RASER: Overlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge mener ambulanseflykrisen er uholdbar, og sier helseministeren skjønnmaler situasjonen. Foto: Terje Mortensen

286 hendelser siden Babcock overtok: – En varslet krise

En ny rapport fra Universitetssykehuset Nord-Norge viser at det har vært 286 forsinkelser eller overførte oppdrag i ambulanseflytjenesten siden Babcock overtok. – Dette er alvorlig, sier overlege Mads Gilbert.

 • Andreas Løf

Babcock SAA tok over driften av ambulansefly i Norge 1. juli, etter en kontroversiell anbudsprosess.

En fersk rapport fra Universitetssykehuset Nord-Norge viser at antall registrerte hendelser der oppdrag har blitt forsinket eller har måttet bli overført fra fly til andre ressurser, nå teller 286 siden da. Ingen av disse hendelsene skyldes værforholdene.

ERSTATTER: Bell-helikopter fra forsvaret som er satt inn i reserve for ambulansefly som er ute av drift. Foto: Krister Sørbø

Tallene gjelder fra 1. juli til 30. november i år, og omfatter dermed ikke forsinkelser som har påløpt etter at fem av Babcocks ambulansefly ble satt i bakken på grunn av tekniske problemer.

Klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge sier til VG at tallene viser at ambulanseflykrisen har vært en varslet katastrofe.

– Dette viser at situasjonen var alvorlig allerede før disse motorproblemene ble kjent i helgen, sier han.

– Oppå de 286 forsinkelsene kan du legge til de åtte forsinkelsene som ble meldt inn i løpet av en enkelt dag nå søndag, og ytterligere forsinkelser mellom 30. november og i dag. Det er nok snakk om minst 300 situasjoner, sier han.

– I tillegg er det meldt 15 avvik i det formelle avvikssystemet.

Det var NRK og Dagbladet som først omtalte den ferske rapporten fra UNN, som er basert på tall samlet inn av nødsentralen AMK.

Forskjellen på liv og død

Ifølge Gilbert kan tilgang på ambulansefly i verste fall være forskjellen mellom liv og død for en pasient.

– Når vi bruker ambulansefly er det enten det vi kaller akutte og tidskritiske hendelser, eller planlagte transporter. Innen medisinen er ‘tidskritisk’ sykdom eller skader tilstander der tiden som går til den syke eller skadde får definitiv behandling på sykehus, avgjørende for både for overlevelse og for hvor
store senvirkninger og komplikasjoner pasienten får, sier han.

UTE: Ambulansefly-operatør Babcock satt i helgen fem fly på bakken grunnet tekniske problemer. Søndag var ett av dem tilbake i drift. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Han nevner akutt hjerneslag og hjerteinfarkt som eksempler.

– Når vi er så bekymret og skarpe i kritikken vår er det fordi vi har et medisinskfaglig ansvar for at befolkningen skal få dette akuttmedisinske tilbudet på en forsvarlig måte, sier Gilbert.

– Vi har jobbet med å bygge akuttsystemene i nord siste 35 år, og nå ser vi til vår fortvilelse at det plukkes fra hverandre bit for bit, sier han.

– Har dette ført til at pasienter har mistet livet eller fått senvirkninger de ikke ville fått dersom ambulansefly var tilgjengelig?

– Avvikssystemet i helsevesenet arbeider langsomt og grundig, så konklusjon på de 15 avvikene er ikke klar. Men vi mener allerede nå at det har medført forsinkelser for pasienter som skulle blitt fløyet umiddelbart, sier Gilbert.

Ringvirkninger

Klinikkoverlegen påpeker at forsinkelsestallene fra UNN på langt nær viser hele alvoret i situasjonen.

Når ambulansefly-oppdrag flyttes til en annen ressurs, beslaglegges denne ressursen under løsning av oppdraget, slik at den ikke kan brukes til andre pasienter.

– For eksempel er det ofte bare én bilambulanse på vakt i en distriktskommune. Hvis den må bruke 4-5-timer på det som skulle vært et ambulanseflyoppdrag, betyr det at kommunens befolkning og legevakt står uten ambulansebilberedskap i like mange timer, sier Gilbert.

– Ringvirkningene av de rundt 300 situasjonen der vi skulle hatt ambulansefly tilgjengelig, er ikke kartlagt. Men jeg føler meg trygg på å kunne slå fast at de er betydelige.

Etterlyser Lufttransport-fly

Selv om fire av Babcocks ambulansefly er satt på bakken, er flertallet av selskapets ambulansefly i Norge fortsatt i drift. Gilbert påpeker imidlertid store utfordringer med disse også.

– De fem gjenværende flyene som er i drift er pålagt store restriksjoner, sier han.

– De kan ikke lande hvis det er vind på tvers av rullebanen over 15 knop (7,7 m/sek) noe som er ganske vanlig i Nord-Norge. De har nye begrensninger på skydekke og friksjon på rullebanen. Når dette kommer i tillegg til en halvert
ambulanseflyflåte og polare lavtrykk, blir vi svært bekymret for regulariteten, sier Gilbert.

Helseminister Bent Høie (H) har kalt situasjonen alvorlig og slått fast at han ikke er tilfreds med beredskapen. Han har samtidig vist til at det er satt inn ekstratiltak med økt helikopterbemanning og to fly fra Sverige.

Gilbert mener disse løsningene er for dårlige og mener helseministeren har bagatellisert situasjonen og lar politisk prestisje gå foran kvaliteten i tjenesten.

Overlegen etterlyser de fem flyene tidligere ambulansefly-operatør Lufttransport har sagt at de kan gjøre tilgjengelige på få dager.

– Vi har hatt store problemer med fly fra Sverige som ikke kan lande på kortbane. Det er forunderlig at man så lett kan sette inn fly fra Sverige, men ikke ta i bruk de velprøvde ambulanseflyene som var fullt ut brukbare fram til 1.7, og har tjent oss godt i ti år, sier Gilbert.

– Lei av skjønnmaling

Helseminister Bent Høie (H) har ved flere anledninger avfeid at det pågår en ambulanseflykrise, først i juli og senest i et intervju med VG i september.

UNN-overlegen, som også er medlem i partiet Rødt, har sett seg lei av dette.

– Vi har vært møtt med bortforklaringer både fra Helse Nord-ledelsen og LAT HF, men kanskje aller mest fra vår eier helseminister Bent Høie. Han har hele tiden sagt at alt er under kontroll, at det er lagt inn 100 ekstra millioner i dagens drift, og påstått at det før helgen var mer enn 100 prosent tilgjengelighet på ambulansefly, sier Gilbert.

– Hva betyr det når flyene ikke kommer? spør han.

Overlegen understreker samtidig at han har sett bedre svar Høie de siste dagene.

– Det kan se ut som Høie er i ferd med å snu nå, men vi har tapt seks måneder på at ledelsen ikke har innsett alvoret vi har påpekt hele veien.

– Ikke fornøyde

Som svar på tallene fra UNN og kritikken fra Gilbert sier Babcock til NRK, som først omtalte saken, at de ikke er fornøyde med sin egen leveranse så langt.

– Det har vært en krevende overgangsperiode, men situasjonen var i ferd med å bedre seg i slutten av november. Nå er vi satt tilbake på grunn av en teknisk feil på fem av de nye flyene. Vi jobber intensivt med å utbedre feilen, sier operativ direktør Hans Skog-Andersen.

Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten, har uttalt at det på sikt kan bli aktuelt å leie inn Lufttransports fly slik Gilbert etterlyser.

Helseminister Bent Høie har ifølge NTB heller ikke avvist dette.

– Det er et av de tiltakene jeg bedt dem å vurdere – hvis dette kan gi raskere effekt enn alternativene, så skal vi selvsagt gjøre det, sier han ifølge nyhetsbyrået.

Rettelse: I første versjon av denne saken var Mads Gilbert sitert på følgende:

– Men vi mener allerede nå å kunne si at vi er usikre på om vi har gitt forsvarlig helsehjelp til eksempelvis de åtte pasientene som skulle blitt fløyet umiddelbart med ambulansefly på søndag, sier Gilbert.

I etterkant av publisering har Gilbert - som også hadde fått sitatsjekk - kommet frem til at sitatet han ga var unøyaktig. Han har derfor bedt om at det ble endret til følgende:

- Men vi mener allerede nå at det har medført forsinkelser for pasienter som skulle blitt fløyet umiddelbart.

Saken ble oppdatert klokken 13.00 10. desember.

Rettelse: I første versjon av denne saken sto det: «En fersk rapport fra Universitetssykehuset Nord-Norge viser at antall registrerte avvik der oppdrag har blitt forsinket eller har måttet bli overført fra fly til andre ressurser, nå teller 286 siden da». UNN presiserer at det er snakk om hendelser og ikke formelle avvik. Dette er derfor endret i saken. I tittelen på saken sto det i utgangspunktet «286 forsinkelser siden Babcock overtok». UNN presiserer at ikke alle disse hendelsene medførte forsinkelser, fordi tallet også omfatter oppdrag som måtte overføres til andre ressurser. Derfor er ordet forsinkelser endret til hendelser.

Saken ble oppdatert 12. desember 2019 klokken 11.44

Mer om

 1. Babcock
 2. Nord-Norge
 3. Mads Gilbert
 4. NRK
 5. Rettet

Flere artikler

 1. Mads Gilbert: – Et tidsspørsmål før liv går tapt

 2. Ambulanseflykrisen: Helse Nord har satt krisestab

 3. Luftambulansekrisen: Høie lover ekstra fly i nord

 4. Fem ambulansefly satt på bakken: – Total kollaps av beredskapen

 5. Høie om ambulansefly-krisen: - Ikke fornøyd med situasjonen

Fra andre aviser

 1. UNN: Åtte uønskede hendelser på ett døgn med ambulanseflymangel

  Aftenposten
 2. Det startet ille og ble enda verre. Dette må du vite om ambulanseflykrisen.

  Aftenposten
 3. Oppgjør i Stortinget om luftambulansen i nord

  Aftenposten
 4. Disse tiltakene settes i verk for å bedre ambulanseflysituasjonen i nord

  Aftenposten
 5. Babcock beklager – vet ikke når feilen med ambulanseflyene vil være løst

  Aftenposten
 6. Mads Gilbert om luftambulansedramaet: – Den velfungerende norske luftambulansen er plukket fra hverandre

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder