Jusprofessor Hans Petter Graver. Her fotografert i forbindelse med bokutgivelse 2015. Foto: Tore Kristiansen

Jusprofessor om EØS-avvisningen: – Foruroligende at dette fortsatt virker uklart for Høyesterett

Advokat John Christian Elden tok opp EØS-spørsmål for Høyesterett i 2017, men ble avvist og fortalt at EØS lå utenfor saken. Det var feil av Høyesterett, mener jusprofessor Hans Petter Graver.

 • Benedicte Bratås

Søndag skrev VG om den eneste NAV-saken som havnet i Høyesterett. I 2017 forsvarte John Christian Elden en mann i 60-årene, som flere ganger hadde reist til Italia mens han mottok arbeidsavklaringspenger (AAP). Elden ønsket å diskutere EØS-reglene, som han mener retten tolket feil.

Mannen var dømt til 75 dagers ubetinget fengsel i Nedre Telemark tingrett. Saken ble anket til lagmannsretten, og straffen ble omgjort til samfunnsstraff. Så anket NAV straffeutmålingen videre til Høyesterett. Elden var ikke mannens forsvarer i de to første rettssakene.

les også

Forsvarer i NAV-sak: – Kan ikke se at det er noen grunn til å klandre meg

Elden mente at feiltolkningen hadde betydning for om mannen skulle dømmes til fengsel eller samfunnsstraff – slik lagmannsretten mente. Høyesterett ville ikke diskutere denne problematikken.

– Jeg fikk beskjed om at det ikke var tema, da ankesaken ikke skulle ta stilling til skyld – bare straff, sier Elden til VG.

– Dette er feil av Høyesterett, slår jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver, fast.

EØS-rettslig spørsmål

– For det første har EØS klart relevans for straffutmålingen, sier jusprofessor Hans Petter Graver til VG.

Han mener utreiseforbud griper inn i en EØS-frihet. Hvis et slikt inngrep skal være lovlig etter EØS-retten, må det ikke gå lenger enn nødvendig, og straffen for brudd må ses i forhold til dette.

– Det betyr at hvor streng straff man bruker også er del av bedømmelsen av om den norske ordningen er lovlig. Det er med andre ord et EØS-rettslig spørsmål om man kan bruke så hard reaksjon som fengselsstraff for brudd på forbud mot å reise til utlandet uten å søke eller si fra til NAV når man mottar trygdepenger, sier han.

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie administrerte saken til mannen i 60-årene. Hun uttalte til VG at Høyesterett i utgangspunktet bare behandler de spørsmål anken gjelder, men unntaksvis kan ta opp spørsmål utenfor anken.

– Det følger av EØS-retten at nasjonale domstoler skal bruke de grunnleggende frihetene uavhengig av om de er påberopt av partene. I denne saken, hvor det opplagt dreier seg om en restriksjon og hvor lovligheten av den ikke er vurdert av de underordnede instansene, må Høyesterett ha en klar plikt til å forsikre seg om at forbudet er proporsjonalt før det legges til grunn i en straffesak, sier Hans Petter Graver.

– Neppe samsvar

Han mener det er merkelig om Høyesterett ikke skal gå utenfor anken og utmåle straff for et forhold som det kan reises alvorlig tvil om i det hele tatt er straffbart.

– Det er neppe samsvar med prinsippet som vi har både i straffeprosessen og sivilprosessen om at retten har ansvar for rettsanvendelsen uavhengig av partenes anførsler, sier Graver.

– Det er foruroligende at dette fortsatt virker uklart for Høyesterett etter 25 år med EØS-avtalen, sier han.

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie sier til VG at hun ikke kan kommentere denne saken.

– Det er umulig å gi en kommentar til dette uten å gå inn på den konkrete saken Høyesterett har behandlet. Det kan jeg av prinsipielle grunner ikke, skriver hun i en e-post.

les også

Dommeren påpekte feil – fikk ikke svar fra NAV

Det er en uke siden det ble kjent at NAV har praktisert EØS-regelverket feil siden 2012. I flere år kan uskyldige, som har mottatt sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP), ha blitt feilaktig dømt. Saken vokser i omfang.

Tirsdag redegjorde arbeidsminister Anniken Hauglie (H) for trygdeskandalen i Stortinget. Her ba hun ofrene om unnskyldning, og varslet at regjeringen starter sin egen gransking av NAV-skandalen.

Mer om

 1. Nav-skandalen
 2. Nav
 3. EØS
 4. Høyesterett
 5. Universitetet i Oslo
 6. Jus
 7. John Christian Elden

Flere artikler

 1. John Christian Elden tok opp NAV-feil med Høyesterett i 2017: Ble ikke hørt

 2. Jusprofessor om NAV-skandalen: Fyrer løs mot juridisk kollaps

 3. Trygderetten varslet om feil i 2017 – NAV tok ikke grep

 4. NAV-skandalen: EØS-lov tema minst fem ganger før alarmen gikk

 5. NAV-skandalen: Norge ble irettesatt av EFTA i 2013

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder