JUSTISMINISTER: Jøran Kallmyr (Frp) er Norges justisminister. Her da han tok over jobben tidligere i år fra fungerende justisminister Jon Georg Dale (Frp). Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Kallmyr om PST-sjefen etter våpensaken: Jeg har tillit

En uke etter VGs avsløring av Hans Sverre Sjøvolds ulovlige oppbevaring av våpen, svarer justisminister Jøran Kallmyr for første gang om sin tillit til PST-sjefen.

Spesialenheten for politisaker opplyste fredag at de hadde startet full etterforskning av Sjøvold.

Kallmyr uttalte da at han ville «avvente Spesialenhetens konklusjon» før han uttalte seg om saken.

Spesialenheten etterforsker Sjøvold etter straffelovens bestemmelser om brudd på tjenesteplikten og for brudd på våpenloven.

Sjøvolds advokat avviser at det er skjedd brudd på tjenesteplikten.

Det var onsdag i forrige uke VG avslørte at PST-sjefen gjennom flere år hadde oppbevart minst to håndvåpen uten å ha tillatelse til dette.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655.

PST-SJEF: Mens Hans Sverre Sjøvold var politimester i Oslo politidistrikt oppbevarte han samtidig i en årrekke håndvåpen som ikke var registrert på han på tross av at våpenloven forbyr det. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

les også

VG avslører: PST-sjefen oppbevarte våpen ulovlig i flere år

Har tillit

PST er direkte underlagt Justis- og beredskapsdeparementet. VG har stilt departementet og justisminister Jøran Kallmyr flere spørsmål om saken den siste uken.

– Jeg har tillit til Sjøvold som PST-sjef. I sin nåværende stilling har Sjøvold ansvar for rikets sikkerhet. Denne oppgaven krever stabilitet og forutsigbarhet, svarer Kallmyr via e-post i dag.

Utover dette vil han ikke kommentere saken.

– Vi vil nå avvente hva Spesialenhetens etterforskning vil vise. Det vil ikke være riktig for meg som justisminister å kommentere pågående etterforskning til et uavhengig organ, uttaler han.

les også

Nye opplysninger strider mot PST-sjefens forklaring

ETTERFORSKNINGSLEDER: Kari-Anne Hille Valla har ansvaret for Spesialenheten for politisaker sin etterforskning av PST-sjefen. Spesialenheten jobber kun med saker der politiansatte kan ha begått lovbrudd i tjenesten. Foto: Tore Kristiansen

Avventer sikkerhetsklarering

Justis- og beredskapspartementet er såkalt autorisasjonsmyndighet for PST-sjefens sikkerhetsklarering.

Ifølge sikkerhetsloven kan straffbare handlinger tillegges vekt i spørsmålet om en sikkerhetsklarering.

Sjøvold er som PST-sjef klarert for «strengt hemmelig», opplyser departementet.

Ifølge Kallmyr er det til nå ikke gjort noen vurderinger av sikkerhetsklareringen som Sjøvold er avhengig av å ha for å fungere som PST-sjef.

– Når det gjelder sikkerhetsklareringsspørsmålet er det noe som må vurderes når Spesialenheten har avklart faktum i saken, skriver han.

VG har også spurt Kallmyr om hvordan han ser på brudd på våpenloven.

Det har han ikke svart på.

– Saken har høy prioritet, fordi den har stor allmenn, offentlig interesse, har Kari-Anne Hille Valla, etterforskningsleder i Spesialenheten, tidligere uttalt til VG.

les også

PST-sjefens advokat om våpensak: Ikke begått tjenestefeil

Odd Fellow

Våpnene Sjøvold ble tatt imot av en enke i Vestfold etter hennes ektemanns død i 2008. Den avdøde ektemannen og Sjøvold var medlemmer i samme Odd Fellow-losje.

Sjøvold sier våpnene ble levert inn i forbindelse med et våpenamnesti. Det eneste våpenamnestiet etter han mottok våpnene, var våren 2017.

Et våpenamnesti innebærer at man for en tidsbegrenset tidsperiode kan levere inn våpen man ikke har tillatelse til å eie uten å bli straffeforfulgt for det.

En høytstående leder i Oslo politidistrikt mener imidlertid at våpnene ble levert inn før våpenamnestiet ble opprettet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder