Svein Ludvigsen (72) dømt til fem års fengsel: – Kynisk og alvorlig

Tidligere fiskeriminister og fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, er dømt til fem års fengsel for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg sex. Han anker dommen.

Nord-Troms tingrett mener de fornærmedes forklaringer er troverdige og utelukker at de har kommet med falske anklager, slik Ludvigsen har hevdet.

Retten mener Ludvigsen «med viten og vilje misbrukte sin posisjon og sitt overmaktsforhold til å skaffe seg seksuell omgang» og at han «forledet fornærmede til seksuell omgang ved misbruk av en sårbar situasjon» og dømmer ham på alle tiltalepunkter.

De tre fornærmede i saken kom alle til Norge som unge asylsøkere, og Ludvigsen møtte dem gjennom sitt arbeid som fylkesmann i Troms.

Domstolen mener det ikke finnes formildende forhold som bør vektlegges i saken.

I straffeutmålingen har retten lagt ved på at Ludvigsen har utnyttet «det tydelige overmaktsforholdet som lå i at han som fylkesmann forledet unge innvandrere i en sårbar situasjon, til å tro at han var i posisjon til å frata dem retten til opphold i landet».

les også

Han var kongen av Nord-Norge

DØMT TIL FEM ÅRS FENGSEL: Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen anker dommen. Foto: Ane Hem / NTB scanpix

«Når dette så ble benyttet til å oppnå seksuell omgang, fremstår det som kynisk og alvorlig», skriver Nord-Troms tingrett.

«Tiltalte handlinger fremstår med et systematisk preg og har pågått over lang tid. For de fornærmede var det utvilsomt en betydelig psykisk belastning å stå i den situasjon at seksuell omgang med en eldre mannlig maktperson kunne påvirke deres rett til opphold i riket, og at de kunne blir returnert til hjemlandet med de negative følger det ville fått for dem», heter det i dommen.

Domstolen mener Ludvigsens handlinger er preget av at han har bygget opp tillit til de fornærmede gjennom at han har vist omsorg og interesse for deres utfordrende situasjon, for deretter å utnytte tilliten til egen seksuell
tilfredsstillelse.

«Retten finner det ikke tvilsomt at alle de fornærmede var sårbare personer og at tiltalte var kjent med dette», står de i dommen.

les også

Politiet avlyttet Ludvigsen: – Du har vel sletta alt?

Domstolen bemerker at saken «fremstår spesiell og graverende» på grunn av det helt særskilte overmaktsforholdet mellom tiltalte som fylkesmann og «langt yngre relativt ressurssvake gutter med innvandrerbakgrunn og svak tilknytning til landet».

Ludvigsen får fem års fengsel og må betale til sammen 520.000 kroner i oppreisningserstatning til de tre fornærmede mennene. Han må dessuten betale 223.00 kroner i menerstatning til den hovedfornærmede.

Anker

Ludvigsens forsvarer Kai Vaag sier til VG at han reagerer på at hans klient blir dømt i det hele tatt.

– Han har sagt at han ikke er skyldig, og mener retten har vurdert bevisene feil. Jeg stiller spørsmål ved rettens lovanvendelse når de konkluderer med at han har misbrukt sin stilling og utnyttet en sårbar posisjon. Mener det er feil opp imot lovanvendelse, sier Vaag.

Han bekrefter at Ludvigsen anker dommen der den tidligere fylkesmannen blir dømt på alle punkter.

– Fra påtalemyndighetens side er vi tilfreds med at de har kommet til resultatet de har, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo til VG.

– Det er en spesiell dom på mange måter på grunn av den posisjonen han har, sier statsadvokaten.

Ludvigsen var tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som fylkesmann eller å ha utnyttet de fornærmedes sårbare stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

Aktor Tor Børge Nordmo la under rettssaken ned påstand om fem år og seks måneders fengsel for Ludvigsen.

– Lettet over å bli trodd

72-åringen har hele tiden nektet straffskyld. I retten erkjente han imidlertid at han ved tre tilfeller hadde seksuell omgang med en 47 år yngre asylsøker. Han hevder dette var frivillig.

– De lyver, sa Ludvigsen om de fornærmede.

Nord-Troms tingrett sier det ikke tillegges noen formildende vekt at Ludvigsen har erkjent seksuell omgang.

«Det fremstår imidlertid som graverende at man til tross for å være avbildet under seksuell omgang med vedkommende, fortsatt benekter at det har skjedd og således setter fornærmede i en ytterligere krenkende
situasjon ved å beskylde han for å fare med usannheter», skriver retten.

Advokat Ole Magnus Strømmen bistår en av de tre fornærmede i saken. Han sier at han klient er lettet over å bli trodd.

– Det har vært kjempevanskelig å vente på dette her for han også. Det er en stor lettelse å bli trodd, det er en naturlig reaksjon, sier Strømmen til VG.

– Det er en tidligere fylkesmann som er dømt. Hva tenker du om det?

– Det er svært alvorlig. Det er veldig sjeldent at det kommer opp så alvorlige tiltaler mot maktmennesker i en så høy posisjon. Det er et resultat av bevissituasjonen, sier Strømmen.

– Det er jo bra at systemet fungerer selv om man har med maktmennesker å gjøre. Det har vært en ryddig prosess, og saken er på en måte et adelsmerke på det norske samfunnet, legger han til.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder