Nær dobbel bompris for dobbelt så mange i Oslo

1. oktober er utpekt som startdato for nær en dobling av bomtakstene i Oslo-bomringen. I neste omgang må også dobbelt så mange bilister betale enda mer i 55 nye bomstasjoner.

Publisert:
Artikkelen er over fem år gammel

Til høsten stiger takstene drastisk i bomringen rundt Oslo – for å finansiere samferdselsprosjektene i Oslopakke 3, ifølge Bladet Motor.