NULL TORSK: Det er så mange fritidsfiskere i Oslo-området at tiltak må settes inn for å redde torsken. Foto: Annemor Larsen / VG

Fra 15. juni blir det forbudt å fiske torsk i Oslofjorden

Torskebestanden er på kritisk lavt nivå på Sørlandskysten, i Oslofjorden og Skagerak. Derfor blir det fiskeforbud.

Langs kysten fra Lidnesnes til Sverige står det så dårlig til med kysttorske at fiskeriministeren innfører flere tiltak.

Fra 15. juni forbys nå alt fiske etter torsk innenfor grunnlinken fra Telemark og til svenskegrensen.

I tillegg forbys fiske i 14 områder hvor torsken gyter mellom 1. januar og 30. april, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Situasjonen er krevende og det vil ta tid å gjenoppbygge bestanden. Hvis alle tar et ansvar har jeg stor tro på at disse tiltakene på sikt vil bedre tilstanden for kysttorsken, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i pressemeldingen.

Fiskeridirektoratet, som foreslo endringer, er fornøyd med tiltakene:

– Vi er svært fornøyde med at fiskeriministeren har fulgt våre råd og innfører et strengt, men forhåpentligvis effektivt vern av kysttorsken i sør, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord i en pressemelding.

Fiske største dødsårsak

– Torske-bestanden i Oslo-fjorden og Skagerak er på et kritisk lavt nivå. Og slik har det vært lenge. Når det å bli fisket opp er den største dødsårsaken for torsken i disse områdene, må vi prøve å gjøre noe med det, sier havforsker Sigurd Heiberg Espeland ved Havforskningsinstituttet.

Instituttet har i lang tid anbefalt Fiskeridirektoratet å sette i verk tiltak, dersom man vi ha torsk langs kysten.

– Det finnes reguleringer for yrkesfiskere. I Oslo-området bor det så mange folk, og det er så mange fritidsfiskere, at vi mener det er viktig å også regulere fritidsfiskere, sier Espeland.

Forskere har fulgt med på torske-bestanden siden 1919. Situasjonen i dag er at bestanden i Oslofjorden og Sørlandskysten er langt under ti prosent av landsgjennomsnittet.

– Det har vært slik siden 2000. Da nådde bestanden en bunn, og har forblitt der. Hovedårsaken er at halvparten av all torsk blir fisket opp, sier havforskeren.

Dårlige årskull

Torsken rekker aldri å bli så veldig gammel. En torsk kan produsere en halv million egg per kilo kroppsvekt, men i snitt er det bare 2 egg som vokser opp.

– Gamle hunner produserer bedre og mer levedyktige avkom enn unge hunner. Og de mangler på Sørlandskysten, Skagerak og Oslofjorden.

– Hvis hver torsk får mer enn to barn, og disse får leve til de blir voksne, så vil bestanden øke. Forholdene må ligge til rette for det, sier Espeland.

Noen kull er bedre enn andre. Forskere kaller det gode årsklasser.

– Vi vet ikke hva som gjør at vi får gode årsklasser. Det vi vet er at havtempraturen har gått opp, og torsken ikke liker varme somre.

TILTAK: Det kan ta lang tid før torskebestanden øker, og hobbyfiskere igjen kan prøve lykken i Oslofjorden. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Usikkert hvor lenge forbudet varer

Fiskeforbud er et tiltak Havforskningsinstituttet ønsker velkommen.

– Vi håper at dette kan hjelpe torsken til å få bedre overlevelse, og at det kan bli mere torsk av det. Slik at man kan fiske på den torsken resten av året også.

Hvor lenge et slik forbud vil vare er usikkert.

– Fiskeridirektoratet avgjør når vi har nådd et nivå hvor man skal være fornøyd. I Tvedestrand har det vært stengt siden 2012. Resultatet er at torsken har blitt større og eldre, og det er bra. Men det har ikke blitt masser av det, for vi ikke har hatt gode årsklasser, sier Espeland.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder