LØNNSFORSKJELL: Utenriksdepartementet bak statuen av Kong Haakon VII på 7. juni-plassen i Oslo. Foto: Frode Hansen

Ambassadørene tar med lønnsgapet ut i verden

De er likestillingslandet Norge sine fremste representanter ute i verden. Men ingen stillinger i departementene har så store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som ambassadørene.

Artikkelen er over ett år gammel

Stillingene har høy prestisje, høy lønn sammenlignet med andre departementsansatte og er besatt av 51 menn og 34 kvinner.

VG har fått innsyn i lønnsdata fra alle departementene. Analyser av tallene viser at ingen av de store stillingsgruppene har større lønnsforskjell mellom menn og kvinner enn ambassadørene i Utenriksdepartementet:

  • Mannlig ambassadører tjener nær 45 000 kroner mer enn de kvinnelige, regnet med median.
  • På de fem viktigste utenriksstasjonene, Moskva, Washington DC, London, Brussel og FN i New York, er tre ambassadører menn og to kvinner.

VG har tatt ut lønnsdata for alle ansatte i departementene. Lønnsforskjellene mellom departementene kan du lese om her.

– Tradisjonelt kjønnsrollemønster

– Det har vært et systematisk etterslep i Utenriksdepartementet når det gjelder kjønn og lederstillinger. Det henger sammen med at kvinner har vært underrepresentert i topplederstillingene, men dette er nå i ferd med å jevne seg ut på alle nivåer. Grunnen til at man har hatt færre kvinner i lederstillinger har nok strukturelle forklaringer, ved at man hadde færre kvinner i tjenesten tidligere. Det har tatt tid å få opp en kritisk masse med kvinnelige ledere, samt at man fortsatt har et noe tradisjonelt kjønnsrollemønster. Kvinner får barn. Kvinner blir senere ambassadører enn menn, sier Vibeke Rysst-Jensen til VG.

Hun gir et sjeldent innblikk i det som kanskje er en av de mest myteomspunnede arbeidsplassene internasjonalt - diplomatiet.

LØNNSVINNER: Kåre Aas, Norges ambassadør i USA, tjener mest av ambassadørene. Her bak statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Der er det fortsatt representasjonsmiddager, mottakelser og dels tradisjonelle kjønnsrollemønster som henger igjen.

– I noen land kan du sirkulere rundt på slike hver dag, sier Rysst-Jensen.

– Vi skal heller ikke legge skjul på at det er en del skilte og enslige kvinner som er ansatte ute på ambassadene. For kvinnene kan vi heller ikke avskrive at det er forskjeller på hjemmebane. Det er krevende å få en ektefelle i en godt betalt jobb og barn til å flytte med. For menn er det nok fortsatt litt annerledes, men bildet er i endring. Likevel; det er nok fortsatt slik at det er vanligere at kvinnelige ektefeller blir hjemme med barn under utestasjonering enn at menn gjør dette. Vi henger nok litt igjen i et mer tradisjonelt kjønnsrollemønster, sier hun.

LØNNSVINNER: Rolf Einar Fife, Norges ambassadør i Frankrike, er den andre best betalte av UDs ambassadører. Her sammen med daværende utenriksminister Børge Brende og statsminister Erna Solberg. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Kvinner søkte færre stillinger

I 2010 var andelen kvinnelige ambassadører nede i 27 prosent. Da tok departementet grep for å endre den skjeve kjønnsfordelingen blant lederne.

I Utenriksdepartementet har året to store karrieremessige høydepunkt:

Først når alle stillingene på utenriksstasjonene besettes. Deretter når stillingene som blir tomme hjemme, besettes.

Et mønster avtegnet seg, forteller Rysst-Jensen.

– Flere menn søkte på lederstillinger, og de mennene som søkte, søkte på flere stillinger samtidig. De få kvinnene som søkte, søkte færre stillinger, gjerne bare på en eller to stillinger.

Å få lederstillinger betyr mulighet for å få høyere lønn, og i Utenriksdepartementet, etter hvert ambassadørstillinger ute.

Jobber en ansatt hjemme i Utenriksdepartementet lokaler i Oslo sentrum, går ikke lønnen så høyt opp.

Tips oss om saken her.

Tips oss via Secure drop her.

TOPP TI: Christian Syse, Norges ambassadør i Sverige, er en av de best betalte ambassadørene i UD. Her på vei inn på middag på Slottet. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Like gamle - stor lønnsforskjell

VG har sammenlignet like gamle kvinnelige og mannlige ambassadører, for å se hvilke lønnsforskjeller som oppstår mellom dem. Lik alder og stilling betyr ikke at personene har lik erfaring, utdanning og bakgrunn, men peker i retning av mer like personer.

24 kvinnelige ambassadører i Utenriksdepartementet har en eller flere menn som er like gamle som dem, men likevel tjener mer enn dem.

Den mest kjente av dem: Norges ambassadør i Brussel; Ingrid Schulerud.

Schulerud er gift med Nato-sjef Jens Stoltenberg. Mens han var statsminister i Norge, jobbet Schulerud blant annet som underdirektør i Utenriksdepartementet i Oslo.

Like gammel som Schulerud er Norges ambassadør i Berlin, Petter Ølberg. Han har imidlertid 240 000 kroner mer i årslønn enn Schulerud.

– Ølberg har hatt flere år som leder på høyt nivå enn Schulerud, han har blant annet vært ekspedisjonssjef og vært ambassadør i Amman tidligere, og han har hatt flere utstasjoneringer. Schulerud har verken vært ekspedisjonssjef eller vært ambassadør tidligere, så det forklarer forskjellen, sier Rysst-Jensen.

Schulerud ville ikke kommentere saken overfor VG.

Kvinner med tyngre jobber

Noe av det samme mønsteret forklarer hvorfor menn tjener mer enn like gamle kvinner i samme stilling, ifølge personalsjefen.

– Mennene på listen har hatt flere eller tyngre stillinger i utenrikstjenesten før de ble ambassadører. Det har innflytelse på hva de tjener.

TOPP TI: Oda Helen Sletnes, Norges ambassadør i EU, er en av de best betalte ambassadørene i UD. Her sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide og ekspedisjonssjef Niels Engelschiøn i UD. Foto: Falnes, Johan / NTB scanpix

Men bildet er ikke entydig:

18 mannlige ambassadører har også en eller flere kvinner som er like gammel som seg, men som likevel tjener mer.

– Kvinnene på listen har hatt flere eller tyngre lederjobber enn de mennene som de sammenliknes med, sier Rysst-Jensen.

– Snart halvparten menn og kvinner

Utenriksdepartementet har nå 40 prosent kvinnelige ambassadører.

– Er det en selvfølge at den som har vært ambassadør før får bli det igjen? Nei, det er ingen selvfølge. Vi ser mer på egnethet og lederegenskaper enn før. Det at man har rekruttert inn halvparten menn og kvinner på aspirantopptakene i de siste 20 årene, og at vi har flere parametre for hvem som er kvalifisert, gjør at det nå er kommet opp i kritisk masse av kvinnelige kandidater, svarer Rysst-Jensen på sitt eget spørsmål.

Og forholdet til diplomatiets mer glamorøse kveldsarbeid, har blitt litt mer kynisk med årene.

– Det er helt i orden å ikke gå i mottakelser fem dager i uken. Min erfaring er at medarbeidere i dag vurderer mer strategisk hva de sier ja til av middager og mottakelser, og moderne teknologi gjør det mulig å jobbe hjemmefra etter arbeidstid. Så snart har vi nok halvparten menn og kvinner av ambassadørene, sier personalsjefen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder