UTÅLMODIG: Oslo-byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) – er utålmodig etter å komme i gang med Oslos nye bompengesystem. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

Nær dobbel bompris for dobbelt så mange i Oslo

Første trinn på bomraketten innføres i oktober

1. oktober er utpekt som startdato for nær en dobling av bomtakstene i Oslo-bomringen. I neste omgang må også dobbelt så mange bilister betale enda mer i 55 nye bomstasjoner.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Til høsten stiger takstene drastisk i bomringen rundt Oslo – for å finansiere samferdselsprosjektene i Oslopakke 3, ifølge Bladet Motor.

Da innføres første del av det nye bomregimet rundt hovedstaden. Tiltakene skal øke bominntektene betraktelig. I første omgang vil en passering for en diesel personbil koste 48 kroner utenfor rushtidene og 58 kroner i rushtidene – mot 34 kroner i dag.

Bensinbiler slipper unna med 43 kroner utenom rushen, men må ut med en tier mer i rushtidene.

DAGENS BOMPRIS: 34 kroner er dagens bompris for en passering for personbiler (diesel/bensin) i Oslo-bomringen, som her ved Skøyen på E18. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Les også: Dette er Oslopakke 3

Takstene går frem av Oslopakke 3-avtalen, som ble ferdigforhandlet mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten i fjor.

Store prosjekter

Pakken inneholder kollektivtiltak, veiprosjekter og gang- og sykkelveier for i alt 126 milliarder kroner i perioden 2017-2036, hvor over halve summen skal finansieres med bompenger.

Får følger: Koster Jeanette 12.000 i året

– I avtalen var vi enige om at vi egentlig skulle ha innført det første trinnet i mars. Men en del forsinkelser fra Samferdselsdepartementets side førte til utsettelser, sier Oslo-byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg til VG.

Hun minner om at det virkelig store bomgrepet kommer først i neste fase – etter økningen i bomsatsene i den eksisterende Oslo-bomringen til høsten.

Sjekk denne: Dieselbileier: Helt forferdelig!

Ifølge Statens vegvesen er det mest sannsynlig i mars 2019 at enda flere bilister virkelig vil få merke økte bompriser fra flere bomstasjoner.

Flere bommer kommer

Ifølge Bladet Motor skal bompengeinnkrevingen i og rundt hovedstaden utvides til i alt 85 bomstasjoner. 20 nye bommer skal etableres på kommunegrensene mot Bærum, Romerike og Follo i Akershus.

BÆRUMSBOMMEN: Dagens pris er 17 kroner for personbiler (bensin/diesel) i Bærumsbommen, som passeres på E18 et lite stykke før Oslo-bomringen. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Samtidig skal det etableres 38 nye bommer for at flere Oslo-beboere skal delta i betalingen av de nye vei- og baneinvesteringene.

– Vi jobber nå med å finne ut hvor disse nye bomstasjonene i Oslo skal plasseres. Målsettingen er en bedre og mer rettferdig fordeling av bompengebetalingen i Oslo, sier prosjektleder for Oslopakke 3-prosjektet i Statens vegvesen, Terje Rognlien til VG.

De nye, lokale bommene skal komme langs Ring 2 – innenfor bygrensen. Det planlegges egne bommer ved Fornebu i Bærum, ved Bygdøy og ved såkalte bompengearmer ved Bryn og Grefsen.

Mange som ikke betaler

– Idag er det 50 prosent av bilistene på Oslos veier som ikke betaler i bommene. Nå er vi sammen med Akershus-politikerne i ferd med å innføre en bomdekning som virker mer rettferdig, sier Lan Marie Nguyen Berg til VG.

Hun understreker at alle detaljer i innfasingen ennå ikke er helt klare og fortsatt diskuteres mellom partene. Blant annet er det slik VG forstår, fortsatt en diskusjon om noen av bompunktene skal hente bompenger ved passeringer både inn til- og ut fra byen.

Ifølge Motor vil det fra og med trinn 2 i bompenge-planen koste opp mot 29 kroner for dieselbiler i rushtiden å passere nye bomstasjoner på kommunegrensene mellom Oslo og Romerike, Nittedal og Follo. Men disse satsene er ennå ikke bestemt, ifølge både byråd Berg i Oslo kommune og fylkesordfører Anette Solli i Akershus.

Elbiler må betale fra 2019

Men det er allerede bestemt at også nullutslippsbiler (hydrogenbiler er unntatt betaling i avtalen) – eller elbiler fra og med fase 2, i 2019 må betale 20 kroner i rushtiden og 10 kroner utenfor rushtiden.

Dette skal dobles i en enda senere fase 3 – til 30 kroner i rushtiden og 20 kroner utenfor.

– Hvis en bilist kommer vestfra Sandvika på E18 og skal kjøre inn i Oslo i rushtiden, må han da betale både i Bærumsbommen, bomringen og i en lokal bomstasjon inne i byen?

– Nei, vi legger opp til et system som tar høyde for en times fri bompassering etter passering bomringen innover, svarer prosjektleder Terje Rognlien i Statens vegvesen.

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus maner til varsomhet med å slå fast hvordan detaljene i det nye bomsystemet blir. Hun minner om at politikerne og fagfolkene fortsatt vurderer hvor lokale bommer skal plasseres – og når bomregimet skal innføres.

– Det eneste jeg kan si er at vi fortsatt er i prosess om dette, sier Solli torsdag kveld.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder