«MIRAKELPREDIKANT»: Svein-Magne Pedersen, med stiftelsen Misjonen Jesus Leger. Foto: Mattis Sandblad

Stiftelsestilsynet med kritikk av «mirakel­predikantens» stiftelse: – Alvorlig

Etter VGs avsløringer i fjor har Stiftelsestilsynet kommet frem til at Misjonen Jesus Leger har gitt for dårlig informasjon til giverne sine, og at Svein-Magne Pedersen har vært inhabil i enkelte saker. Men de vil ikke avsette styret.

– Vi tenker at det er viktig nå at styret rydder opp. Det har vært flere kritikkverdige forhold tidligere som ikke har vært i tråd med kravene i stiftelsesloven, og det er alvorlig. Vi følger dem opp nå, og vi har bedt dem sende dokumentasjon på at de får på plass rutiner som sikrer at stiftelsen blir forsvarlig drevet, sier May Helen Vik i Stiftelsestilsynet til VG.

VG avslørte i fjor mirakelpredikant Svein-Magne Pedersens metoder når han har tjent millioner på å selge telefonbønn til syke, og samlet inn penger til nødhjelpsprosjekter som ikke eksisterer.

les også

Politiet henla mirakelsak: Predikanten hevder etterforskeren ba om bønn

Stiftelsestilsynet åpnet sak mot stiftelsen Pedersen har opprettet, Misjonen Jesus Leger, etter avsløringene. De sier de har tatt en helhetsvurdering av forholdene i dag.

– Et hovedhensyn bak stiftelsesloven og våre tilsyn er å trygge stiftelsene og her har vi lagt vekt på at stiftelsen og styret har signalisert at de vil ta ansvaret sitt. De har allerede satt i gang og utført en del rettinger vi har pekt på underveis i tilsynet, og andre rutiner er opplyst å være under arbeid, sier Vik.

Hun sier samtidig at Stiftelsestilsynet ser alvorlig på det de trekker frem i sin rapport, og at de senere kan starte opp flere tilsyn om nødvendig.

les også

Vurderer lovendring etter mirakel-avsløring

Manglende informasjon til givere

Den første av de to hovedforholdene Stiftelsestilsynet trekker frem i sin rapport, gjelder mangelfull informasjon til givere.

– Styret har ikke vært tilstrekkelig bevisst ansvaret med å sikre at informasjonen de gir ut til giverne samsvarer med det de faktisk utøver. Det er klart at det er alvorlig, og det er viktig at det er samsvar mellom informasjonen de gir ut og at giverne kan feste sin lit til at pengene de gir går til det formålet som stiftelsen har formidlet å utføre, sier Vik.

les også

Mirakelpredikantene gir etter: Avslutter ulovlig markedsføring

Svein-Magne Pedersen har tidligere reklamert for at inntektene fra bønnetjenestene blant annet går til 24 barnehjem i India, og han har samlet inn penger for å «mette 900 foreldreløse barn».

VG dokumenterte at Pedersen aldri finansierte 24 barnehjem, men to. Ett av dem hadde vært nedlagt i tre år. Det andre var ikke i drift som barnehjem – men ble brukt til å tilby et titalls barn leksehjelp

Predikanten forsvarte dette med at han ikke skulle drive barnehjem i India – bare bygge dem.

BARNEHJEM: Slik så et av barnehjemmene VG besøkte i India ut. Foto: Jørgen Braastad

les også

Predikantens stiftelse gikk 2,7 millioner i underskudd – tok likevel ut millionlønn

Stiftelsestilsynet påpeker at Misjonen Jesus Leger rettet opp i informasjonen de gir ut som gjaldt India i 2018, men at det er annen informasjon styret fortsatt må rette opp i.

Millioner av kroner har blitt overført fra den norske stiftelsens penger til en organisasjon i Canada – som Pedersen og familien styrer.

De største utdelingene fra Misjonen Jesus Leger har gått til denne organisasjonen i Canada, ifølge tilsynet: Mellom 2013 og 2018 mottok de totalt ca. 4,7 millioner kroner, fordelt med årlige beløp på mellom kr 400.000 og kr 900.000. For 2018 ble støtten over doblet til ca. 1,8 millioner kroner.

les også

«Mirakelpredikant» Svein-Magne Pedersen: Skal legge ned teletorg-tjenesten

– Hvis man går på stiftelsens nettsider og leser om misjonsaktivitetet, kan man fort få inntrykk av at det meste av pengene stiftelsen gir til Canada går til arbeid blant indianere og rusarbeid, men reelt sett er den største utdelingen til organisasjonen Jesus Heals Ministries Society, som også driver innenfor formålet «evangelisering og misjonering».

Dette bryter altså ikke med stiftelsens formål, som hovedsakelig er evangelisering og misjonering, men tilsynet mener likevel informasjonen om hva pengene går til burde komme frem.

Tilsynet trekker frem at stiftelsens formål er vidt formulert, og at utdelinger og aktiviteter som stiftelsen har støttet og utøvd både i India og Canada anses å være innenfor formålet.

les også

Svein-Magne Pedersen beklager negative uttalelser om cellegift

CANADA: Denne villaen benyttes som lokale for Jeaus Heals Ministries Society i Canada. Foto: Tore Kristiansen

Habilitetsutfordringer

Halvparten av den kanadiske organisasjonens totale utgifter (i overkant av 200.000 kanadiske dollar) er lønnskostnader til ansatte. Resten er husleie (ca. 70.000 kanadiske dollar), og noen utgifter til telefon, bil(er), og lignende, ifølge tilsynet.

Her trekker de frem utfordringer knyttet til habilitet.

– Svein-Magne Pedersen er jo både oppretter og styreleder i Misjonen Jesus Leger. Han har egne roller i denne kanadiske organisasjonen, og han er nærstående familiemedlem til andre som har roller. Når man sitter så tett på, og i noen tilfeller på begge sider av bordet, vil det stille enda større krav til styret, sier Vik.

I rapporten slås det fast at det er flere saker i styrets protokoller som omhandler situasjoner der både Svein-Magne Pedersen og hans kone eller nære familie kan ha personlig eller økonomisk særinteresse.

les også

Har fått millionbeløp i husleie fra egen organisasjon

Rapporten beskriver at i noen slike saker har Pedersen og hans kone fratrådt fra styrebehandlingen. Men i andre saker, som da det ble besluttet å leie lokaler fra et familiemedlem i Trondheim, og å kjøpe en sjuseters misjonsbil i Canada, gjorde de ikke det.

– Vi har pekt på enkelttilfeller der de ikke har fratrådt, selv om de har vært inhabile, sier Vik.

Misjonen Jesus Leger skal nå ifølge tilsynet forbedre rutiner for inhabilitet, og legge disse frem for Stiftelsestilsynet når de er ferdige. De ber også om en dokumentert plan for formålsrealisering.

Bare tilsyn med den norske stiftelsen

Vik sier at styret i misjonen har lagt frem en del dokumentasjon knyttet til den kanadiske organisasjonen, men påpeker at denne organisasjonen ikke er under deres tilsynsmyndighet.

– Vi har ført tilsyn med den norske stiftelsen, og vi har ikke undersøkt innholdet og omfanget i alle aktiviteter som foregår hos samarbeidsaktørene til stiftelsen, for eksempel i Canada.

Hun sier det er viktig at Misjonen Jesus Leger også sørger for bedre rutiner for oppfølging som sikrer at pengene går dit de skal når de går over landegrensene, som til samarbeidspartnere i India.

– Styret har et ansvar om å påse at midlene blir benyttet til det som er forutsatt ved utdelingen.

VG har ikke oppnådd direkte kontakt med Svein-Magne Pedersen. Hans kone Solveig Pedersen, som også sitter i styret til stiftelsen Misjonen Jesus Leger, sier følgende til VG om rapporten

– Vi har ingen kommentar, men tar den til etterretning.

Da VG skrev om Pedersens misjonsvirksomhet i India i fjor, sa hans advokat John Christian Elden at Pedersen og stiftelsen har stolt på informasjonen de har fått fra sine samarbeidspartnere i India. Les hele tilsvaret i saken her.

Om organisasjonen i Canada har Elden tidligere skrevet på vegne av Misjonen Jesus Leger:

«Misjonen Jesus Leger (MJL) har støttet menigheten jevnlig helt fra 1996–1997. Det er ikke noen faste beløp eller andre faste bidrag. Det varierer fra år til år, men alt fremkommer av årsberetningene».

«MJL advokat, revisor og regnskapsfører passer på at pengene blir brukt etter stiftelsens formål og selvsagt ikke til egen vinning».

Les mer om organisasjonen i Canada, og Eldens svar på det VG trakk frem om organisasjonen, her.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder