TROSSAMFUNN: Jehovas vitner hadde i 2018 over 11.000 medlemmer i Norge fordelt på 167 menigheter. Illustrasjonsfoto: Bjørn Frostad

Jehovas vitner dømt i forliksrådet: Må betale erstatning etter eksklusjon

Forliksrådet har avgjort at Jehovas vitners’ eksklusjon av et medlem er ugyldig. Kvinnen hevder hun ble anklaget for «utukt» etter å ha fortalt om et overgrep.

Ifølge kvinnen ble hun under et møte med to av de eldste i menigheten informert om at hun ville bli ekskludert på grunn av utukt. Hun mener reaksjonen kom etter at hun hadde fortalt at hun hadde blitt utsatt for et seksuelt overgrep av en person utenfor menigheten.

Kvinnen klaget og det ble holdt et møte i menighetens appellutvalg, men eksklusjonen ble fastholdt og kvinnen mener at hun kort tid etterpå mottok et eksklusjonsbrev fra menigheten.

les også

Homofili-strid kan splitte baptistene i Norge

Deretter klaget hun saken inn for forliksrådet i den aktuelle kommunen. Der fikk hun medhold og menigheten er nå dømt til å oppheve eksklusjonen.

De er dessuten dømt til å betale kvinnen 100.000 kroner i erstatning, samt hennes saksomkostninger.

Vil tilbake til menigheten

Menigheten ønsket ikke å uttale seg under forliksrådsmøtet fordi de mente at saken skulle behandles internt og at den ikke var egnet for rettsvesenet.

«Menigheten av Jehovas vitner anfører til kravet at det må ses på som et forsøk på å gripe forstyrrende inn i meningshetens religiøse trosoppfatning og praksis og derfor bør avvises. De mener deres syn bygger på norsk og europeisk lovgivning og viser til Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 9 om tanke –, samvittighets – og religionsfrihet. Videre artikkel 10 og artikkel 11», står det i dommen fra forliksrådet.

– Menigheten har ikke bestridt de faktiske forholdene overhode, de har kun påberopt seg en religionsfrihet og gjemmer seg bak menneskerettskonvensjonen, sier kvinnenes advokat Håkon Danielsen til VG.

– Det har vært veldig tøft for henne, hun har vært langt nede. Hun gjør dette for å få livet sitt tilbake. Hun har vært denne menigheten nærmest hele livet, det er der hun har nettverket sitt, fortsetter han.

ADVOKAT: Håkon Danielsen bistår kvinnen som nå har vunnet frem i forliksrådet. Foto: Magnus Newth

Advokaten sier han ikke kjenner til andre eksempler på at en menighet har blitt dømt på denne måten. Han forklarer samtidig at hans klient mener det er enkeltpersoner i menigheten som har gjort feil i denne saken.

Hyrer juridisk hjelp

– Hun støtter eksklusjonsinstituttet og systemet med et appellutvalg, men mener reglene er anvendt feil, sier advokaten som mener det står tydelig i trossamfunnets egne retningslinjer at et offer for overgrep ikke bærer skyld for det som har skjedd. Det synes dermed å fremstå som maktmisbruk at eksklusjonen av min klient er fastholdt så lenge og ikke opphevet tidligere, sider advokaten.

VG har vært i kontakt med den aktuelle menigheten som henviser til Jehovas vitners skandinaviske avdelingskontor.

«Vi har registrert at forliksrådet har kommet med en avgjørelse i Jehovas vitners disfavør. Vi er ikke enig i fremstillingen av saken i forliksrådet og deres avgjørelse. Derfor vil vi benytte oss av juridisk bistand, for å vurdere hva vi skal gjøre videre», skriver pressetalsmann Dag-Erik Kristoffersen i en e-post til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder