompetanse og god kjennskap til pasienten.

– Hensikten har ikke vært å skape en lettvint løsning som innebærer redusert krav til forsvarlighet.

– Åpner denne muligheten for skjønn?

– Den kan ha gjort det. Hvis skjønn har ført til at det ikke er gjort forsvarlige konklusjoner, må vi gjøre vårt beste for å korrigere det.

– Har det skjedd?

– Dere har omtalt tre saker som kan ha vært i den kategorien. Vi må sette oss inn i det. Det vi kan gjøre, er å se på regelverket og presisere det så langt som det er råd, sier han.

– Karasjok sier at ingen er utredet i spesialisthelsetjenesten, men at kommunen likevel følger regelverket. Hva forteller det deg?

– Det kan jeg ikke kommentere, bortsett fra at det er viktig å gå videre på et slikt spørsmål. Men kjenner ikke til det tilfellet, så det må jeg komme tilbake til. Skulle noen i Karasjok ha fått diagnose på feilaktig grunnlag, må vi vurdere hva vi skal gjøre.

Mandag kveld opplyser Helsedirektoratet at de på bakgrunn av VGs opplysninger har bedt Fylkesmannen i Finnmark om en orientering om Karasjok kommune.

På spørsmål om det er aktuelt å be om informasjon også fra andre kommuner, svarer Helsedirektoratet at det blir en fortløpende vurdering.

les også

Tolga-ordfører til brødrene: – Unnskyld!

Høie ber om gjennomgang

Helseminister Bent Høie ba mandag Helsedirektoratet undersøke om diagnostiseringen av psykisk utviklingshemmede går riktig for seg.

VIL HA SVAR: Helseminister Bent Høie, kommunal - og moderniseringsminister Monica Mæland og justisminister Tor Mikkel Wara varslet mandag at de vil ha en full gransking av Tolga-saken. Foto: Krister Sørbø

– Jeg opplever at Helsedirektoratet er enig om at god praksis er at dette er diagnoser som skal fastsettes i spesialisthelsetjenesten. Jeg tror også det er en felles oppfatning i tjenesten. Men for å være sikker på at det er tilfelle, så kommer jeg til å gi et tilleggsoppdrag til Helsedirektoratet som handler om en gjennomgang av diagnostisering og vurdering av behov for nasjonale faglige retningslinjer knyttet til det, sa Høie.

Som et ledd i den fulle granskningen av Tolga-saken, har kommunalminister Monica Mæland bedt Fylkesmannen i Hordaland undersøke om regelverket for registrering av psykisk utviklingshemmede er misbrukt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder