KAN BLI LIGGENDE: Jellestadskipet ble det første funnet av vikingskip i Norge siden 1903. Foto: Lars Gustavsen/NIKU Jellhaugen Vikingskip

Frykter at vikingskipet i Halden er ødelagt

Det sensasjonelle funnet vil kun bli gravd opp dersom det er sterkt nedbrutt og forråtnet.

Jellestadskipet skapte overskrifter verden over i høst etter at det ble oppdaget av georadar i Halden. Funnet ble det første i Norge på 115 år. Skipet strekker seg trolig og 20 meter, og kan ha tilhørt en høvding eller en konge.

Det er lite som tilsier at skipet vil bli stilt frem for et publikum. Kulturhistorisk museums slår fast at dersom skipet er godt bevart og forholdene i jorden er gode, så vil kulturminnet ivaretas best ved å bli liggende.

les også

Vikingskipsfunnet kan koste flere titalls millioner kroner

Ny undersøkelser etter sommeren

Frode Iversen, professor i arkeologi ved Kulturhistorisk museum, understreker at det må gjøres ytterligere undersøkelser før man kan slå fast Jellestadskipets skjebne.

– Vi må gjøre små kirurgiske inngrep for å hente informasjon og få et beslutningsgrunnlag, sier han, og legger til at det etter planen skal skje i august eller september.

Han legger imidlertid ikke skjul på at det er sannsynlig at skipet er forråtnet og nedbrutt.

– Dersom det er sterkt nedbrutt og forråtnet handler det om å sikre informasjon før den går tapt. Da kan det bli grunn til utgravning. Dersom det er bra bevart og kan sikres forsvarlig vil det bli liggende, sier han.

les også

Meninger: La skipet ligge

Først og fremst et gravminne

Iversen understreker att funnet likevel er en fantastisk nyhet, på grunn av all informasjonen man kan hente fra det.

– Det kan være spor etter dem som er begravet, og gravkammeret kan inneholde gull, sølv, hester og masse flotte gaver og spor. Man må huske at dette er et gravminne, og ikke bare en båt, sier han.

– Hva er det beste man kan håpe på?

– Det er selvfølgelig at dette er godt bevart og ikke så ødelagt som man kan frykte. Og at graven ikke er helt utplyndret, sier han, og forteller at mange graver på Østlandet ble plyndret av den danske kongen Harald Blåtanns krigere på 900-tallet.

les også

Funn av vikingskip i Vestfold

– Men dette er spennende og gøy uansett, slår han fast.

Det blir neppe noen museumsgjenstand på linje med Oseberg- eller Gokstadskipet.

– Det finnes museer som er bygget rett oppå kulturminner. Det kunne være aldeles flott om man fikk til noe sånt. Man kan alltids drømme, men det er ikke noen vits i å gjøre det før vi har all tilgjengelig informasjon, sier han.

Ikke vurdert finansiering

VG har fått innsyn i et brev fra Kunnskapsdepartementet, som svarer på et spørsmål om økonomisk bidrag til utgravingen fra en privatperson.

«Kulturhistorisk museums klare anbefaling er at det bør gjøres flere undersøkelser for å finne ut av om det er et vikingskip som ligger der, men at kulturminnet best ivaretas ved at det får bli liggende i jorden», står det i brevet, som er signert avdelingsdirektør Lars Petter Flåtten.

Han skriver at det foreløpig ikke er vurdert hvordan prosjektet skal finansieres.

I en tidligere utgave av denne artikkelen var det referert til et avsnitt i brevet hvor det står at det er tiltakshaver/bonden som vil være ansvarlig for finansiering av utgraving. VG får siden opplyst om at informasjonen i brevet er feil.

les også

Over 30.000 stjålne arkeologiske gjenstander funnet av europeisk politi

«Da det ikke synes å være aktuelt å grave frem dette kulturminnet nå, har ikke Kunnskapsdepartementet vurdert andre måter å finansiere dette på».

Det er Riksantikvaren som beslutter at området skal graves ut, og Kulturhistorisk museum blir i så fall ansvarlig for gjennomføringen. Arbeidet er i samarbeid med Østfold fylkeskommune.

VG har vært i kontakt med avdelingsdirektør i samfunnsavdelingen hos Riksantikvaren, Leidulf Mydland, som ikke ønsker å uttale seg ytterligere om saken før det er laget en felles strategi for videre arbeid.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder