MØTTE KOMMUNELEDELSEN: Fredag i forrige uke fredag dro tidligere vikarlege Odd Arild Stenslie til Tolga for å forsikre seg om at han hadde gjort alt riktig i forbindelse med legeerklæringene som ble skrevet på to av brødrene Holøyen i 2010. Foto: Krister Sørbø

Han skrev legeerklæringer i Tolga-saken: – Dette måtte de ha ganske fort

ELVERUM (VG) Odd Arild Stenslie (77) skrev legeerklæringene før Arvid og Lars Peder Holøyen ble registrert som psykisk utviklingshemmede i 2010. Han sier Tolga kommune hadde hastverk med å få registrert brødrene.

I et intervju med VG i forrige uke fortalte tidligere kommunelege Ola H. Skjeldal i Tolga at han i 2010 ble bedt av daværende rådmann om å undersøke om en eller flere av brødrene Holøyen var psykisk utviklingshemmet – for at kommunen skulle få mer penger.

Han var kommunelege i Tolga: Nå forteller han sin historie

Tidligere virksomhetsleder for helse i Tolga kommune, Kjetil Brodal, har bekreftet at han ba om å få fremskaffet legeerklæringer for to av brødrene, fordi han antok at de kunne registreres som psykisk utviklingshemmede i tilskuddsordningen.

Forespørselen gikk til daværende vikarlege Odd Arild Stenslie.

– Jeg fikk beskjed om at legeerklæringene måtte foreligge i løpet av to-tre dager. Det var ikke tid til å kalle brødrene inn til en samtale, så jeg tok det på sparket og uttalte meg bare om det andre leger hadde skrevet i journalene deres, sier Stenslie til VG.

Legetopp reagerer på nye opplysninger i Tolga-saken

– Jeg fikk opplyst at formålet var at de skulle få en oversikt over antall psykisk utviklingshemmede i kommunen, ikke at det var noe penger eller noe sånt noe i spill. Dette måtte de ha ganske fort.

VG har stilt Tolga kommune flere spørsmål om denne saken, men rådmann Siv Sjøvold opplyser at de ikke ønsker å svare på konkrete spørsmål fra VG. Les hele kommunens tilsvar nederst i saken.

Ingen av de to brødrene var utredet eller hadde fått diagnosen psykisk utviklingshemming på dette tidspunktet. Likevel var det disse erklæringene som ble lagt til grunn da brødrene ble registrert i det statlige inntektssystemet av Tolga kommune i 2010.

Dro til Tolga

Sist fredag dro Odd Arild Stenslie fra hjemstedet Elverum til Tolga for å forsikre seg om at han hadde gjort alt riktig i forbindelse med legeerklæringene. Her møtte han rådmann Siv Sjøvold, Kjetil Brodal som i dag er rådgiver i rådmannens stab, og en tredje representant for kommunen.

– Jeg fikk bekreftet at jeg ikke hadde skrevet noen diagnoser som kan likestilles med psykisk utviklingshemming. Jeg har aldri sagt eller skrevet at brødrene var psykisk utviklingshemmet. Jeg ville aldri ha satt en slik diagnose uten at det forelå en rapport fra spesialist, sier den pensjonerte legen.

Da Stenslie skrev legeerklæringen var det tre uker til kommunen skulle rapportere inn antall psykisk utviklingshemmede til sentrale myndigheter.

Tolga-saken førte til en nasjonal gransking. Her ble det slått fast at det var sannsynlig at kommunen hadde misforstått legeerklæringene fra Stenslie.

Derfor vil han fjerne tilskudd for utviklingshemmede

– Ikke snakk om penger

– Denne saken brakte mange kjedeligheter med seg. Spesielt for guttene, men også for kommuneadministrasjonen, sier Stenslie.

Han sier til VG at han synes det er trist at brødrene Holøyen ikke har fått fred.

– Til granskingsutvalget har du sagt at du bare videreformidlet diagnosene brødrene hadde. Kan du huske hva du trodde formålet var med dette?

– Jeg fikk opplyst at formålet var at de skulle få en oversikt over antall psykisk utviklingshemmede i kommunen, og at det var en melding som skulle sendes til statlige organer. Det stilte jeg ikke spørsmål ved.

– Visste du at hensikten med registreringen var at kommunen skulle motta tilskudd?

– Nei. Det var ikke snakk om det til meg. Jeg hadde ikke noe kjennskap til det statlige tilskuddssystemet den gangen.

Tre brødre på Tolga

– Erkjente feiltolkning

I den nasjonale Tolga-granskingen står det at kommunen mener de var i kontakt med Odd Arild Stenslie etter at han hadde skrevet legeerklæringene, og at kommunen oppfattet at han bekreftet at brødrene hadde PU-diagnosen.

– Det kan jeg på ingen måte huske. Hvis det hadde vært snakk om psykisk utviklingshemming, hvis det hadde stått i journalene, så hadde jeg skrevet det, sier Stenslie.

– Kan du huske om du skrev slike erklæringer for andre pasienter?

– Nei. Det gjorde jeg ikke. Kun de to.

I fredagens møte mellom Stenslie og ledelsen i Tolga kommune sier den pensjonerte legen at han fikk bekreftet at det ikke var kontakt om dette mellom ham og daværende virksomhetsleder for helse, Kjetil Brodal, etter at erklæringene ble skrevet.

– Hvilke tanker har du rundt kommunens håndtering av deg og din rolle?

– Vi avklarte det i møtet på fredag. Vi hadde et godt møte. Og møtet bekreftet hva jeg har ment hele tiden, at jeg har holdt meg til konkrete journalopplysninger og ikke lagt til eller trukket noe fra.

Tolga-rapporten er klar: Flere alvorlige funn

VG har vært i kontakt med tidligere virksomhetsleder for helse, Kjetil Brodal. Han viser til rådmann Siv Sjøvold. Hun ønsker ikke å svare på spørsmål fra VG, men har gitt oss dette tilsvaret:

Vi oppfatter ikke at tidligere lege, Odd Arild Stenslie, beskylder Tolga kommune for noe, men at VG gjennom enkeltspørsmål prøver å sette kommuneadministrasjonen opp mot Stenslies uttalelser. Det er lite nytt som kommer frem i uttalelsene vi har fått forelagt fra VG. Tolga kommune ønsker å mane til ro i saken, av hensyn til familien og alle involverte, og anser at vi har gitt de svar og kommentarer vi kan.

Tolga kommune kan bekrefte at vi hadde et møte med tidligere lege Odd Arild Stenslie, fredag 28. juni. Møtet fant sted på initiativ fra Stenslie selv. I møtet avkreftet vi at kommunen gir Stenslie skylden for at personer ble feilaktig innrapportert som psykisk utviklingshemmede.

At administrasjonen i 2010 mistolket innholdet i 2 aktuelle legeattester fra Stenslie, kom fram allerede i granskingsrapportene i februar. Tolga kommune har aldri ønsket å skape et inntrykk av at opplysninger Stenslie videreformidlet til kommunen i de aktuelle sakene, var uriktige. Dette var riktige diagnoser, som faktisk foreligger.

Granskingen av Tolga-saken har i ettertid vist at diagnosene som Stenslie videreformidlet i de to legeattestene fra 2010, ikke betyr psykisk utviklingshemming. Det er feilene i denne saken. Stenslie bekreftet i møtet med Tolga kommune at attestene aldri var ment som en bekreftelse på psykisk utviklingshemming. Kommunen har beklaget feiltolkningen gjentatte ganger. Det er i dag krevende å vite nøyaktig hvordan ting ble sagt i snart ti år gamle sakene. Vi kan bare konstatere at administrasjonen oppfattet diagnosen som bekreftet psykisk utviklingshemming.

Vi har ingen grunn til å tvile på det som står i granskingsrapporten, der det fremkommer at kommunikasjonen omkring innhenting av de diagnoser i de aktuelle sakene har blitt oppfattet ulikt av lege Stenslie og administrasjonen. Dette er altså ingen ny avsløring fra VG.

Granskingsrapporten belyser mulige årsaker til misforståelser, og er klar på at det ikke finnes holdepunkter for bevisst feilrapportering for å øke kommunens inntekter.

VG konfronterer kommunen med følgende sitat fra Stenslie: 

«Jeg fikk opplyst at formålet var at de skulle få en oversikt over antall psykisk utviklingshemmede i kommunen, ikke at det var noe penger eller noe sånt noe i spill. Dette måtte de ha ganske fort.»

Hvert år har kommunen en frist for innrapportering av antall psykisk utviklingshemmede med godkjente kommunale tjenester. En forespørsel, som beskrevet i sitatet over, stemmer godt med den dokumentasjonen administrasjonen faktisk trenger fra lege, for å rapportere inn i tilskuddsordningen. Vi synes dette sitatet bygger oppunder at årsaken til feil er misforståelser, heller enn at det viser uenighet og misbruk av ordningen.

Granskingsrapporten peker på at det er etisk betenkelig at PU-ordningen er innrettet med rapportering av diagnoser som inntektsgrunnlag til kommunene, og vi imøteser og bidrar gjerne til faglige diskusjoner om dette.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder